Кафедра соціології та економіки
Факультет географії, туризму та історії

"Економічний аналіз підприємницької діяльності"

 

 1. Зміст економічного аналізу, його предмет.
 2. Історія становлення економічного аналізу.
 3. Роль та значення економічного аналізу в умовах переходу до ринкової економіки.
 4. Види економічного аналізу.
 5. Метод економічного аналізу. Його основні риси.
 6. Методика економічного аналізу та його основні елементи.
 7. Об’єкти аналізу та система показників, які використовуються в аналізі.
 8. Послідовність проведення аналізу.
 9. Фактори в економічному аналізі: поняття та класифікація.
 10. Організаційне забезпечення аналізу.
 11. Табличний та графічний способи відображення аналітичних даних.
 12. Технічне забезпечення опрацювання аналітичної інформації.
 13. Зміст і завдання аналізу виробничої програми.
 14. Аналіз економічної обґрунтованості виробничої програми.
 15. Аналіз обсягу виробництва продукції, номенклатури та асортименту.
 16. Аналіз якості продукції.
 17. Аналіз ритмічності виробництва.
 18. Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань.
 19. Аналіз резервів виробництва і реалізації продукції.
 20. Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами.
 21. Аналіз продуктивності праці.
 22. Аналіз забезпечення підприємства основними фондами, їх динаміки та структури.
 23. Аналіз ефективності використання основних фондів.
 24. Аналіз використання виробничих потужностей.
 25. Оцінка якості плану матеріально-технічного постачання.
 26. Аналіз виконання плану матеріально-технічного забезпечення.
 27. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів.
 28. Оцінка впливу факторів матеріально-технічного постачання на обсяг виробництва продукції.
 29. Зміст, завдання і значення аналізу собівартості продукції.
 30. Аналіз собівартості продукції за узагальнюючими показниками.
 31. Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції.
 32. Аналіз собівартості порівнюваної товарної продукції.
 33. Аналіз собівартості одиниці найважливіших видів продукції.
 34. Аналіз собівартості товарної продукції за елементами і статтями витрат.
 35. Аналіз непрямих витрат.
 36. Аналіз відносного рівня витрат.
 37. Зміст і завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.
 38. Аналіз балансового прибутку підприємства.
 39. Аналіз прибутку від реалізації продукції.
 40. Аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, позареалізаційної діяльності.
 41. Специфічні фактори формування прибутку.
 42. Аналіз резервів збільшення прибутку.
 43. Аналіз рентабельності продукції.
 44. Зміст аналізу фінансового стану підприємства та особливості аналізу в умовах переходу до ринку.
 45. Завдання аналізу фінансового стану підприємства, інформаційна база аналізу.
 46. Загальна оцінка фінансового стану підприємства.
 47. Загальна оцінка капіталу.
 48. Аналіз основного капіталу.
 49. Аналіз оборотного капіталу.
 50. Аналіз складу, структури та динаміки оборотного капіталу.
 51. Аналіз запасів товарно-матеріальних цінностей.
 52. Аналіз грошових коштів.
 53. 53.    Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості.
 54. Аналіз якості оборотного капіталу.
 55. Аналіз джерел формування капіталу.
 56. Аналіз структури джерел коштів підприємства.
 57. Показники ринкової стійкості підприємства та їх оцінка.
 58. Аналіз джерел формування власного капіталу.
 59. Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу.
 60. Фінансовий леверидж.
 61. Аналіз фінансової стійкості підприємства.
 62. Аналіз платоспроможності.
 63. Аналіз конкурентоспроможності.
 64. Аналіз кредитного ризику.
 65. Аналіз грошових потоків.
 66. Прогноз фінансового стану.
 67. Антикризове управління підприємством.
 68. Діагностика банкрутства підприємства.
 69. Фінансова санація та банкрутство.
 70. Зміст і завдання аналізу інвестиційної діяльності.
 71. Оцінка інвестиційної стратегії підприємства.
 72. Аналіз інвестиційної привабливості проектів (ефективності капіталовкладень).
 73. Аналіз ризику інвестування.
 74. Аналіз виконання програми капітального будівництва та введення в дію основних фондів та виробничих потужностей.
 75. Аналіз фінансових інвестицій у цінні папери.
1765
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31