Кафедра соціології та економіки
Факультет географії, туризму та історії

Питання до заліку з дисципліни

 

 1. Сучасні тенденції розвитку суспільства: планетарні зміни, соціальна диференціація народонаселення та ін.
 2. Глобальні протиріччя сучасного всесвіту.
 3. Стан технологізації соціального простору і тенденції соціального прогресу.
 4. Проблеми інформатизації та технологізації всесвітнього простору.
 5. Причини ефективної реалізації потенціалу адаптаційних соціальних технологій.
 6. Адаптація як фізіологічний процес. Генотипові і фенотипові адаптації.
 7. Соціальна адаптація та її визначення. Види соціальної адаптації: активна і пасивна. Їх характеристика. Етапи соціальної адаптації. Короткострокова і довгострокова.
 8. Соціальна адаптація як суспільна проблема. Механізми соціальної адаптації: когнітивний, емоційний, практичний. Діяльність, спілкування, самосвідомість як складові механізму адаптації. Рівні адаптації.
 9. Види соціальних адаптацій: управлінська (організаційна),  соціально-побутова, економічна,  педагогічна, психологічна,  професійна, виробнича, комунікативна, і регулятивна та інші.
 10. Соціальна технологія як система. Характеристики технологічної системи. Умови, за яких можливе застосування соціальних технологій. Мета та принципи розробки соціальних технологій. Процес соціальної технологізації.
 11. Загальна схема соціальної технології. Основні характеристики соціальних технологій. Просторово-тимчасова структура соціальних технологій. Ознаки технологізації діяльності щодо соціального управління: модальність, інтенсивність, цілісність, узагальненість, константність, предметність.
 12. Класифікація соціальних технологій та її основа. Рівні діяльності соціальних технологій. Види соціальних технологій.
 13. Етапи оволодіння професійною діяльністю в галузі соціальних технологій. Відмінності та загальний характер застосування соціальних технологій у соціальному плануванні та проектуванні.
 14. Шлюб та його характеристики. Соціальна технологія укладання та розірвання шлюбу. Типи шлюбних відносин. Мотиви шлюбних розлучень.
 15. Сім’я як соціальний інститут і мала соціальна група. Функції сім’ї та особливості їх реалізації в соціумі.
 16. Побутові проблеми сімей. Життєвий цикл сім’ї. Характеристика життєвих циклів. Соціальний побут та його особливості і проблеми.
 17. Подружнє життя та його особливості. Особливості адаптації подружжя один до одного.
 18. Молода сім’я та її характеристики. Побутові проблеми молодої сім’ї. Взаємовідносини у молодих сім’ях.
 19. Відносини батьків і дітей. Технології виховання дітей. Особливості адаптації до економічної ситуації.
 20. Конфлікти у сім’ях. Причини сімейних конфліктів. Технології подолання сімейних та подружніх конфліктів.
 21. Структура освітньої сфери в Україні. Дошкільна освіта та її особливості. Загальна середня освіта. Позашкільна освіта. Професійно-технічні навчальні заклади. Вища освіта та її мета. Мета післядипломної освіти. Аспірантура і докторантура. Самоосвіта.
 22.  Адаптація учнів до навчання у школі. Адаптація першокласників. Соціальна адаптація. Психологічна адаптація. Особливості соціалізації учнів у шкільних колективах.
 23. Період адаптації першокурсника. Труднощі адаптаційного періоду студентів.
 24. Форми адаптації студентів. Адаптація формальна. Адаптація соціально-психологічна. Дидактична адаптація.
 25. Чинники, що впливають на процес адаптації студентів. Резерви особистісної адаптації студентів. Ефективна корекція дезадаптованих хвилювань студентів.
 26. Адаптивний процес та його види і етапи. Активне адаптування. Пасивне адаптування. Етап індивідуалізації пізнавальної діяльності й поведінки студента. Етап інтеграції.
 27. Шляхи полегшення адаптації студентів до опанування професії.
 28. Трудова адаптація та її характеристика. Види і форми трудової адаптації. Аспекти трудової адаптації: психофізіологічний, соціально-психологічний, професійний та організаційний. Процес трудової адаптації та його етапи.
 29. Професійна адаптація та її особливості. Цілі трудової і професійної адаптації. Процес професійної адаптації та його фази. Чинники,що впливають на трудову і професійну адаптації.
 30. Управління адаптаційними процесами на підприємстві. Процес управління. Соціально-психологічний мікроклімат. Мотивація і стимулювання праці.
 31. Інформаційне суспільство та його характерні риси.
 32. Інтернет-технології та їх характеристика. Соціальні мережі. Internet. Соціальні сервіси Інтернету – ССІ. Системи біометричної ідентифікаці, Системи тотального відео спостереження.
 33. Мобільний зв'язок інтегрований з Internet. Комп'ютеризовані системи обліку та обробки різних видів інформації в органах державного (корпоративного) управління.
 34. Психологічний вплив Інтернет на стан особистості. Інтернет-залежність та її наслідки.
 35. Особливості адаптації до Інтернет-технологій. Чинники, що упереджають Інтерент-залежність.
5816
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31