Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

16407

літо 2021Влітку 2021 року кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи університету долучилась до таких заходів:

- На початку червня кафедра виступила співорганізатором ІІІ Всеукраїнської науково-практична конференції (з міжнародною участю): «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади», що проходила 01-02 червня 2021року на базі кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

- 16 червня 2021 року здобувачі вищої освіти 4 курсу (академічні групи СП-17 та ЗСП-17) здавали Атестаційний екзамен для присвоєння кваліфікації - бакалавр соціальної роботи. Очолила державну екзаменаційну комісії Чумак О.О. (начальник служби у справах дітей виконкому Центрально-Міської районної у місті ради), до складу комісії увійшли завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи університету, к.п.н., доцент Шимко І.М. та к.ф.н., доцент Талаш І.О. Всі здобувачі вищої освіти успішно склали іспит.

- Протягом червня відбувалася заліково-екзаменаційна сесія здобувачів вищої освіти спеціальності 231 Соціальної роботи. Заліково-екзаменаційна сесія проходила в дистанційному режимі і тому викладачами кафедри було розроблено тестові завдання для дистанційного проведення екзаменів на платформі СУЕНК (Moodle) з 23 дисциплін для денного та заочного відділення. 

- 18 червня відбулося чергове засідання кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. Серед основних питань засідання було результати атестації поточної успішності студентів у літню сесію, результати ДЕК студентів-випускників спеціальності 231 Соціальна робота, трудова і навчальна дисципліна, звіти викладачів кафедри про виконання плану роботи кафедри на навчальний рік.

- 29 червня 2021 року відбулося засідання робочої групи із розробки освітньо-професійної програма «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» під час якої було остаточно визначено перелік вибіркових компонентів освітньої програми, внесено зміни до спеціальних компетентностей та схвалена остаточна редакція ОПП. 

- Протягом всієї вступної кампанії кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи за допомогою додатку-месенджеру Viber здійснювала інформаційний супровід абітурієнтів, які бажають навчатись на магістратурі за програмою «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» (відповідальні к.п.н., ст. викладач Василюк Т.Г. та асистент Лисоконь І.О.).

- 14 липня 2021 року в гуманітарному корпусі університету, деканом психолого-педагогічного факультету Гергелем Є.Л., було вручено дипломи бакалаврів студентам спеціальності 231 Соціальна робота. В урочистостях взяли участь завідувачі кафедр факультету, представники деканату та куратори академічних груп. Захід відбувався із дотриманням карантинних норм.

- з 15 липня по 23 липня 2021 року тривав прийом заяв від абітурієнтів для здобуття вищої освіти в університеті. За результатами вступної кампанії кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи одна із лідерів за кількістю поданих заяв. На спеціальність 231 Соціальна робота у поточному році подали 107 заяв на вступ, а на нову програму «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» - 23 заявки. Детальніше про результати вступної кампанії універистету за посиланням. Кафедру у приймальній комісії представляла кандидат педагогічних наук, доцент Размолодчикова І.В.

- Студенти ІІ курсу (групи СП-20) разом з куратором, к.п.н., доцентом Размолодчиковою І.В. дуолчились до відзначення Дня пам'яті захисників України, що відбувся 29 серпня 2021 року у центрі міста біля меморіального комплексу загиблих солдатів.

- 30 серпня 2021 року асистент кафедри соціальної пдеагогіки і соціальної роботи, керівник молодіжного центру Лисоконь І.О., відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України був включений до складу робочої групи Міністерства із розробки норматвино-правових актів щодо формування державної молодіжної політики в Україні в напрямі дотримання гарантій участі молоді. Засідання відбувалося у приміщенні Клубу Кабінету Мінстрів України. Під час першого засідання було обговорено питання 3 основні документи молодіжної політики та визначено загальний вектор руху діяльності робочої групи.

- 31 серпня в оновленій актовій залі головного корпусу університету відбулося урочисте зібрання працівників та викладачів з нагоди початку нового 2021-2022 навчального року. У розширеній вченій раді Університету взяли участі ректорат, керівники структурних підрозділів, декани факультетів, завідувачі кафедри та представники кафедр, в тому числі кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. 

