Кафедра соціології та економіки
Факультет географії, туризму та історії

«Методика викладання економіки у ЗОСШ»

 

 1. Методика формування економічних понять.
 2. Використання інформаційних технологій на уроках економіки.
 3. Скласти план-конспект уроку з теми: ,, Гроші та їх функції”
 4. Місце економіки в системі освіти. Цілі економічної освіти.
 5. Структура комбінованого уроку з економіки та особливості його проведення.
 6. Сформувати дедуктивним шляхом такі поняття: інфляція, циклічне безробіття, ВНП, міжнародні гроші, банк.
 7. Сутність методики викладання економіки, її зв’язок з іншими дисциплінами.
 8. Особливості проведення уроку-ділової гри з економіки: переваги та недоліки.
 9. Скласти тести-альтернативи до теми ,,Види ринків”.
 10. Використання афоризмів на уроках економіки як засіб підвищення мотивації навчальної діяльності.
 11. Методика проведення уроку-ділової гри.
 12. Скласти 3-4 тести з багатьма виборами до теми ,,Ринкові відносини”.
 13. Лекційно-семінарська форма організації навчання з економіки.
 14. Організація самостійної роботи з економіки в школі.
 15. Розробити розгорнутий план-конспект уроку з теми: ,, Попит та пропозиція”
 16. Особливості підготовки та проведення уроку-лекції з економіки.
 17. Форми використання задач та вправ у викладанні економіки.
 18. Сформувати індуктивним шляхом такі поняття: гроші, банки, ринок, попит, пропозиція.
 19. Методи навчання та їх використання на уроках економіки.
 20. Проведення дискусії за методикою ,,рольових тріад”.
 21. Розробити тестові завдання до теми: ,,Безробіття”.
 22. Види уроків-лекцій з економіки та особливості їх проведення.
 23. Економічна наука і освіта в національних інтересах держави: проблеми та перспективи.
 24. Скласти кросворд для актуалізації знань учнів з теми: ,,Структура ВНП”.
 25. Сутність та структура процесу навчання. Особливості навчання з економіки.
 26. Типи задач з економіки, методичні особливості та цілі їх використання.
 27. Розробити систему завдань для контролю знань учнів з теми: ,,Підприємство та його функції”.
 28. Підготовка та проведення уроку-лекції з економіки.
 29. Контроль результатів навчання. Види контролю, його функції.
 30. Скласти план-конспект уроку з теми: ,, Доходи та їх види”.
 31. Види уроків-лекцій з економіки за формою подання матеріалу, їх характеристика.
 32. Стан економічної освіти в Україні.
 33. Сформувати індуктивним шляхом поняття: податково-бюджетна політика, підприємство, менеджмент, маркетинг, торговельний баланс.
 34. Основні переваги та недоліки тестів як форми контролю знань на уроках економіки.
 35. Репродуктивний метод навчання та можливості його використання на уроках економіки .
 36. Скласти план – конспект уроку з теми: ,, Міжнародні валютно-фінансові організації”.
 37. Пояснювально-ілюстративний метод в економіці.
 38. Проблемне навчання та його особливості при викладанні економіки.
 39. Розробити тести на знаходження відповідностей до теми: ,,Безробіття та його види”.
 40. Репродуктивний метод навчання та можливості його використання на уроках економіки.
 41. Сутність методики викладання економіки, її зв’язок з іншими дисциплінами.
 42. Сформувати дедуктивним та індуктивним шляхами поняття: ціна, підприємець, дохід, прибуток, монополія.
 43. Види графіків та їх використання під час викладання економіки у школі.
 44. Цілі використання ділових ігор на уроках економіки, їх аналіз.
 45. Розробити систему завдань для контролю знань учнів з теми: ,,Потреби та їх класифікація”.
 46. Особливості використання графіків під час викладання економіки.
 47. Типи уроків з економіки, їх характеристика.
 48. Скласти план – конспект уроку з теми: ,, Доходи у ринковій економіці”.
 49. Частково-пошуковий метод в економіці.
 50. Особливості ділових ігор як форми навчання.
 51. Сформувати індуктивним шляхом поняття: державний бюджет, дефіцит державного бюджету, непрямі податки, потреби, кредити.
 52. Дослідницький метод навчання на уроках економіки.
 53. Основні етапи розробки та проведення ділової гри на уроці з економіки.
 54. Скласти тести на знаходження відповідностей до теми: ,,Види економічних систем”.
 55. Форми і методи проведення уроків економіки з використанням інформаційних технологій.
 56. Особливості проблемного викладання на уроках економіки.
 57. Скласти план – конспект уроку з теми: ,, Інфляція та способи її обмеження”.
 58. Графічний спосіб розв’язання економічних завдань та особливості його використання.
 59. Засоби Microsoft Office як інструмент підготовки та проведення уроків економіки.
 60. Розробити систему для перевірки знань учнів до теми: ,,Види грошей”.
 61. Види економічних проблем, етапи їх вирішення.
 62. Тести як форма контролю результатів навчання. Види тестів. Приклади тестів з економіки.
 63. Скласти план уроку-ділової гри з теми: ,,Зміст та форми власності ”.
 64. Семінар-аналіз економічних проблем. Особливості проведення.
 65. Шкільна економічна освіта: проблеми становлення та розвитку.
 66. Сформувати дедуктивним шляхом поняття: прибуток, цінні папери, інфляція, рента, дивіденди.
 67. Використання інформаційних технологій на різних етапах уроку.
 68. Види семінарських занять з економіки.
 69. Скласти тести – альтернативи з теми: ,, Гроші та їх функції”.
 70. Роль та значення економічної освіти. Цілі економічної освіти.
 71. Самостійна робота як складова процесу навчання.
 72. Розробити план ділової гри з будь-якої теми шкільного курсу економіки.
 73. Методика ,,мозкової атаки” у розв’язанні економічних проблемних ситуацій.
 74. Самостійна робота як система. Форми організації самостійної роботи учнів.
 75. Запропонувати різні види графіків при викладенні нового матеріалу з теми: ,, Засоби регулювання грошового ринку”.
 76. Основні шляхи формування понять та особливості їх застосування на уроках економіки.
 77. Охарактеризуйте основні елементи структури сучасного уроку.
 78. Розробити систему завдань для перевірки знань учнів з теми: ,,Види підприємницької діяльності”.
 79. Вимоги до вчителя при організації ділової гри з економіки.
 80. Основні вимоги до здійснення контролю знань учнів з економіки.
 81. Розробити тести з багатьма виборами до теми: ,,Торговельний баланс країни”.
 82. Структура комбінованого уроку з економіки та особливості його проведення.
 83. Інноваційні форми і методи викладання економіки в школі.
 84. Сформувати дедуктивним шляхом поняття: заробітна плата, облігація, зайнятість, безробіття, торгівля.
 85. Структура уроку-засвоєння нового матеріалу з економіки.
 86. Типи задач з економіки. Вимоги до використання економічних задач.
 87. Скласти тести-альтернативи з теми: ,, Види ринків”.
 88. Основні види графічних зображень, що використовуються на уроках з економіки. Методичні особливості використання графіків на уроках з економіки.
 89. Опорні конспекти в курсі «Основи економіки». Використання схем-конспектів на уроках.
 90. Підібрати задачі, що можна використати при вивченні теми: «Продуктивність праці».
1771
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31