Державний вищий навчальний заклад

«Криворізький державний педагогічний університет»

Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

Кафедра педагогіки та методики технологічної освіти

доцента — 1 посада;

Кафедра практичної психології

старшого викладача — 3 посади;

Кафедра української та світової літератур

доцента — 0,7 посади;

Кафедра фізики та методики її навчання

          професора — 2 посади.

Вимоги до претендентів на посади професора: науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора за відповідною або спорідненою спеціальністю; стаж науково-педагогічної роботи на посаді професора або доцента не менше 5 років; для осіб, які не мають вченого звання професора, – наявність не менше трьох наукових праць, опублікованих після захисту дисертації (на здобуття наукового ступеня доктора наук) у виданнях, що включені до міжнародних науковометричних баз, рекомендованих МОН. 

Вимоги до претендентів на посади доцента: науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) та/або вчене звання доцента за відповідною або спорідненою спеціальністю; стаж науково-педагогічної роботи на посаді доцента або старшого викладача не менше як 3 роки; для осіб, які не мають вченого звання доцента, – наявність не менше трьох наукових праць, опублікованих після захисту дисертації (на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук)) у виданнях, що включені до міжнародних науковометричних баз, рекомендованих МОН. 

Вимоги до претендентів на посади старшого викладача: як правило, науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою спеціальністю; стаж науково-педагогічної роботи на посаді старшого викладача або асистента не менше як 3 роки; при відсутності наукового ступеня і вченого звання – стаж практичної роботи за відповідною спеціальністю (дисципліною) не менше 10 років.

Заяви і документи для участі в конкурсі подаються до загального відділу Університету протягом 30 днів від дня публікації оголошення (з 16 січня по 14 лютого 2018 року) за адресою: пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, 50086, тел.(050) 961-66-70.

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

Особами, які не є працівниками Університету:

– заява на ім’я ректора Університету про допуск до участі в конкурсі;

– заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографія;

– копії документів про: вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання, підвищення кваліфікації за останні 5 років, – засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;

– копія паспорта громадянина України (с.1, 2 і 11), засвідчена особисто;

– копія трудової книжки, засвідчена кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення. У разі, якщо претендент на момент подачі заяви не працює, він пред’являє оригінал трудової книжки для засвідчення копії при подачі заяви;

– список наукових праць та винаходів за період науково-педагогічної діяльності;

– згода на обробку персональних даних.

Працівниками Університету:

– заява на ім’я ректора Університету про допуск до участі в конкурсі;

– список наукових праць та винаходів за останні 5 років. Список має бути засвідчений претендентом;

– копія документа про підвищення кваліфікації за останні 5 років, засвідчена керівником підрозділу, у якому працює претендент.

 

Зразок заяви для працівників КДПУ

Зразок заяви для непрацівників КДПУ

Згода на збір та обробку персональних даних

3738
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31