Кафедра соціології та економіки
Факультет географії, туризму та історії

На науково-методологічному семінарі кафедри соціології та економіки, який відбувся 21 березня поточного року, д. соціол. н. професор А.С.Лобанова доповіла про результати своєї участі у фундаментальному науковому проекті «Масова свідомість в зоні воєнного конфлікту на Донбасі», який реалізовувався групою українських соціологів у 2016–2018 роках під науковим керівництвом відомого українського соціолога Кононова Іллі Федоровича, професора, д. соціол. н., завідувача кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ) і фінансувався МОН України (Номер державної реєстрації:_0116 U 004150).

Метою проекту було створення нових дослідницьких інструментів і методик, які б давали можливість надійно вимірювати коливання масової свідомості в прифронтовій зоні на Донбасі. Завдяки ним планувалося виявити структуру цієї свідомості і зафіксувати фактори, які впливають на її динаміку.

Вивчення масової свідомості в умовах суспільної кризи та війни дозволило зробити важливі теоретичні висновки. В результаті процесів демасифікації та індивідуалізації масова свідомість не зникла, а набула нової форми, перемістившись у мережні структури. Вона автономізувалася стосовно політичної підсистеми і традиційних інститутів масової комунікації. Але вона стала більш вразливою для маніпуляцій через такі семіотичні утворення як мемплекси. Це відкриває нові перспективи у вивченні масової свідомості. Прецедентів руху в цьому напрямку немає ні в вітчизняній, ні в світовій соціології.

   Наукові результати проекту оприлюднено на 3-х науково-практичних конференціях, у захищеній дисертації, у монографії «Масова свідомість у зоні воєнного конфлікту на Донбасі : монографія / за ред. І. Ф. Кононова; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» - Вінниця, ТОВ «ТВОРИ», 2018. - 230 с. та в десятках наукових статей у індексованих і фахових виданнях.

Особистий науковий внесок професора А.С. Лобанової полягає у обґрунтуванні та розробці системи емпіричних показників фіксації проявів різних форм соціальної мімікрії в умовах воєнного конфлікту. Вона, зокрема зазначила, що в практиці польових досліджень в зоні АТО суттєвою перепоною для отримання релевантних результатів є мімікрія респондентів. Доведено, що вона є пристосовчою реакцією людей в умовах підвищеної небезпеки. Показано, що частина мешканців (близько третини) – це мімікріни, тобто ті, хто вважає себе громадянами України і є прихильниками єдиної країни, однак вони за певних обставин не можуть покинути свої домівки у Криму, Луганській та Донецькій областях і переселитися до інших областей. Вони вимушено використовують мімікрію-захист для того, щоб пережити окупацію, зберегти життя і здоров’я своїх дітей, батьків похилого віку і убезпечити себе від насилля з боку сепаратистів.

Друга частина мешканців окупованих територій (десь приблизно до половини) – це мімікракти, тобто суб’єкти-носії мімікрії-гараздування. Вони повсякчасно демонструють свою прихильність і підтримку дій керманичів т.з. «ЛНР» та «ДНР». Однак, вони скоріше переслідують особистісні цілі – в умовах невизначеності знайти і використати можливості.

Серед мешканців тимчасово окупованих територій є також частина тих (припускаємо, що це приблизно десята частина), хто за роки окупації та війни зрослися зі своїми образами і ролями російських підданих та «борців проти хунти» (якими вони себе презентують) і не вважають себе громадянами України. Це – соціальні міметити, яким властива ненависть до всього українського, вони не можуть представити себе і свого місця у новому українському просторі з проєвропейською інтеграцією. Вони є запроданцями і, як правило, їм нікуди повертатися із зони антитерористичної операції, оскільки за ними тягнеться шлейф кривавих злочинів. Решта – це соціально хисткі елементи, які постійно вагаються у своєму соціальному виборі.

  

Теоретичні та емпіричні напрацювання А.С.Лобанової в рамах цього проекту представлено у таких наукових працях:   

  1. Лобанова А.С. Соціальна мімікрія мирного населення в умовах війни. Розділ  в монографії «Масова свідомість в зоні воєнного конфлікту на Донбасі» : монографія / за ред. І. Ф. Кононова; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», - Вінниця, ТОВ «ТВОРИ», 2018. - 230 с. – Розділ 6. – С.84-102.
  2. Лобанова А.С. Робота з підлітками-девіантами: соціологічний та психологічний аспекти: Підручник для вищих навчальних закладів України / А.С.Лобанова, Л.В. Калашникова - К., Видавництво «Каравела», 2017. – 470 с.
  3. Лобанова А.С. Соціальна мімікрія в умовах кризи та гібридної війни: пошук емпіричних показників / А. С. Лобанова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: соціологічні науки. – №5 (302). – Травень. – 2016. – С. 55–71.
  4. Лобанова А.С. «Групи смерті», що формуються в Інтернет-просторі для підлітків: небезпека в умовах гібрідної війни. / А.С.Лобанова, Л.В. Калашникова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки. – 2017. - № 5 (310). – С.164-174.
  5. Lobanova A. Problem Migracji – ukraińskie i polskie doświadczenie / A.Kużior, A.Lobanova// Organizacja i zarządzanie. Zeszyty naukowe Politechniki śląskiej. Z.112. / Red. naukowa A. Kuzior. Gliwice. -2017. – S. 219 -228. ( Index Kopiernikus)
  6. Лобанова А.С.Порушення соціально-екологічної рівноваги як загроза безпеці життєдіяльності регіонального соціуму (на прикладі Криворіжжя та Донбасу) / А.С.Лобанова, Л.В. Калашникова // Релігія та Соціум : Серія: Соціологія. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – №3-4 (31-32). –С. 31-37. ( Index Kopiernikus) 
  7. Лобанова А.С. Специфіка соціально-демографічних та міграційних процесів у промислових регіонах України і Польщи (на прикладі Криворіжжя, Донбасу і Верхньої Сілезії) / Лобанова А.С., Кузьор А. // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. - Запоріжжя: Класичний приватний університет. -2018. - №79. – С.125-133.
  8. Лобанова А.С. Ідеологія сепаратизму як механізм маніпулювання масовою свідомістю: вектор Донбасу / А.С.Лобанова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки. – 2018. - № 9 (323). – С.14-25.

З цими працями за бажанням можна ознайомитися в репозитарії університету.

А.С.Лобанова зазначила, що працювати в команді відомих українських соціологів було цікаво й відповідально, завдячила керівнику проекту І.Ф.Кононову і команді: І. П. Рущенку - д.соц.н., професору кафедри соціології Національного університету «ХПІ»; Л. І Верховод – к. соц.н., доценту кафедри філософії та соціології Інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук ЛНУ імені Тараса Шевченка; Ю. Ю. Полуляху – доценту кафедри філософії культури Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля; С.В.Хобті - к.соц.н., доценту  кафедри філософії та соціології ЛНУ імені Тараса Шевченка, К.М.Котеленець, О. С Петренко і В. С.Плясову -  ст. викладачу і асистентам кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.  

 Науковці кафедри соціології та економіки активно долучилися до обговорення представлених наукових висновків і рекомендували професору А.С. Лобановій продовжити працювати над цією гостро актуальною для українського суспільства проблематикою.

7253
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31