Кафедра російської філології і зарубіжної літератури
Факультет іноземних мов

Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2019 року)

7989

13.05.2019 р. (1350, ауд. 105) завідувач кафедри російської філології та зарубіжної літератури кандидат філологічних наук, доцент М. О. Дудніков прочитав відкриту лекцію з історії російської літератури на тему «Художественный мир Андрея Платоновича Платонова».

На лекції були присутні студенти 4 курсу гр. РАФ-15, члени кафедри російської філології та зарубіжної літератури (Г. О. Алексєєва, О. І. Гамалі, О. Б. Каневська, Н. П. Мещерякова, Т. В. Михальченко, О. В. Мохначова), виконуюча обов’язки декана факультету іноземних мов доктор філологічних наук, доцент М. В. Варданян.

У лекції М. О. Дудніков висвітлив питання, стосовні етапів творчості А. П. Платонова та його літературно-філософських поглядів, особливостей художнього мовлення (символізація, інтертекстуальні прийоми тощо), основних тем прози та драматургії автора. Лекційний матеріал подавався у широкому культурно-історичному, соціально-історичному, філософському та літературному контексті епохи.

Лектор уміло поєднував теоретичний матеріал з аналізом конкретних текстів А. П. Платонова (п’єси «14 Красных Избушек, или “Герой нашего времени”», «Шарманка»; роман «Чевенгур»; повісті «Сокровенный человек», «Епифанские шлюзы», «Котлован»; оповідання «Возвращение», «Такыр», «Песчаная учительница»; оповідання для дітей).

Позитивно необхідно оцінити методичні прийоми та засоби, які було використано на занятті (установлення міжпредметних зв’язків, літературознавчий аналіз, структурно-семантичний аналіз, наочність тощо).

Мета лекції – розкрити художній світ А. Платонова, схарактеризувати умовну реальність, створену його уявою за допомогою художніх засобів, – була досягнута.

На занятті панувала атмосфера емоційного піднесення, наукового пошуку, проникнення до творчої лабораторії письменника.

Після відкритого заняття відбулося його обговорення. Члени кафедри дійшли висновку, що М. О. Дудніков продемонстрував високий науково-методичний рівень, свою викладацьку майстерність.0-02-04-b1e08f087a899f4748a54df91f042b0dd88957abfe810f2d2404c618230f0d80_1c6d96778c3004.jpg

0-02-04-7ff71e387d42a175d9e6b43272588ec454ab119009a248a7cc050babd375ffdd_1c6d96778c15c5.jpg0-02-04-be98498ca1c03edc047ca9d9ac33fb2b1356046cc53cd853da0149b716d282e9_1c6d96778c3e0d.jpg0-02-04-18a9e8d6f1eec440705eb41774b47b8abfe32abb1664161e5b8d0dd7e900375e_1c6d96778c13f3.jpg

0-02-04-bed5555c3e94ba38f232dc326694557c62286695eb36456deee5ca315b6e5db8_1c6d96778c1080.jpg0-02-04-da8d6e9cf7c7d6354762d09300df91314146e13f666dd74c61c3b2b5a83c180f_1c6d96778c3d83.jpg

 

7798

3.05.2019 р. (1350, ауд. 105) старший викладач кафедри російської філології та зарубіжної літератури Т. В. Михальченко провела відкрите практичне заняття з історії зарубіжної літератури у групі НАФ-16.

На занятті були присутні члени кафедри та її завідувач – М. О. Дудніков.

Тема заняття «“Соломія” О. Вайлда як емблема естетизму».

Під час заняття було розглянуто низку питань, стосовних творчої біографії письменника, та проаналізовано текст драми.

Розглянуто етапи творчості письменника та його естетичні погляди.

Студенти звернули увагу на біблейську історію та її інтерпретації іншими авторами та прийшли до висновку, що вільно трактуючи сюжет, Вайлд пристосовує відомий сюжет до власних художніх задач. Драма віддзеркалює ідейні та філософські течії епохи порубіжжя XIX –XX століть.

На основі текстуального аналізу драми було проілюстровано втілення основних положень філософії життя та цитатами підтверджено присутність ірраціонального, суб’єктивного, чуттєвого, тілесного, боротьби Ероса і Танатоса.

Було розглянуто стилістичні особливості драми: збереження поетичної традиції єврейського етносу та декоративність і піднесеність стилю, завдяки епітетам, порівнянням, метафорам, повторам та мовним паралельним конструкціям.

Наприкінці заняття студенти переглянули фрагмент фільму «Соломія» (2013).

Після відкритого заняття відбулося його обговорення. Члени кафедри дійшли висновку, що Т. В. Михальченко продемонструвала свої викладацьку майстерність, високий методичний і літературознавчий рівень.

