Кафедра соціології та економіки
Факультет географії, туризму та історії

1. Економіка – головна сфера життєдіяльності людей.

2. Предмет, об’єкт та задачі курсу ЕОВ.

3.Економічна          сутність та функції ціни.

4. Добровільні форми об'єднання підприємств.

5. Фінанси підприємств (об’єднань) матеріального виробництва.

6. Оплати праці у відрядній формі: акордна система.

7. Основний і оборотний капітал.

8. Склад витрат за економічними елементами.

9. Мета ціноутворення в умовах ринку.

10. Види оцінки основних фондів.

11.Фінансові відносини на підприємствах різних форм власності і господарювання.

12.Методи ціноутворення в умовах ринку.

13.Класифікація основних фондів (видова).

14.Оплата праці та її склад.

15.Дохід підприємства. Чинники, що впливають на його величину.

16. Економіка – головна сфера життєдіяльності людей.

17. Метод зменшення залишкової вартості.

18.Форми оплати праці (відрядна, почасова).

19.Персонал підприємства. Розрахунок чисельності персоналу в розрахунковому році з використанням методу базової чисельності.

20.Характеристика одиничного типу виробництва.

21.Поняття і характеристика витрат на виробництво продукції.

22. Розрахунок чисельності персоналу на підставі повної трудомісткості виготовлення продукції.

23.Характеристика серійного типу виробництва.

24..Витрати підприємства та їх класифікація.

25.Кадровий потенціал підприємства. Розрахунок чисельності основних робітників на нормованих роботах.

26.Характеристика масового типу виробництва.

27.Види руху предметів праці: послідовний паралельний, змішаний.

28.Валові доходи і валові витрати підприємства. Об’єкти оподаткування.

29.Типи виробництв та їх характеристика.

30.Групування витрат на виробництво продукції за економічними елементами та складання кошторису витрат.

31.Підприємства та їх класифікаційні ознаки.

32.Коефіцієнти: зносу, оновлення, вибуття ОФ.(Розрахунок).

33.Система оплати праці у відрядній формі: відрядно-прогресивна.(Розрахунок).

34.Комплексна оцінка персоналу підприємства.

35.Пільги в оподаткуванні податком на прибуток.

36. Собівартість продукції та її основні показники.

37.Основні фонди (ОФ) підприємства. Техніко-економічне старіння ОФ, методи його визначення.

38.Тарифно-посадова система та її елементи.

39.Показники оцінки фінансового стану підприємства (ліквідності, платоспроможності, ефективності активів).

40.Підприємство та його виробнича структура.

41.Оцінка та амортизація нематеріальних активів.  

42.Система оплати праці у почасовій системі: почасово-преміальна.(Розрахунок).

43.Капітал підприємства: власний і позичковий.

44.Оборотні засоби: елементи, економічний зміст, класифікація.

45.Ціни та їх види.

46.Основні фонди підприємства. Фізичне спрацювання основних фондів та методи його визначення.

47.Політика оплати праці на підприємстві.

48.Прибуток підприємства та його розподіл.

49.Основні фонди підприємства. Класифікація основних фондів (укрупнена).

50.Оплата праці: основна та додаткова.

51.Загальна схема формування фінансових результатів підприємства.

52.Особливості економіки сучасних вітчизняних підприємств.

53.Характеристика показників: продуктивності праці, трудомісткості, фондовіддачі, фондомісткості, матеріаловіддачі, матеріаломісткості, фондоозброєності.(Розрахунок).

54.Персонал підприємства: сутність, склад, класифікація та структура.

55.Склад оборотних фондів підприємства(виробничі запаси, незавершене виробництво, напівфабрикати, витрати майбутніх періодів).

56.Система оплати праці за посадовими окладами.

57.Зарубіжний досвід формування та ефективного використання кадрового потенціалу підприємства.

58.Виробниций цикл підприємства.

59.Собівартість продукції. Джерела і шляхи зниження собівартості продукції.

60.Контролінг в системі управління підприємством.

61.Виробничий цикл, його структура та тривалість.

62.Оплата праці. Основні функції заробітної плати: відтворювальна, стимулююча, регулююча, соціальна.

63.Типи виробництва: одиничний, серійний, масовий.

64.Контролер як фахівець в системі контролінгу підприємства, його основні функції та роль.

65.Оцінка та амортизація нематеріальних активів.

66.Чисельність допоміжних робітників, для яких неможливо встановити норми обслуговування та розрахувати трудомісткість робіт.(Розрахунок).

67.Амортизація ОФ та методи її нарахування в Україні.

68.Нематеріальні  ресурси та активи підприємства.

69.Загальна характеристика капіталу. Авансований капітал, фізичний капітал, грошовий капітал.

70.Ціна: економічний зміст та функції.

71.Методи визначення амортизаційних відрахувань в Україні.

72.Тарифна       система оплати праці.

73.Форми          та системи заробітної плати.

74.Ефективність діяльності підприємства: сутність, значення.

75.Порядок нарахування акцизного збору(АЗ).

76.Ефективність діяльності підприємства: вимірювання, резерви      та шляхи підвищення.

77.Акцизний збір(АЗ): платники, об’єкт оподаткування

78.Амортизація ОФ. Метод прискореного зменшення залишкової вартості.(Розрахунок).

79.Система оплати праці в Україні.

80.Підприємство- основна первинна господарська одиниця.

81. Кумулятивний метод.(Розрахунок).

82.Оплата праці. Система оплати праці у відрядній формі: пряма та непряма відрядна.(Розрахунок).

83.Виробнича структура підприємства: цехова, дільнична, корпусна, комбінатська..

84.Виробничий метод, метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості. (Розрахунок).

85. Метод рівномірної (лінійної) амортизації. (Розрахунок).

86.Банкрутство та ліквідація підприємства.

87.Пільги щодо сплати акцизного збору (АЗ).

88.Санація (фінансове оздоровлення) підприємства.

89.Мито: мета введення, види, платники, об’єкт оподаткування

90.Мотивація   трудової діяльності працівників підприємства.          

409
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31