Кафедра соціології та економіки
Факультет географії, туризму та історії
 1. Підлітки як соціально-демографічна група. Психологія підліткового віку. Особливості розвитку підлітків.
 2. Місце моралі у системі соціального контролю. Технічні норми та їх характеристика.
 3. Суспільний вплив на девіаційну поведінку. Основні напрямки психологічної допомоги девіантним підліткам.
 4. Проблема взаємовідносин між підлітками та дорослими.
 5. Соціальні санкції та їх види.
 6. Профілактика девіантної поведінки. Стадії профілактики та їх особливості. Форми профілактичної роботи з девіантними підлітками.
 7. Поведінка як психологічна категорія і як властивість особистості підлітка. Особливості характеру підлітків.
 8. Роль традицій та звичок у системі соціального контролю.
 9. Організація соціального середовища. Організація здорового способу життя. Активізація життєвих ресурсів.
 10. Критерії визначення понять «девіантна поведінка» і «девіантні підлітки»..
 11. Агресія та її форми. Умови формування агресивної поведінки підлітка.
 12. Принципи психологічної роботи з девіантними підлітками.
 13. Поняття «соціальна норма» як вихідна категорія для розуміння поведінкових девіацій. Властивості і види соціальних норм.
 14. Сутність та особливості делінквентної поведінки. Класифікація делінквентної поведінки.
 15. Соціально-психологічні особливості впливу на делінквентну поведінку.
 16. Соціальні відхилення. Структура та динаміка відхилення.
 17. Соціальні умови формування делінквентної поведінки. Протиправна мотивація: зміст та наслідки. Види делінквентної поведінки (А.Айхорн).
 18. Соціально-психологічні особливості впливу на аддиктивну поведінку.
 19. Психологічна класифікація поведінки, яка відхиляється.
 20. Профілактика агресивної та делінквентної поведінки підлітків.
 21. Соціально-психологічні особливості впливу на суїцидальну поведінку.
 22. Основні варіанти соціальної поведінки: нормативний, маргінальний, нестандартний, патологічний.
 23. Загальна характеристика залежної поведінки.
 24. Мета і принципи поведінкової корекції. Девіантна мотивація. Емоційні проблеми та складнощі саморегуляції.
 25. Детермінація: зміст поняття, чинники, що детермінують відхилення поведінки підлітка.
 26. Поняття аддиктивної поведінки. Концептуальні моделі аддиктивної поведінки
 27. Негативно-девіантний соціальний досвід.
 28. Соціальні чинники девіантної поведінки. Соціальні процеси та їх роль у формуванні  девіантної поведінки.
 29. Форми залежної поведінки. Загальні ознаки залежної поведінки. Чинники залежної поведінки особистості.
 30. Стратегічні цілі психологічної допомоги  девіантному підлітку.
 31. Соціологічні теорії деструктивної поведінки (Є.Дюркгейма, Р.Мертона.)
 32. Профілактика залежної поведінки підлітків.
 33. Основні принципи поведінкової психології.
 34. Соціально-групова детермінація девіантної поведінки (Т.Парсонс, П.Сорокін, Л.Оулін, Р.Клауорд).
 35. Суїцид: загальні поняття, термінологія, поширеність.
 36. Зміст процесу стимулювання позитивної мотивації. Особливості роботи з мотивацією підлітка.
 37. Теорія стигматизації Е.Лемерта, Г.Беккера, І.Гоффмана.  Теорія диференційованої асоціації Сазерленда.
 38. Вікові особливості суїцидної поведінки.
 39. Методика проектування майбутнього.
 40. Біологічні передумови поведінкових девіацій підлітка.
 41. Концепції формування суїцидів. Особливості соціологічного підходу до розуміння суїцидів. Психопатологічний підхід. Соціально-психологічні концепції суїцидної поведінки.
 42. Групове консультування або сімейна терапія.
 43. Екзістенційно-гуманістичний підхід до девіантної поведінки.
 44. Суїцидна мотивація. Концепція А.Г.Амбрумової. Психоаналітична традиція щодо пояснення мотивів суїциду.
 45. Методи корекції емоційних станів. Систематична десенсибілізація Д.Вольпе.
