Кафедра соціології та економіки
Факультет географії, туризму та історії

Екзаменаційні питання з дисципліни «Регіональна та макроекономіка»

 

 

 1. Сутність, види і форми міжрегіональних зв'язків.
 2. Міжрегіональна інтеграція: форми, інститути.
 3. Міжрегіональні зв'язки економічної взаємодії.
 4. Цілі управління розвитком регіону та система критеріїв і показників, якими досягаються ці цілі.
 5. Типи регіонального розвитку.
 6. Основні теорії, присвячені аналізу функціонування ринку регіонів.
 7. Поняття «національна економіка». Національна економіка як багаторівнева система країни.
 8. Класифікація національних економік.
 9. Моделі розвитку національних економік з різним рівнем розвитку.
 10. Зміст, риси та особливості перехідної економіки. Особливості розвитку країн з перехідною економікою.
 11. Варіанти ринкових моделей розвитку.
 12. Макроекономічні показники економічного розвитку.
 13. Соціально-економічні індикатори рівня життя населення.
 14. Методологія визначення індексу людського розвитку.
 15. Прожитковий мінімум. Споживчий кошик.
 16. Причини диференціації доходів населення в ринковій економіці. Рівень диференціації доходів в розвинених країнах і країнах, що розвиваються.
 17. Роль середнього класу в економіці країни.
 18. Бідність всередині країни і бідність країн.
 19. Основні напрямки реформування пенсійного страхування в Україні.
 20. Економічний ріст: поняття, фактори, сучасні тенденції. Співвідношення понять «економічний ріст» і «економічний розвиток».
 21. Теоретичні моделі економічного росту.
 22. Показники-параметри економічного росту.
 23. Фактори економічного росту.
 24. Основи методології розрахунків темпів економічного росту.
 25. Зміст екстенсивного та інтенсивного росту. Що є обмежувачем економічного росту в сучасних умовах?
 26. Валютний ринок: поняття, види, учасники. Функції валютного ринку та його роль в економіці. Незахищений і захищений процентний паритет. Страхування валютних ризиків.
 27. Валюта. Валютний курс. Котирування. Класифікація валютних курсів.
 28. Теорії валютного курсу: теорія загального макроекономічного рівноваги, теорія паритету купівельної спроможності, підхід до валютного курсу з погляду активів, грошова теорія валютного курсу, загальна (узагальнена) теорія валютного курсу.
 29. Світова валютна система: сутність, види, елементи. Еволюція світової валютної системи. Основні елементи Паризької, Генуезької, Бреттон-Вудської та Ямайської валютних систем. Європейська валютна система.
 30. Державне втручання в операції з іноземною валютою. Валютне регулювання. Основні цілі та принципи валютного регулювання. Функції Центрального Банку в галузі регулювання валютного курсу і платіжного балансу.
 31. Що таке інститути і яка їх роль в економіці? Взаємозв'язок багатства природними ресурсами та якості інститутів.
 32. Корупція і бюрократія як гальмо економічного розвитку.
 33. Чи можливий економічний розвиток без демократії в постіндустріальному світі?
 34. Формування інституційних умов підприємництва. Напрями лібералізації. Створення конкурентного ринкового середовища. Адміністративне регламентування. Антимонопольна політика. Економічне регулювання: держзамовлення, конкурентна політика.
 35. Підприємство як особлива форма організації виробництва. Типи підприємств та форми їх об'єднання. Холдинги і фінансово-промислові групи.
 36. Тіньова економіка: визначення і склад, масштаб і функції. Основні форми і сфери тіньової економіки.
 37. Проблеми технічної відсталості. Формування високотехнологічного сектора економіки. Механізми заохочення і стимулювання науково-технічної діяльності. Розвиток малого інноваційного підприємництва.
 38. Сутність та чинники інвестиційної діяльності. У чому полягає сутність методики обчислення інтегрального показника інвестиційної привабливості регіону?
 39. Поясніть різницю у визначенні інвестицій та капіталовкладень як економічних категорій. Структура та методика аналізу капітальних вкладень.
 40. Схарактеризуйте галузеву, територіальну, відтворювальну, технологічну структуру капіталовкладень. Яка структура і чому визначає ефективність функціонування економіки?
 41. Проаналізуйте чинники, що впливають на технологічну структуру капіталовкладень. У чому полягає суттєва різниця між реконструкцією та технічним переозброєнням?
 42. Форми передачі технології. Торгівля ліцензіями.
 43. Поняття, цілі і завдання міжнародної інтеграції. Ефекти інтеграції.
 44. Форми і механізми економічної інтеграції. Транснаціональні корпорації і транснаціональні банки.
 45. Основні інтеграційні угруповання сучасної світової економіки: ЄС, НАФТА, АСЕАН, АТЕС, СНД та ін.
 46. Основні етапи європейської інтеграції. Сучасний розвиток інтеграційних процесів в ЄС.
 47. Сутність і цілі створення вільних економічних зон.
 48. Основні види спеціальних економічних зон.
 49. Глобалізація та її наслідки для розвитку національних економік. У чому полягають основні аргументи прихильників і супротивників глобалізації? Глобальні проблеми людства.
 50. Еліти і їх роль. Перевороти і революції як зміна політики і засад суспільного життя. Інтереси еліт, старих і нових. Групи інтересів: за відкриту ліберальну економіку або за регіоналізацію.
 51. Масштаби світової енергетичної взаємозалежності. Успадковані ресурси та активи з доходів для модернізації «неенергетичної» економіки. Стейкхолдери і власники: відмінності інтересів сторін. Географія ресурсів нафти, природного газу, вугілля. Ядерна енергетика.
 52. Демографічна політика в країнах світу. Прогнози зростання світового населення в XXI ст. Глобальна продовольча безпека на сучасному етапі. Проблема дефіциту прісної води з погляду світового господарства.
 53. Динаміка і основні напрямки міграцій в сучасному світі. Що таке урбанізація і яка її динаміка в розвинених країнах і країнах, що розвиваються?
 54. Зброя і НТП. Військові витрати, війни і втрати. Війни економічні, «холодні» і «гарячі»: продовження політики іншими засобами. Інерція і реакція переможців і переможених.
 55. Вплив глобальних змін клімату на світову економіку. Проблема викидів парникових газів. Концепція сталого розвитку.
 56. Поняття економічної безпеки країни. Основні критерії економічної безпеки. Економічна безпека в системі національної безпеки.
 57. Національні інтереси і основні загрози безпеці країни. У чому полягають основні види загроз, пов'язаних з руйнуванням науково-технічного потенціалу, низькою конкурентоспроможністю та структурної деформованістю економіки?
 58. Яка методика визначення національних економічних інтересів? Назвіть найбільш пріоритетні інтереси України. Концепція національної безпеки України.
 59. У чому полягає сутність системи виявлення диспропорцій? Чому ця система має ринково-секторну побудову?
 60. Методологія діагностики стану економіки.
1763
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31