Кафедра російської філології і зарубіжної літератури
Факультет іноземних мов

16 січня в актовій залі гуманітарного корпусу відбулося урочисте вручення дипломів магістрам групи РАФ -17- м. Дипломи були вручені ректором університету Шрамко Я.В. На церемонії вручення також були присутні декан факультету іноземних мов Штельмах Г.Б., заступник декана Зоренко І.С., викладачі кафедри російської філології і зарубіжної літератури. З промовою виступила студентка Руденко Катерина0-02-05-84f702f7daafc73d8db1b4f0db605c99cdaff6a310dd4a16428bdd10419f10e1_1c6d937a0846c3.jpg0-02-05-1778ca223555c7004635227bdf5cad75a21aee7a0a9dabc1e55732253586d19b_1c6d937a084223.jpg

6676

Підготовку фахівців за напрямком«Мова та література: російська, англійська» (6.010100; 7.010103; 8.010103),який акредитовано за IV рівнем, здійснює кафедра російської філології та зарубіжної літератури факультету іноземних мов Криворізького держаного педагогічного університету. Кафедра складається з двох секцій:лінгвістичної і літературознавчоїта здійснює навчальну роботу на факультеті іноземних мов як на російському (мова і література), так і на англійському і німецькому (теорія і історія літератури, методика викладання літератури) відділеннях.

Кафедра російської філології та зарубіжної літератури факультету іноземних мов існує як структурна одиниця університету від 1999 року, коли на базі двох кафедр: російської мови та російської і зарубіжної літератури - створюється одна. Кафедру очолив кандидат філологічних наук, доцент М.О. Дудніков. Від листопада 2005 року кафедру очолювала кандидат філологічних наук, доцент О.І. Гамалі. З вересня 2016 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент, ДУДНІКОВ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ.

1984 року відкрито кафедри російської мови та російської і зарубіжної літератури. Кафедрою російської мови у різні часи керували доценти Т.В. Сімашко (нині доктор філологічних наук, професор) і Р.П. Калініна. На кафедрі працювали кандидати філологічних наук, доценти (нині доктори наук, професори) О.О. Камалова, Т.А. Лісицина, О.Г. Лошаков, І.В. Труфанова, а також кандидати наук (філологічних, педагогічних, психологічних, філософських, соціологічних), доценти О.І. Гамалі, В.А. Городецька, В.І. Кажан, Р.П. Калініна, О.Б. Каневська, Л.О. Кузнєцова, М.А. Петриченко, Л.М. Пруняк, Г.В. Соболєва, Н.М. Токарєва, І.В. Цибулько, Н.П. Чутова, Т.М. Шихова та ін. До складу кафедри входили досвідчені методисти Н.П. Антошина, Н.О. Безверха, Р.С. Білостоцька, В.В. Проводова, чий викладацький досвід сприяв становленню майстерності майбутніх учителів російської мови і літератури.

  Кафедру російської та зарубіжної літератури у різні роки очолювали кандидат педагогічних наук, доцент С.С. Іванченко, кандидати філологічних наук, доценти Н.А. Помянська, О.В. Мохначова. На кафедрі працювали кандидати наук, доценти (нині доктори філологічних наук, професори) О.М. Волков, С.І. Красовська, В.І. Мельник, Г.Й. Давиденко (нині доктор педагогічних наук, професор), а також кандидати наук, доценти В.А. Гаманюк, Л.І. Закутська, Т.А. Ільїна, Є.С. Лебедєв, А.П. Марчик, Ю.О. Мільошин, Є. О. Павленко, В.М. Пронягін, О.А. Радько, С.П. Цетляк, С.Г. Шепель та ін. 
Сьогодні на кафедрі працюють досвідчені викладачі: доктор педагогічних наук, доцент Т.О. Дороніна, кандидати філологічних, доценти О.І. Гамалі, М.О. Дудніков, О.В. Мохначова, кандидати педагогічних наук, доценти О.Б. Каневська, Н.П. Мещерякова,, кандидат філологічних наук, старший викладач Білоконенко І. С., старший викладач Т.В. Михальченко.

Підготовку фахівців за спеціальністю Мова і література (російська)* у Криворізькому державному педагогічному університеті було поновлено (після перерви з 1956 року) у 1982 році, підготовку за спеціальністю «Російська мова і література» з додатковою спеціальністю «Англійська мова» розпочато у 1986 році. У 1998 році було здійснено набір і, відповідно, у 2003 році випуск фахівців за спеціальністю «Російська мова і література» з додатковою спеціальністю «Німецька мова», а у 1999-2004 рр. проходила підготовка фахівців за спеціальністю «Російська мова і література» з додатковою спеціальністю «Практична психологія».

Кафедра здійснює навчальну роботу на факультеті іноземних мов як на російському (мова і література), так і на англійському і німецькому (теорія і історія літератури, методика викладання літератури) відділеннях. 
Кафедра працює над темою «Аналіз поетики тексту як універсальне підґрунтя професійної підготовки вчителя-словесника» , яку затверджено вченою радою Криворізького державного педагогічного університету (протокол № 4 від 09.11.2006 р., подовжено у 2011 році - протокол № 7 від лютого 2011 року). Дослідження здійснюється за такими напрямками: здійснення й узагальнення лінгвістичного та літературознавчого аналізу поетики тексту, розробка методик аналізу тексту і методик навчання такого аналізу як універсального засобу підготовки вчителів словесності.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри спрямована на розробку таких напрямків, як: аналіз художнього твору в різних аспектах, функціонування мовних одиниць, дослідження лексико-семантичного та фразеологічного рівнів мови, дослідження мови у семіотичному та комунікативному аспектах, дослідження жанрово-стилістичних особливостей творів літератури, гендерний аспект у літературознавстві, методика викладання російської мови та російської і зарубіжної літератури, фахові дисципліни за планом удосконалення професійної майстерності викладачів у нових умовах. 
Науково-педагогічна діяльність кафедри російської філології та зарубіжної літератури підпорядкована підготовці висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, яким належить зайняти провідне місце на ринку інтелектуальної праці.

Кафедра російської філології та зарубіжної літератури співпрацює з провідними університетами України (Дніпропетровськ, Донецьк, Херсон, Київ, Харків, Запоріжжя, Луганськ, Черкаси), Інститутом мовознавства ім. А.А. Потебні НАН України.

Кафедра продовжує співпрацювати з Українською асоціацією викладачів російської мови і літератури (УАПРЯЛ): участь у конференціях, круглих столах, публікації.

Міжнародне співробітництво

Викладачі кафедри постійно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах, всеукраїнських, регіональних й університетських наукових конференціях. 
На кафедрі постійно діють наукові та методичні семінари, на яких розглядаються важливі проблеми сучасної філології та методології, викладачі виступають з доповідями про результати науково-дослідної роботи, стан розробки проблем, над якими вони працюють.

1205
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30