0-02-05-e350afd72b13171ad9fa8ff66a930aafb70dc225964f0ac41319f7f1a995de7c_1c6d953b85457d.jpg

0-02-05-561cb9258c67794471cca90ca7fd50f896e7c576dac419912d9aa3fc0fde3e70_1c6d953b854731.jpg

0-02-05-e6fad4f0a29b7127c58ff0ac131941c767f985b2118103da03e9265653954062_1c6d953b8540b4.jpg

 

7723

Викладачі кафедри взяли участь у ІХ Міжнародній науковій конференції

 

0-02-05-f533fa0f96fb99ff4e44a5b714a84dea9553c2963f8bd3ce32518af3b3b71ee5_1c6d96b91d26ec.jpg

0-02-05-c144e87478f8d4bc10c65547b45fac9a3e89d6559c1db6eccb6c49d9190c4d67_1c6d96b91d2e81.jpg

7650

ІХ Міжнародна наукова конференція. Програма 12-13 квітня 2019 р.

0-02-05-ab9024f6bcd8067ee0636491add7fcec1a4caca94be85ed0c6e19ad260a90925_1c6d93e919ecf3.jpg

0-02-05-3169bc5bd507da058bedc425ac6234c80234ca5103314d460acb1e3dcf0260d1_1c6d93e919e085.jpg

0-02-05-a06e1176bc06fde563191cb5895208777bc988705149547a49777d5764a7c75e_1c6d93e919e03e.jpg

0-02-05-30732a725788122aec467ec982113c3b77c2393bf446541d939fd07a6ddb2d79_1c6d93e919f585.jpg0-02-05-2889a008d99943324a938e0dcb36357298ca44992deb5eb7d5d9e00dfc0ebae6_1c6d93e919fe1a.jpg

0-02-05-30732a725788122aec467ec982113c3b77c2393bf446541d939fd07a6ddb2d79_1c6d93e919f585.jpg

0-02-05-e3d08a3cd9f244ddb0a92542df5057b1c0b9ef812401e5197e3f69251e701467_1c6d93e919f700.jpg

0-02-05-290a210f753a07bc06a56cb88f376dd01d32a3e92bd031429971e41a14a48490_1c6d93e9180be5.jpg

0-02-05-926ce5bccbd5552d49e52468c30210fd60be2b874437023c82b7f8877de6e82f_1c6d93e91803e1.jpg

0-02-05-47335d164bf28d8dddf34c2124ff6c0bc54903b98e0881ea348fd276b4dc668c_1c6d93e91803c0.jpg

0-02-05-41fda5da4bc07f63d0c907662ae5d08c01f64a56d5d1b878d3be9a31a37b6575_1c6d93e91806ed.jpg

0-02-05-b012505da092a64e322e8f45a0b2ba3590470c5ae99a940a7cb97e9477584a97_1c6d93e9181f5d.jpg

0-02-05-24b442f17ea62868b7748cf5734f34721388637726d5661d26b878a6e1bdb349_1c6d93e9181060.jpg

0-02-05-19fffe5cf50716b256bda46c56b83365fb1e472fbb8d32df2b4071aa99041f14_1c6d93e918172f.jpg

0-02-05-a60aff27cf533691357ef126eb2573ada312f705ef8020913c3af5ba650cad9c_1c6d93e9181646.jpg

0-02-05-d410a0e3656bb1b23224b3be0706c086fb1f2aa3896ac030be74a3a2e011593d_1c6d93e918286e.jpg

0-02-05-5771880ecf15ba179abe7ffb2e5dfc0039fc922ef5e0dc970d83b31db3a178f7_1c6d93e9182a69.jpg

0-02-05-3b7cb24ddf802aedeffb909b3b1822f1b6b1c296e8167ed8c897fe42cf3bfc4d_1c6d93e9182c36.jpg

7349

19 грудня 2018 р. доцент кафедри російської філології та зарубіжної літератури О. Б. Каневська брала участь у міському науково-практичному семінарі «Формування соціальної активної позиції учнів на уроках російської мови, літератури, зарубіжної літератури шляхом впровадження наскрізних змістових ліній», який відбувся у Криворізькій загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 86.

Мета семінару – визначити шляхи реалізації наскрізних змістових ліній у навчанні російській мові та літературі з метою формування соціальної активної позиції учнів.

На семінарі були присутні: вчителі російської мови, літератури, зарубіжної літератури закладів загальної середньої освіти міста, Л. М. Тітаренко, методист КЗ «Інноваційно-методичний центр» КМР, О. Б. Каневська, доцент кафедри російської філології та зарубіжної літератури КДПУ, кандидат педагогічних наук.

Директор школи Л. О. Католіченко привітала учасників заходу і розповіла про здобутки школи.

О. Б. Каневська виступила з доповіддю «Науково-методичні підвалини впровадження наскрізних змістових ліній на уроках російської мови, літератури, зарубіжної літератури», відвідала уроки вчителів О. В. Карої (урок узагальнення «Вживання односкладних речень у мовленні», 8 клас) та І. О. Бобарикіної (узагальнюючий урок за повістю О. С. Пушкіна «Капітанська дочка». «Бережи честь змолоду» – громадянська позиція автора, головного героя та інших персонажів), побувала в творчій лабораторії вчителя. С. А. Додорошко, вчитель інформатики, провів коучінг «Створення інтерактивної презентації засобами мультимедійного редактора».

