Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет
Назва дисципліни
ПІБ викладача
Організація освітнього процесу
в умовах карантину
Електронна пошта викладача
Спеціальність 231 Соціальна робота
СП-20
 
 
 
Вступ до спеціальності
Шимко І.М.
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти, телефонного зв’язку та viber
Заняття проходять на платформі MOOFLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
(РМІ) 638 – 751 – 1014 (пароль123456);
заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.СП-20
Матеріали лекційних, самостійних, практичних занять розміщено на платформі MOOFLE та на сайті кафедри за покликанням:
https://drive.google.com/file/d/1i5cJ_9TxkWGQdfgg448l8Dk0IIOjXJgQ/view?usp=sharing
iya.shimko@gmail.com
Педагогіка
Шимко І.М.
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти, телефонного зв’язку та viber
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
(РМІ) 638 – 751 – 1014 (пароль123456);
заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.СП-20
Матеріали лекційних, самостійних, практичних занять розміщено на платформі MOODLE та на сайті кафедри за покликанням:
https://drive.google.com/file/d/1i5cJ_9TxkWGQdfgg448l8Dk0IIOjXJgQ/view?usp=sharing
iya.shimko@gmail.com
Соціальні комунікації
Зичков А.К.
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
874 3808 5977 Код доступа: 041292
Заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.СП-20
Самостійна робота виконується на платформі Google Class Код курса r6b6hvf
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber.
zichkov.ak58@gmail.com
СП-19
 
 
 
Соціалізація особистості
Федюшкіна К.А.
Заняття проходять на платформі MOOFLE через ZOOM конференції
Під’єднатись до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8051843303?pwd=iacWRNWdZhlOLnDZdneNH-N1E_w2SA
Ідентифікатор персональної конференції: 805 184 3303
Код доступу: 123456
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber
feduskkaterina@gmail.com
Основи
соц.-пед. досліджень
Зичков А.К.
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
874 3808 5977 Код доступа: 041292
Заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.СП-19
Самостійна робота виконується на платформі Google Class Код курса 365isgr
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber.
zichkov.ak58@gmail.com
Соціальна педагогіка
Шимко І.М.
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти, телефонного зв’язку та viber
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
(РМІ) 638 – 751 – 1014 (пароль123456);
заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.СП-19
Матеріали лекційних, самостійних, практичних занять розміщено на платформі MOODLE та на сайті кафедри за покликанням:
https://drive.google.com/file/d/1i5cJ_9TxkWGQdfgg448l8Dk0IIOjXJgQ/view?usp=sharing
iya.shimko@gmail.com
Теорія та історія соціальної роботи
лекції
Федюшкіна К.А.
Заняття проходять на платформі MOOFLE через ZOOM конференції
Під’єднатись до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8051843303?pwd=iacWRNWdZhlOLnDZdneNH-N1E_w2SA

Ідентифікатор персональної конференції: 805 184 3303
Код доступу: 123456
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber
feduskkaterina@gmail.com
Теорія та історія соціальної роботи
практичні
заняття
Зичков А.К.
 
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
874 3808 5977 Код доступа: 041292
Заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.СП-19
Самостійна робота виконується на платформі Google Class Код курса 3rhpjib
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber.
zichkov.ak58@gmail.com
Педагогіка сімейного виховання
Федюшкіна К.А.
Заняття проходять на платформі MOOFLE через ZOOM конференції
Під’єднатись до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8051843303?pwd=iacWRNWdZhlOLnDZdneNH-N1E_w2SA

Ідентифікатор персональної конференції: 805 184 3303
Код доступу: 123456
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber
feduskkaterina@gmail.com
Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування
Талаш І.О.
Заняття проходять на платформі MOOFLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції: 346 531 9029
Код доступу: 6ХzВse
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail
inna1talash@gmail.com
СП-18
 
 
 