 

16644

 

 

Scopus

Index Copernicus

фахові

зарубіжні

монографія вітчизняна колективна

монографія зарубіжна колективна

академічна мобільність

підвищення кваліфікації

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

1

2

4

2

1

1

1

21

 

захист дис.

стажування

участь у міжн. конфер.

участь у всеук.конфер.

рецензії (могографії/дисертації)

рецензії на навч.-метод. роботи

метот. посіб./рекомендації

статті в інших наукових виданнях

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

1

1

6

4

5

12

3

8

16267

квітеньУ квітні 2021 року на кафедрі соціальної педагогіки і соціальної роботи відбувалися такі події:

- здобувачі вищої освіти 1 року навчання спеціальності 231 Соціальна робота проходили професійно-орієнтовану практику у Службах у справах дітей виконкомів районних у місті Кривому Розі рад (Металургійний та Центрально-Міський райони);

- 08.04.2021 року відбувся методичний семінар, на базі молодіжного центру університету, для студентів групи СП-17 щодо особливостей організації надання платних послуг з фізичної реабілітації та психологічного супроводу дітей з особливим освітніми потребами. Методичний семінар проводив керівник молодіжного центру університету, асистент кафедри Лисоконь І.О. 

- 17.04.2021 року старший викладач кафедри Зичков А.К. провів семінар до педагогічної практики в дитячих оздоровчих таборах, на тему «Логіка розвитку зміни дитячого оздоровчого табору», для студентів 3-го курсу спеціальності 013 Початкова освіта психолого-педагогічного факультету;

- 14 квітня 2021 року відбулася зустріч зі стейкхолдерами у рамках обговорення освітньо-професійної програми «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» підготовки магістрів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. На зустріч були запрошені Марина Васильєва (д.п.н., проф., завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди); Олена Бородавка (головний спеціаліст департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради); Владислав Яцук (заступник начальника управління молоді та спорту Дніпропетровської ОДА); Олена Чумак (начальник служби у справах дітей виконкому Центрально-Міської районної у місті ради); Оксана Баркар (головний спеціаліст відділу сімейної та гендерної політики управління забезпечення соціальних гарантій департаменту соціального захисту Дніпропетровської ОДА); Олена Мельник (студентка 4 курсу спеціальності 231 Соціальна робота). Організаторами зустрічі були Шимко І.М. (завідувач кафедри, к.п.н., доцент), Василюк Т.Г. (к.п.н., ст. викладач кафедри, гарант ОПП), Талаш І.О. (к.ф.н., доцент, доцент кафедри), Лисоконь І.О. (асистент кафедри);

- 22 квітня відбулося чергове засідання кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. Під час засідання було обговорення успішність студентів спеціальності 231 Соціальна робота, затверджено нові білети на літню екзаменаційну сесію, схвалено методичні рекомендації щодо написання курсових та кваліфікаційних робіт студентами кафедри і посібник для самостійної комплексної підготовки студентів з курсу «Педагогіка»;

- 23.04.2021 року о 15:00 відбулася зустріч відповідального секретаря приймальної комісії Віхрової О.В., декана факультету Гергеля Е.Л., завідувачів кафедр факультету та студентів-випускників щодо організації вступної кампанії на «магістратуру» у 2021 році;

- 26 квітня к.п.н, ст. викладач кафедри Василюк Т.Г. провела виховний дискусійний захід до 35-річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС зі студентами 1 та 3 курсів;  

- 27.04.2021 року о 14:00 в онлайн режимі пройшла традиційна щорічна студентська конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» до роботи якої долучились студенти 1-4 курсів спеціальності 231 Соціальна робота та студенти 3-4 курсів спеціальності 013 Початкова освіта;

- 28.04.2021 року в онлайн форматі кандидат філологічних наук, доцент Талаш І.О. провела відкриту пару на тему «Основні риси полемічної майстерності» для студентів групи СП-20.

 

15550

mvs1Шановні колеги та учасники! Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи нагадує, що 27 квітня 2021 року о 14:00 в онлайн режимі відбудеться традиційна щорічна студентська конференція "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ"

Долучитись до участі у студентській конференції можна за посиланням: https://us04web.zoom.us/j/6387511014?pwd=RjhsclRyT2xhUDlua1k5aUJSa010UT09.