Відкриті уроки також показали учителі С. В. Талибова (урок позакласного читання. «Люби та зберігай природу», 8 клас) та І. О. Задорнова (урок розвитку мовлення «Навіщо потрібно займатися спортом», 6 клас).

Н. В. Горескул, заступник директора з НВР, показала можливості інтерактивної технології «Віяло асоціацій».

О. О. Костюк, педагог-організатор, організувала і разом з учнями провела флешмоб «По Вкраїні з краю в край ходить Святий Миколай».

Під час підведення підсумків учасники семінару жваво і відкрито обговорили та відзначили важливість наданої теми.

За підсумками семінару були прийняті рекомендації.

План проведення міського науково-практичного семінару

photo_2018-12-21_20-54-59.jpg

photo_2018-12-21_20-55-11.jpg

photo_2018-12-21_20-55-08.jpg

photo_2018-12-21_20-55-14.jpg

photo_2018-12-21_20-55-17.jpg

photo_2018-12-21_20-55-21.jpg

photo_2018-12-21_20-55-24.jpg

photo_2018-12-21_20-55-32.jpg

photo_2018-12-21_20-55-29.jpg

photo_2018-12-21_20-55-39.jpgphoto_2018-12-21_20-55-36.jpgphoto_2018-12-21_20-55-34.jpgphoto_2018-12-21_20-56-05.jpgphoto_2018-12-21_20-56-03.jpgphoto_2018-12-21_20-56-02.jpgphoto_2018-12-21_20-56-00.jpgphoto_2018-12-21_20-55-58.jpgphoto_2018-12-21_20-55-56.jpgphoto_2018-12-21_20-55-54.jpgphoto_2018-12-21_20-55-52.jpgphoto_2018-12-21_20-55-51.jpgphoto_2018-12-21_20-55-49.jpgphoto_2018-12-21_20-55-47.jpgphoto_2018-12-21_20-55-45.jpgphoto_2018-12-21_20-55-43.jpgphoto_2018-12-21_20-55-41.jpg

6504

Сертифікат учасників Гамалі О. І., Каневської О. Б.

Програма конференції

Умови публікації

5324

Кафедри англійської мови та методики викладання, англійської філології, німецької мови та літератури з методикою викладання, російської філології та зарубіжної літератури 26-27 квітня 2018 року проводять Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Актуальні проблеми філології та методики викладання мов».

Матеріали конференції (формат docx)

Матеріали конференції (формат PDF)

4787

28.02.2018 року на базі Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №85 проведено міський науково-практичний семінар «Формування соціальної та громадянської компетентностей на уроках російської мови та літератури, зарубіжної літератури й позакласних заходах у процесі розвитку соціально-адаптованої особистості».

На семінарі були присутні: вчителі російської мови, літератури, зарубіжної літератури закладів загальної середньої освіти міста, Тітаренко Лілія Миколаївна, методист КЗ «Інноваційно-методичний центр» КМР, Каневська Ольга Борисівна, доцент кафедри російської філології та зарубіжної літератури КДПУ, кандидат педагогічних наук.

Директор школи Косяченко Н. Д. привітала учасників заходу і представила досвід роботи закладу з питань громадянського виховання школярів.

Методист КЗ «ІМЦ» КМР Тітаренко Л. М. глибоко розкрила значимість основних аспектів формування соціальної і громадянської компетентності школярів, що є актуальним завданням сучасної освіти.

Доцент кафедри російської філології та зарубіжної літератури КДПУ, кандидат педагогічних наук Каневська О. Б. акцентувала увагу присутніх на необхідність застосування інноваційних прийомів та засобів формування соціальної компетентності школярів на уроках російської мови, літератури та зарубіжної літератури.

Практичне впровадження сучасних прийомів і засобів учасники семінару відпрацювали під час веб-квесту, проведеного Убізською І. М., керівником РМО вчителів російської мови та літератури.

З метою обміну досвідом вчителі філологічних дисциплін КЗШ №85 показали фрагменти уроків:

- 8 клас, література «Поговорим о совести (по сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть»), Самохвалова Тетяна Григорівна;

- 11 клас, росйська мова «Искусство публичного выступления. Приёмы удержания внимания аудитории», Убізська Ірина Миколаївна;

- 9 клас, зарубіжна література «Караючий сміх у комедії Н. В. Гоголя «Ревізор», Федорова Наталія Сергіївна.

Із задоволенням учасники семінару переглянули фрагмент позакласного заходу «Ты — женщина, и этим ты права!» (учні 11-А класу, класний керівник — Убізська Ірина Миколаївна).

Під час підведення підсумків гості семінару жваво і відкрито обговорили та відзначили важливість наданої теми.

За підсумками семінару були прийняті рекомендації.

Програма міського науково-практичного семінару «Формування соціальної та громадянської компетентностей на уроках російської мови та літератури, зарубіжної літератури й позакласних заходах у процесі розвитку соціально-адаптованої особистості»

Більше фотографій у галереї.

 

4203

3627
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30