 46. Псходинамічні аспекти девіантної поведінки.  Зміст психоаналіза Зігмунда Фрейда.  Індивідуальна психологія Альфреда Адлера.
 47. Профілактика суїцидної поведінки підлітків.
 48. Тренінг релаксації Е.Джекобса. Процедури релаксації.
 49. Біхевіоризм як поведінкова психологія.  Наукові ідеї Дж. Уотсона і Б.Скіннера. Джерела невротичних реакцій страху Г.Айзенка.
 50. Патологічні та непатологічні відхилення сексуальної поведінки.
 51. Метод формування стратегії самоконтролю.
 52. Соціально-когнітивна теорія А.Бандури. Сутність когнітивної моделі Арона Бека і раціонально-емотивної теорії Альберта Елліса.
 53. Сексуальні девіації підлітків.
 54. Когнітивне переструктурування та особливості його проведення з девіантними підлітками.
 55. Соціальний контроль як засіб саморегуляції соціальної системи.
 56. Форми статевої активності у підлітків.
 57. Методи згашення небажаної поведінки.
 58. Соціальні приписи. Право та його роль у соціальному контролі. Мода як чинник впливу на поведінку та її формування.
 59. Профілактика сексуальних відхилень у підлітків.
 60. Методи формування позитивної поведінки.
 61. Проблема взаємовідносин між підлітками та дорослими.
 62. Соціальні санкції та їх види.
 63. Профілактика девіантної поведінки. Стадії профілактики та їх особливості. Форми профілактичної роботи з девіантними підлітками.
 64. Місце моралі у системі соціального контролю. Технічні норми та їх характеристика.
 65. Профілактика залежної поведінки підлітків.
 66. Суспільний вплив на девіаційну поведінку. Основні напрямки психологічної допомоги девіантним підліткам.
 67. Суїцид: загальні поняття, термінологія, поширеність.
 68. Профілактика девіантної поведінки. Стадії профілактики та їх особливості. Форми профілактичної роботи з девіантними підлітками.
 69. Зміст процесу стимулювання позитивної мотивації. Особливості роботи з мотивацією підлітка.
 70. Вікові особливості суїцидної поведінки.
 71. Організація соціального середовища. Організація здорового способу життя. Активізація життєвих ресурсів.
 72. Методика проектування майбутнього.
 73. Агресія та її форми. Умови формування агресивної поведінки підлітка.
 74. Концепції формування суїцидів. Особливості соціологічного підходу до розуміння суїцидів. Психопатологічний підхід. Соціально-психологічні концепції суїцидної поведінки.
 75. Принципи психологічної роботи з девіантними підлітками.
 76. Сутність та особливості делінквентної поведінки. Класифікація делінквентної поведінки.
 77. Суїцидна мотивація. Концепція А.Г.Амбрумової. Психоаналітична традиція щодо пояснення мотивів суїциду.
 78. Соціально-психологічні особливості впливу на делінквентну поведінку.
 79. Псходинамічні аспекти девіантної поведінки.  Зміст психоаналіза Зігмунда Фрейда.  Індивідуальна психологія Альфреда Адлера.
 80. Соціальні умови формування делінквентної поведінки. Протиправна мотивація: зміст та наслідки. Види делінквентної поведінки (А.Айхорн).
 81. Профілактика суїцидної поведінки підлітків.
 82. Біхевіоризм як поведінкова психологія.  Наукові ідеї Дж. Уотсона і Б.Скіннера. Джерела невротичних реакцій страху Г.Айзенка.
 83. Профілактика агресивної та делінквентної поведінки підлітків.
 84. Патологічні та непатологічні відхилення сексуальної поведінки.
 85. Соціально-когнітивна теорія А.Бандури. Сутність когнітивної моделі Арона Бека і раціонально-емотивної теорії Альберта Елліса.
 86. Загальна характеристика залежної поведінки.
 87. Сексуальні девіації підлітків.
 88. Соціальний контроль як засіб саморегуляції соціальної системи.
 89. Поняття аддиктивної поведінки. Концептуальні моделі аддиктивної поведінки
 90. Форми статевої активності у підлітків.
411
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28