Конференція працюватиме за наступний графіком:

13.00-14.00 - реєстрація учасників
14.00-15.30 - пленарне засідання
15.45-17.30 - секційні засідання (Секція 1: Технології соціально-педагогічної діяльності з дітьми та молоддю; Секція 2: Особливості соціалізації особистості на різних етапах життєдіяльності).
17.30-18.00 - підбиття підсумків конференції.

Робоча мова конференції - українська. Відповідно до регламенту передбачені виступи на пленарному засідані до 10 хв., і секційні виступи до 5 хв.

Детальніше ознайомитись із програмою конференції можна за посиланням.

 

З повагою, організаційний комітет 

15423

афиша 2021 

 

14991

дайджест березень 2021Протягом березня 2021 року на кафедрі соціальної педагогіки і соціальної роботи відбулися наступні події:

- На початку березня куратори академічних груп 2 та 3 курсів (Зичков А.К. та Василюк Т.Г.) провели в онлайн режимі кураторські години щодо реалізації студентами права на вільний вибір дисциплін на наступний навчальний рік;

- 6 березня студенти-першокурсники під головування Размолодчикової І.В. були залучені у якості волонтерів до роботи волонтерського корпусу, що готує передачі у зону бойових дій на сході України (ООС);

- 11 березня 2021 відбулась онлайн зустріч робочої групи із розробки освітньо-професійної програми «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» за участі стейкхолдерів;

- Протягом місяця відбувалася профорієнтаційна робота кафедри у закладах загальної середньої та фахової передвищої освіти міста, а також Нікопольському фаховому педагогічному коледжі;

- 18.03.2021 відбулося спільне засідання двох робочих груп спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки для обговорення освітнбо-професійних програмам «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» (кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки) та «Освітні, педагогічні науки» (кафедра педагогіки). Модератор засідання доктор педагогічних наук, професор Дороніна Т.О.;

- Здобувачі вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота проходили практичну підготовку – 2 курс навчальну практику в закладах освіти, а 4 курс виробничу педагогічну практику за фахом;

- Під час виробничої педагогічний практики студенти 4 курсу взяли участь у тренінгу «Дружба як елемент педагогічного спрямування»;

- 23 березня 2021 року завідувач кафедри Шимко І.М., представники кафедри Талаш І.О. та Василюк Т.Г., декан факультету іноземних мов Варданян М.В. взяли участі у відкритій зустрічі із польським партнерським університетом щодо можливості отримання студентами паралельної освіти на магістратурі за спеціальністю «Соціальна робота»;

- 25.03.2021 року відбулося засідання кафедри, де обговорювались питання підготовки курсових робіт студентами, стан успішності студентів спеціальності 231 Соціальна робота та заслуховувались звіти роботи кураторів академгруп;

- зі студентами-випускниками було проведено ряд дистанційних та очних зустрічей щодо особливостей вступу на магістратуру у 2021 році (модератори зустрічей Василюк Т.Г. та Лисоконь І.О.);

- продовжується підготовка до випуску збірника наукових і науково-методичних праць «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ», оновлених методичних рекомендацій щодо написання курсових та квалфікаційних робіт студентами кафедри, посібничка для самостійної комплексної підготовки студентів з курсу "Педагогіка".

 

15088

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
у збірнику наукових та науково-методичних праць «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ»

У травні 2021 р. у Криворізькому державному педагогічному університеті (кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи) буде видано збірник наукових та науково-методичних праць «Актуальні питання соціально-педагогічної та початкової освіти» (Випуск № 7).

 

РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

До друку приймаються відредаговані та відкоректовані статті українською, англійською мовами обсягом від 6 сторінок і більше у такому оформленні:

І. Вимоги щодо розміщення тексту статті:
1. У правому верхньому куті прізвище автора (авторів), ініціали, звання, посада (шрифт напівжирний, курсив).
2. Нижче (через 1 рядок) назва статті великими літерами (шрифт жирний).
3. Нижче, через 1 рядок резюме і ключові слова українською мовою (курсивом).
4. Нижче, через 1 рядок, текст статті.
5. Після тексту статті, через 1 рядок, напівжирним шрифтом пишеться слово ЛІТЕРАТУРА. У посиланні на літературу використовується порядковий номер у списку літератури та сторінка джерела, напр.: [5, с. 28].
6. Таблиці та ілюстрації повинні бути підписані та пронумеровані.

