Кафедра соціології та економіки
Факультет географії, туризму та історії

Мікроекономіка

 

1.Мікроекономіка в системі економічних наук.

2.Бюджетні обмеження. Рівновага споживача.

3.Теорія споживацького вибору Функція корисності та криві байдужості.

4.Ціноутворення за принципом «витрати плюс» на олігополістичному ринку. Економічні наслідки олігополії.

5.Виробництво та його витрати.

6.Ринок факторів виробництва. Конкурентний ринок праці. Монопсонія

7.Закон спадної граничної продуктивності. Сукупний, середній, граничний продукт змінного фактора. Заміщення факторів виробництва.

8.Диференціація заробітної плати. Інвестиції у людський капітал.

9.Виробництво, технологія, виробнича функція, ізокванта.

10.Економічна рента. Спонукальна функція. Номінальна відсоткова ставка.

11.Результати виробництва: продукт, дохід.

12.Олігополія. Ступінь концентрації. Міжгалузева конкуренція. Конкуренція з боку імпорту. Загальна взаємозалежність.

13. Витрати виробництва: бухгалтерські, економічні, постійні, змінні, валові, середні.

14. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів. Криві “дохід – споживання”. Криві та закони Енгеля.

15.Ринок недосконалої конкуренції: ознаки та умови.

16.Монополістична конкуренція. Диференціація продукту. Реальні та удавані відмінності продукту.

17. Ознаки олігополістичного ринку.

18 Моделювання поведінки споживача на ринку товарів. Криві “ціна – споживання” та виведення кривих попиту.

19.Еластичність попиту за ціною та її використання.

20.Чиста монополія. Бар’єри вступу у галузь. Патенти. Ліцензії. Недобросовісна конкуренція. Цінова дискримінація. Цілі монополістичного ціноутворення.

21. Ринок монополістичної конкуренції: основні риси.

22.Досконала (чиста) конкуренція. Валовий продукт. Валовий дохід. Середній дохід. Граничний дохід.

23. Ринок досконалої конкуренції: ознаки та умови.

24.Граничний продукт змінного фактора. Закон спадної граничної продуктивності. Гранична норма технологічного заміщення.

25. Виробництво та виробнича функція.

26.Сукупний продукт змінного фактора. Середній продукт змінного фактора.

27. Нецінова еластичність попиту. Виграш споживача.

Короткотерміновий період. Довготерміновий період. Ізокванта. Карта ізоквант.

28.Теорія споживацького вибору. Рівновага споживача.

29.Економічні витрати. Зовнішні (явні) витрати. Внутрішні (неявні) витрати. Функція витрат. Ізокоста.

30. Теорія споживацького вибору. Бюджетні обмеження.

31. Цінова еластичність попиту та її використання.

32.Сукупні витрати. Змінні витрати. Постійні витрати. Середні сукупні витрати. Середні змінні витрати. Граничні витрати.

33.Моделювання поведінки споживача на ринку товарів. Ефект доходу та ефект заміщення. Парадокс Гіффена.

34.Виробництво. Затрати факторів виробництва. Технологія. Виробнича функція.

35.Мікросистема та її основні характеристики.

36.Цінова еластичність попиту та її характеристики.

37.Функція корисності та криві байдужості.

38.Витрати виробництва: різні підходи щодо визначення.

39.Заміщення факторів виробництва. Зміна масштабу виробництва.

40.Підприємницький дохід та економічний прибуток.

1762
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31