Методика роботи з дитячими та молодіжними організа-ціями
Василюк Т.Г.
Тези лекцій, перелік інформаційних джерел для ґрунтовного опрацювання тем студенти отримують через e-mail;
Практичні заняття проводяться у форматі відео конференцій  (платформа zoom) за розкладом
socpedagog@kdpu.edu.ua
Самовиховання і саморегулю-вання особистості
Размолодчикова І.В.
Відеоконференції проводяться з допомогою платформи ZOOM
https://zoom.us/profile
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти
ivanna.razmolodchikova@ukr.net
Спеціальна педагогіка
Размолодчикова І.В.
Відеоконференції проводяться з допомогою платформи ZOOM
https://zoom.us/profile
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти
ivanna.razmolodchikova@ukr.net
Основи психодіагностики, соціальної профілактики і психокорекції
Талаш І.О.
Заняття проходять на платформі MOOFLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції: 346 531 9029
Код доступу: 6ХzВse
Проводяться он-лайн консультування студентів через
e-mail
inna1talash@gmail.com
СП-17
 
 
 
Менеджмент соціально-педагогічної роботи
Василюк Т.Г.
Тези лекцій, перелік інформаційних джерел для ґрунтовного опрацювання тем студенти отримують через e-mail;
Практичні заняття проводяться у форматі відео конференцій  (платформа zoom) за розкладом
socpedagog@kdpu.edu.ua
Інноваційні моделі надання соціальних послуг
Василюк Т.Г.
Тези лекцій, перелік інформаційних джерел для ґрунтовного опрацювання тем студенти отримують через e-mail;
Практичні заняття проводяться у форматі відео конференцій  (платформа zoom) за розкладом
socpedagog@kdpu.edu.ua
Технології соціально-педагогічної діяльності та соціальної роботи
Талаш І.О.
Заняття проходять на платформі MOOFLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції: 346 531 9029
Код доступу: 6ХzВse
Проводяться он-лайн консультування студентів через
e-mail
inna1talash@gmail.com
Соціальний супровід сімї
Размолодчикова І.В.
Відеоконференції проводяться з допомогою платформи ZOOM
https://zoom.us/profile
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти
ivanna.razmolodchikova@ukr.net
Соціально-педагогічна профілактика насильства щодо дітей
Зичков А.К.
 
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
874 3808 5977 Код доступа: 041292
Заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.СП-17
Самостійна робота виконується на платформі Google Class Код курса ys2ynd4
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber.
zichkov.ak58@gmail.com
Основи соціальної реабілітації та соціальної терапії
Талаш І.О.
Заняття проходять на платформі MOOFLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції: 346 531 9029
Код доступу: 6ХzВse
Проводяться он-лайн консультування студентів через
e-mail
inna1talash@gmail.com
Спеціалізовані служби в соціальній сфері
Зичков А.К.
 
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
874 3808 5977 Код доступа: 041292
Заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.СП-17
Самостійна робота виконується на платформі Google Class Код курса udmp6op
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber.
zichkov.ak58@gmail.com
Спеціальність 013 Початкова освіта
ПН-20
 
 
 
Загальні основи педагогіки
лекції
Шимко І.М.
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти, телефонного зв’язку та viber
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
(РМІ) 638 – 751 – 1014 (пароль123456);
заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.СП-19
Матеріали лекційних, самостійних, практичних занять розміщено на платформі MOODLE та на сайті кафедри за покликанням:
https://drive.google.com/file/d/1i5cJ_9TxkWGQdfgg448l8Dk0IIOjXJgQ/view?usp=sharing
iya.shimko@gmail.com
Загальні основи педагогіки
практичні
заняття
Зичков А.К.
 