ІІ. Технічні вимоги щодо оформлення матеріалів.
1. Текст статті готується в редакторі MS WORD 2003-2007.
2. Формат А4. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Відступ на абзац 1,25 см.
3. Параметри сторінки: поле зверху – 2,5 см, знизу – 2,5 см, зліва – 3,0 см, справа – 1,5 см.
4. Текст статті друкується без табуляцій і переносів.
5. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-). Н-д: навчально-виховний (дефіс); педагогіка – це наука… (тире).

На окремому аркуші вказати свої дані:
1. Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю).
2. Місце роботи (повністю), посада.
3. Вчений ступінь, вчене звання або категорія і звання (для вчителів, вихователів та ін.).
4. Контактні телефони.

Матеріали подавати до 15 квітня 2021 року. Оплата за друк статті становить з розрахунку: 1 сторінка – 40 грн. Матеріали надсилати на електронну адресу: inna1talash@gmail.com
Телефони для довідок: Талаш Інна Олександрівна (кандидат філологічних наук, доцент): 8-098-659-43-71 (Київстар).
Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються!

14857

 

ПІБ викладача

Денне відділення

Заочне відділення

Дата, час

Місце

Дата, час

Місце

Шимко І. М.,

зав. кафедри, канд. пед. наук, доцент

Четвер

13.00 - 14.00

313

Понеділок

11.00 - 12.00

313

Талаш І. О.,

канд. філол. наук, доцент

Середа

чисельник

12.30 - 13.50

312

Середа

знаменник

12.30 -13.50

312

Размолодчикова І. В.,

канд. пед. наук, доцент

Понеділок

12.00 - 14.00

315

Вівторок

12.00 -14.00

315

Василюк Т. Г.,

канд. пед. наук, ст. викладач кафедри

Вівторок

13.30 - 15.00

Кабінет соц. педагога

3 поверх гол. корпус

Вівторок

13.30 - 15.00

Кабінет соц. педагога

3 поверх гол. корпус

Зичков А. К.,

ст. викладач кафедри

Вівторок

13.50 - 15.10

318

Вівторок

13.50 - 15.10

318

Федюшкіна К. А.,

канд. пед. наук, асистент кафедри

Четвер

12.30 - 13.50

314

Четвер

12.30 -13.50

314

Лисоконь І. О.,

асистент кафедри

Четвер

знаменник

11.00 - 12.20

Молодіжний центр

університету

Четвер

12.30 -13.50

Молодіжний центр

університету

 

 

14077

Шановні здобувачі вищої освіти!

На час карантину викладання академічних дисциплін кафедрою соціальної педагогіки і соціальної роботи здійснюється в дистанційному режимі, зокрема з використанням платформ Moodle, Google Class, Google Meet, ZOOM (відповідно до наказів по університету від 06.10.2020 року №316, від 13.10.2020 року №330 та від 30.03.2021 року №179).

Завдання на платформі MOODLE можна знайти за адресою (https://moodle.kdpu.edu.ua/course), де зареєстровано й наповнено навчальним контентом дисципліни кафедри. На період дистаційного навчання через карантин консультації викладачами кафедри проводяться в онлайн режимі. Просимо звертатися через електронні засоби (мобільний телефон, електронна пошта, Viber тощо) до викладачів, які забезпечують викладання певного курсу згідно з розкладом задля уточнення інформації. Інформацію про специфіку дистанційного засвоєння тієї чи іншої теми, хід виконання і процедуру оцінювання завдань можна отримати скориставшись сторінкою кафедри, рубрика "Навчальні дисципліни". Запитання для підготовки до екзаменів з дисциплін і методичні рекомендації з написання курсової, кваліфікаційної роботи можна переглянути у рубриці "Навчально-методичні матеріали".

Детальна інформація про організацію дистанційного навчання у ІІ семестрі 2020-2021 н.р. (Завантажити)

У разі виникнення запитань під час засвоєння матеріалу Ви можете звернутися за допомогою та роз’ясненнями до викладача за яким закріплена дисципліна. Додаткові питання прохання адресувати на електронну пошту кафедри: k_elemeduc@kdpu.edu.ua.

Слідкуйте за наступними інформаційними повідомленнями щодо організації освітнього процесу в дистанційних умовах, під час карантину, на нашій сторінці.

 

10624
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша