Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

Снимок экрана 19021 листопада 2022 року асистент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи ЛИСОКОНЬ Ілля долучився до онлайн-зустрічі «Освітні онлайн-проєкти Педагогічного музею України» організованого кафедрою педагогікою КДПУ та Педагогічним музеєм України.

З вітальним словом до учасників звернувся ректор університету Ярослав Владиславович ШРАМКО, який привітав всіх присутніх та акцентував увагу на важливості функціонування музеїв, взаємодії педагогіки та музейної справи.

Спікером онлайн-зустрічі був доктор педагогічних наук, директор Педагогічного музею України МІХНО Олександрович Петрович, а модератором виступила доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Тетяна Олексіївна ДОРОНІНА. Під час онлайн-зустрічі Олександр Петрович МІХНО висвітлив такі онлайн-проєкти Педагогічного музею України, як: «Педагогічна мапа», «Тези муз педагогіки», «Педагогічний календар», «Книжковий фронт», «Фотобанк» тощо. Окремо спікер зосередив увагу на роботі музею під час військового стану, продемонстрував актуалізацію педагогічної діяльності в умовах війни, розповів про особливості організації музейної справи та організації галузевих музеїв при закладах освіти тощо.

Дякуємо колегам з кафедри педагогіки за організований захід та Олександру Петровичу МІХНО за змістовну доповідь. 

20821

Снимок экрана 18218 листопада 2022 року кафедрою соціальної педагогіки і соціальної роботи було організовано гостьову лекцію Кароліни Сілін (Carolina Silin), старшої викладачки Університету прикладних наук Novia (Фінляндія) на тему "Соціальна робота у Фінляндії". 

Гостьова лекція проходила у дистанційному форматі на платформі ZOOM для здобувачів вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота та науково-педагогічних працівників кафедри (Ія Шимко, Тамара Василюк, Іванна Размолодчикова, Ілля Лисоконь, Анатолій Зичков). До гостьової лекції також доєдналися пресдтавники академічної спільноти факультету географії, туризму та історії (Ольга Бондаренко, Світлана Мантуленко). Під час лекції були висвітлені такі питання соціальної роботи, як: визначення місії соціальної педагогіки, уточнення наукових підходів до розуміння синергетичних зв’язків між соціальною роботою та соціальною педагогікою, окреслення основних характеристик системи соціальної роботи в різних європейських країнах, аналіз еко-соціальної освіти як прогресивного напряму соціальної педагогіки.

Снимок экрана 193          Снимок экрана 186

Висловлюємо подяку пані Кароліні за змістовну доповідь, яскраву презентацію, відповіді на питання студентів та викладачів. Гостьова лекція читалася англійською мовою, і окремо висловлюємо вдячність за синхронний переклад Ользі Созонюк.

20783

20221117 09305117 листопада 2022 року у головному корпусі університету, із дотриманням безпекових заходів, відбувся передзахист кваліфікаційних (магістерських) робіт здобувачів вищої освіти кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки ОПП "Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю".

У передзахисті брали участь здобувачі вищої освіти групи СПм-17, ЗСПм-17 та науково-педагогічні працівники кафедри (І. Шимко, З. Мірошник, І. Размолодчикова, Т. Василюк та І. Лисоконь). Під час кожної доповіді студенти розкривали актуальність, мету, завдання, предмет та об'єкт дослідження, зазначали гіпотезу та наукову новизну отриманих результатів, ознайомлювати із висновками кваліфікаційної роботи. Більшість здобувачів освіти показали високий рівень підготовки до передзахисту, їх доповіді супроводжувалися схвальними відгуками наукових керівників та інших запрошених представників академічного персоналу. Окрема увага відводилась дотриманню принципів академічної доброчесності, вимогам оформлення кваліфікаційних (магістерських) робіт у КДПУ та за методичними рекомендаціями кафедри. Загалом було заслухано 15 доповідей студентів та прийнято рішення про їх допуск до захисту магістерських робіт. 

20781

СПСР збори 202201.11.2022 року для здобувачів вищої освіти гр. ЗСПм-22 проведено настановчу конференцію у дистанційному форматі щодо виробничої асистентської практики (у ЗВО) в рамках ОП "Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю". Студенти-магістранти будуть проходити практичну підготовку при випусковій кафедрі університеті з 01.11.2022 р. по 21.11.2022 р. Під час конференції здобувачі освіти мали змогу ознайомитися із завданнями, змістом, етапами проходження практики, правами та обов'язками студентів-практикантів, вимогами до звітної документації.

20592

конф СПСР 121 жовтня 2022 року кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи Криворізького державного педагогічного універистету, як співорганізатори, долучилися у дистанційному форматі до проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях".

Науково-педагогічні працівники кафедри (І. Шимко, І. Размолодчикова, Т. Василюк, А. Лобанова) долучилися до пленарного засідання, а здобувачі вищої освіти активно брали участь в обговореннях наукових доповідей та презентації власних наукових доробків за наступними напрямками (секціями) конференції: 1) Теорія та історія соціального виховання особистості: традиції та сучасні виклики; 2) Досвід роботи соціальних інституцій в умовах воєнного стану; 3) Технології та методики соціального виховання особистості в умовах війни; 4) Підготовка майбутнього фахівця до соціального виховання особистості в сучасних умовах. 

20484

Снимок экрана 16811 жовтня 2022 року відбулася інформаційно-роз’яснювальна зустріч із здобувачами 1 року навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ОПП «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю».

Від кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи на зустрічі були присутні завідувач кафедри Ія Шимко, гарант ОПП Тамара Василюк, кафедральний керівник практики Іванна Размолодчикова. Магістрам було роз’яснено питання організації та проходження виробничої соціально-педагогічної практики та виробничої асистентської практики (у ЗВО), закцентовано увагу на індивідуальній освітній траєкторії студента, зокрема ознайомлено студентів із переліком орієнтовних тем кваліфікаційних (магістерських) робіт. Наголошено на можливості кожного студента самостійно обирати тему дослідження та наукового керівника. Також студентам було пояснено особливості роботи в СУЕНК.

20392

eDoctorWebScholarshipШановні здобувачі вищої освіти кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи! 

Запрошуємо Вас долучитися до щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях», яка відбудеться 21 жовтня 2022 року.

Наша кафедра традиційно виступає співорганізатором даної конференції. Участь у конференції безкоштовна. Форми участі у конференції: дистанційна. Матеріали приймаються з 20 вересня по 10 жовтня 2022 року. Детальніше в інформаційному листі.

 

20120

best pr firms awards 600x336До уваги здобувачів вищої освіти зарахованих на перший курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 231 Соціальна робота, спеціалізація: Соціальна педагогіка.

10 вересня 2022 року в онлайн-форматі, на платформі ZOOM, запланована збори першокурсників напередодні навчального року за участю пердставників ректорату, навчально-методичного відділу. Після завершення загальних зборів першокурсників університету запрошуємо на факультетську зустріч із заступником декана, завідувачами кафедри та кураторами академічних груп. 

Кожному першокурснику запрошення буде надіслано на електронну пошту та через соціальні мережі. 

20039

Снимок экрана 9025.05.2022 року, на платформі ZOOM, під час заняття з дисципліни «Соціально-молодіжна робота» відбулась онлайн-презентація молодіжної роботи Дніпропетровської області та національної програми «Молодіжний працівник» для магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю», яку провів Владислав Яцук, заступник директора департаменту молоді та спорту Дніпропетровської ОДА.

До участі у онлайн-перезнетації долучилися викладчі кафедри та інших структурних підрозділів університету. 

Під час зустрічі були обговорені актуальні питання, зокрема особливості професійної діяльності з об’єктами молодіжної політки, підготовки фахівців молодіжної сфери в умовах децентралізації та питання реалізації обґрунтованої молодіжної політики на локальному та регіональному рівнях.

Дякуємо Владиславу Миколайовичу за цікаву презентацію.

19394

Снимок экрана 6717.05.2022 року викладачі та студенти кафедри були запрошені до участі у лекції «Особливості надання соціальних послуг сім’ям, яких торкнулась проблема ВІЛ». Лекцію провів методист Київського міського центру соціальних служб Леонід Петрович КРИСОВ.

До участі у лекції долучилися представники інших закладів вищої освіти, які заебзпечують підготовку соціальних педагогів, соціальних працівників, педагогів-організаторів, фахівців соціально-педагогічної сфери, методистів з виховної роботи закладів освіти тощо. Організаторами виступила кафедра соціальної освіти та соціальної роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (д.п.н., проф. Р. Вайнола). Під час зустрічі були обговорені проблеми правової дискримінації людей, які живуть з ВІЛ, низької толерантності у суспільстві до інфікованих та членів їхніх сімей та все ще наявних стереотипів щодо визначення груп ризику. Разом з тим, лектором були визначені здобутки на державному рівні у роботі з ВІЛ-позитивними людьми, зокрема наявність соціальної бюджетної програми підтримки сімей, що живуть з ВІЛ, усвідомлення необхідності підходу до розв’язання проблеми комплексно за участі мультидисциплінарної команди фахівців.

Висловлюємо вдячність за цікаву змістовну дискусію.

19323
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31