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
874 3808 5977 Код доступа: 041292
Заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.СП-19
Самостійна робота виконується на платформі Google Class Код курса jyqgvhd
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber.
zichkov.ak58@gmail.com
Спеціальність 053 Психологія
ПП-20
 
 
 
Педагогіка
 
Шимко І.М.
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти, телефонного зв’язку та viber
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
(РМІ) 638 – 751 – 1014 (пароль123456);
заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.СП-19
Матеріали лекційних, самостійних, практичних занять розміщено на платформі MOODLE та на сайті кафедри за покликанням:
https://drive.google.com/file/d/1i5cJ_9TxkWGQdfgg448l8Dk0IIOjXJgQ/view?usp=sharing
iya.shimko@gmail.com
Спеціальність 231 Соціальна робота
ЗСП-19
 
 
 
Основи
соц.-пед. досліджень
Зичков А.К.
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
874 3808 5977 Код доступа: 041292
Заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.ЗСП-19
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber.
zichkov.ak58@gmail.com
Соціалізація особистості
Федюшкіна К.А.
Заняття проходять на платформі MOOFLE через ZOOM конференції
Під’єднатись до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8051843303?pwd=iacWRNWdZhlOLnDZdneNH-N1E_w2SA

Ідентифікатор персональної конференції: 805 184 3303
Код доступу: 123456
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber
feduskkaterina@gmail.com
Соціальна педагогіка
лекції
Шимко І.М.
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти, телефонного зв’язку та viber
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
(РМІ) 638 – 751 – 1014 (пароль123456);
заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.ЗСП-19
Матеріали лекційних занять розміщено на платформі MOODLE та на сайті кафедри за покликанням:
https://drive.google.com/file/d/1i5cJ_9TxkWGQdfgg448l8Dk0IIOjXJgQ/view?usp=sharing
iya.shimko@gmail.com
Соціальна педагогіка
практичні заняття
Федюшкіна К.А.
Заняття проходять на платформі MOOFLE через ZOOM конференції
Під’єднатись до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8051843303?pwd=iacWRNWdZhlOLnDZdneNH-N1E_w2SA

Ідентифікатор персональної конференції: 805 184 3303
Код доступу: 123456
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber
feduskkaterina@gmail.com
Педагогіка сімейного виховання
Федюшкіна К.А.
Заняття проходять на платформі MOOFLE через ZOOM конференції
Під’єднатись до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8051843303?pwd=iacWRNWdZhlOLnDZdneNH-N1E_w2SA

Ідентифікатор персональної конференції: 805 184 3303
Код доступу: 123456
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber
feduskkaterina@gmail.com
Само-виховання і саморегулювання особистості
Размолодчикова І.В.
Відеоконференції проводяться з допомогою платформи ZOOM
https://zoom.us/profile
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти
ivanna.razmolodchikova@ukr.net
Соціальна геронтологія
Федюшкіна К.А.
Заняття проходять на платформі MOOFLE через ZOOM конференції
Під’єднатись до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8051843303?pwd=iacWRNWdZhlOLnDZdneNH-N1E_w2SA

Ідентифікатор персональної конференції: 805 184 3303
Код доступу: 123456
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber
feduskkaterina@gmail.com
Методика соціально-виховної роботи
Размолодчикова І.В.
Відеоконференції проводяться з допомогою платформи ZOOM
https://zoom.us/profile
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти
ivanna.razmolodchikova@ukr.net
Теорія та історія соціальної роботи
Федюшкіна К.А.
Заняття проходять на платформі MOOFLE через ZOOM конференції
Під’єднатись до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8051843303?pwd=iacWRNWdZhlOLnDZdneNH-N1E_w2SA

Ідентифікатор персональної конференції: 805 184 3303
Код доступу: 123456
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber
feduskkaterina@gmail.com
Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування
Талаш І.О.
Заняття проходять на платформі MOOFLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції: 346 531 9029
Код доступу: 6ХzВse
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail
inna1talash@gmail.com
ЗСП-18
 
 
 
Основи
соц.-пед. досліджень
Зичков А.К.
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
874 3808 5977 Код доступа: 041292
Заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.ЗСП-18
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber.
zichkov.ak58@gmail.com
Соціальна педагогіка
лекції
Шимко І.М.
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти, телефонного зв’язку та viber
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
(РМІ) 638 – 751 – 1014 (пароль123456);
заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.ЗСП-18
Матеріали лекційних занять розміщено на платформі MOODLE та на сайті кафедри за покликанням:
https://drive.google.com/file/d/1i5cJ_9TxkWGQdfgg448l8Dk0IIOjXJgQ/view?usp=sharing
iya.shimko@gmail.com
Соціальна педагогіка
практичні заняття
Федюшкіна К.А.
Заняття проходять на платформі MOOFLE через ZOOM конференції
Під’єднатись до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8051843303?pwd=iacWRNWdZhlOLnDZdneNH-N1E_w2SA

Ідентифікатор персональної конференції: 805 184 3303
Код доступу: 123456
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber
feduskkaterina@gmail.com
Теорія та історія соціального виховання
Зичков А.К.
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
874 3808 5977 Код доступа: 041292
Заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.ЗСП-18
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber.
zichkov.ak58@gmail.com
Рекламно-інформаційні технології
Размолодчикова І.В.
Відеоконференції проводяться з допомогою платформи ZOOM
https://zoom.us/profile
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти
ivanna.razmolodchikova@ukr.net
Історія соціально-педагогічної роботи
Зичков А.К.
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
874 3808 5977 Код доступа: 041292
Заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.ЗСП-18
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber.
zichkov.ak58@gmail.com
Соціально-педагогічна профілактика насильства щодо дітей
Зичков А.К.
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
874 3808 5977 Код доступа: 041292
Заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.ЗСП-18
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber.
zichkov.ak58@gmail.com
Основи психодіагностики, соціальної профілактики і психокорек-ції
Талаш І.О.
Заняття проходять на платформі MOOFLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції: 346 531 9029
Код доступу: 6ХzВse
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail
inna1talash@gmail.com
Спеціальна педагогіка
Размолодчикова І.В.
Відеоконференції проводяться з допомогою платформи ZOOM
https://zoom.us/profile
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти
ivanna.razmolodchikova@ukr.net
Методика соціально-виховної роботи
Размолодчикова І.В.
Відеоконференції проводяться з допомогою платформи ZOOM
https://zoom.us/profile
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти
ivanna.razmolodchikova@ukr.net
Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями
Василюк Т.Г.
Тези лекцій, перелік інформаційних джерел для ґрунтовного опрацювання тем студенти отримують через e-mail;
socpedagog@kdpu.edu.ua
Інклюзивна освіта
Размолодчикова І.В.
Відеоконференції проводяться з допомогою платформи ZOOM
https://zoom.us/profile
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти
ivanna.razmolodchikova@ukr.net
Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування
Талаш І.О.
Заняття проходять на платформі MOOFLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції: 346 531 9029
Код доступу: 6ХzВse
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail
inna1talash@gmail.com
Педагогіка сімейного виховання
Федюшкіна К.А.
Заняття проходять на платформі MOOFLE через ZOOM конференції
Під’єднатись до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8051843303?pwd=iacWRNWdZhlOLnDZdneNH-N1E_w2SA

Ідентифікатор персональної конференції: 805 184 3303
Код доступу: 123456
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber
feduskkaterina@gmail.com
ЗСП-17
 
 
 
Спеціалізовані служби в соціальній сфері
Зичков А.К.
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
874 3808 5977 Код доступа: 041292
Заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.ЗСП-17
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber.
zichkov.ak58@gmail.com
Основи професійної творчості в соціальній сфері
Зичков А.К.
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
874 3808 5977 Код доступа: 041292
Заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.ЗСП-17
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber.
zichkov.ak58@gmail.com
Основи профорієнтаційної роботи
Зичков А.К.
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
874 3808 5977 Код доступа: 041292
Заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.ЗСП-17
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber.
zichkov.ak58@gmail.com
Інноваційні моделі надання соціальних послуг
Василюк Т.Г.
Тези лекцій, перелік інформаційних джерел для ґрунтовного опрацювання тем студенти отримують через e-mail;
socpedagog@kdpu.edu.ua
Технології соціально-педагогічної діяльності
Талаш І.О.
Заняття проходять на платформі MOOFLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції: 346 531 9029
Код доступу: 6ХzВse
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail
inna1talash@gmail.com
Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки
Зичков А.К.
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
874 3808 5977 Код доступа: 041292
Заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.ЗСП-17
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail, Viber.
Zichkov.ak58@gmail.com
Соціальний супровід сімї
Размолодчикова І.В.
Відеоконференції проводяться з допомогою платформи ZOOM
https://zoom.us/profile
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти
ivanna.razmolodchikova@ukr.net
Соціально-педагогічна робота
Талаш І.О.
Заняття проходять на платформі MOOFLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції: 346 531 9029
Код доступу: 6ХzВse
Проводяться он-лайн консультування студентів через e-mail
inna1talash@gmail.com
Соціально-педагогічне консультуван-ня
Василюк Т.Г.
Тези лекцій, перелік інформаційних джерел для ґрунтовного опрацювання тем студенти отримують через e-mail;
Практичні заняття проводяться у форматі відео конференцій  (платформа zoom) за розкладом
socpedagog@kdpu.edu.ua
Соціально-педагогічне проектування
Размолодчикова І.В.
Відеоконференції проводяться з допомогою платформи ZOOM
https://zoom.us/profile
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти
ivanna.razmolodchikova@ukr.net
Менеджмент соціально-педагогічної роботи
Василюк Т.Г.
Тези лекцій, перелік інформаційних джерел для ґрунтовного опрацювання тем студенти отримують через e-mail;
Практичні заняття проводяться у форматі відео конференцій  (платформа zoom) за розкладом
socpedagog@kdpu.edu.ua
Спеціальність 013 Початкова освіта 
ЗПО-ск-20
 
 
 
Загальні основи педагогіки
Шимко І.М.
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти, телефонного зв’язку та viber
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
(РМІ) 638 – 751 – 1014 (пароль123456);
заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.ЗПО-ск-20
Матеріали лекційних, практичних занять розміщено на платформі MOODLE та на сайті кафедри за покликанням:
https://drive.google.com/file/d/1i5cJ_9TxkWGQdfgg448l8Dk0IIOjXJgQ/view?usp=sharing
iya.shimko@gmail.com
ЗПО-20
 
 
 
Загальні основи педагогіки
Шимко І.М.
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти, телефонного зв’язку та viber
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
(РМІ) 638 – 751 – 1014 (пароль123456);
заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.ЗПО-20
Матеріали лекційних, практичних занять розміщено на платформі MOODLE та на сайті кафедри за покликанням:
https://drive.google.com/file/d/1i5cJ_9TxkWGQdfgg448l8Dk0IIOjXJgQ/view?usp=sharing
iya.shimko@gmail.com
ЗПО-19
 
 
 
Загальні основи педагогіки
Шимко І.М.
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти, телефонного зв’язку та viber
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
(РМІ) 638 – 751 – 1014 (пароль123456);
заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.ЗПО-19
Матеріали лекційних, практичних занять розміщено на платформі MOODLE та на сайті кафедри за покликанням:
https://drive.google.com/file/d/1i5cJ_9TxkWGQdfgg448l8Dk0IIOjXJgQ/view?usp=sharing
iya.shimko@gmail.com
Спеціальність 053 Психологія 
ЗПП-20
 
 
 
Педагогіка
Шимко І.М.
Консультації відбуваються з допомогою електронної пошти, телефонного зв’язку та viber
Заняття проходять на платформі MOODLE через ZOOM конференції
Ідентифікатор персональної конференції
(РМІ) 638 – 751 – 1014 (пароль123456);
заняття проходять згідно академічного розкладу  занять гр.ЗПП-20
Матеріали лекційних, практичних занять розміщено на платформі MOODLE та на сайті кафедри за покликанням:
https://drive.google.com/file/d/1i5cJ_9TxkWGQdfgg448l8Dk0IIOjXJgQ/view?usp=sharing
iya.shimko@gmail.com
13365
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша