Кафедра соціології та економіки
Факультет географії, туризму та історії

Питання

до Державного екзамену з «Основ підприємницької діяльності» для студентів факультету дошкільної та технологічної освіти (2016-2017 н.р.).

 

Питання з економічних дисциплін.

 1. Потреби як рушійна сила трудової діяльності людини. Сутність, структура, види і особливості формування потреб. Ієрархія потреб по А.Маслоу.
 2. Економічна система: її структура. характеристика та типи.
 3. Власність: визначення та різновиди. Особливості приватизації в Україні.
 4. Суспільне виробництво як сукупна організована діяльність людей. Форми організації суспільного виробництва.
 5. Фактори виробництва та їхня характеристика. Елементи виробничого процесу та їхня характеристика.
 6. Товарне виробництво: структура, характерні риси та етапи. Товар та його основні властивості.
 7. Собівартість, вартість та ціна продукції. Особливості їх формування. Необхідна та додана вартість.
 8. Гроші: виникнення та еволюція, визначення та сутність. Види грошей та їхнє призначення. Функції грошей.
 9. Ринок як невід'ємний компонент товарного виробництва. Етапи становлення, зміст та структура ринку. Функції ринку.
 10. Механізм дії ринку, його закони та структурні складові.
 11. Механізм дії ринку.Попит та його еластичність.
 12. Механізм дії ринку. Пропозиція та її закон. Еластичність пропозиції.
 13. Залежність попиту та проаозиціїРівноважна ціна як складова механізму дії ринку.
 14. Механізм дії ринку. Конкуренція: класифікація та різновиди.
 15. Монополія та конкуренція. Основні положення антимонопольного закону.
 16. Ціна: економічний зміст, функції та склад. Мета та методи ціноутворення.
 17. Виробництво та виробнича функція. Ізокванта.
 18. Мікроекономічна система та її основні характеристики. Схема кругообігу товарів і грошей.
 19. Капітал: його форми та стадії кругообігу. Роль капіталу у формуванні прибутку.
 20. Витрати та результати діяльності підприємства. Характеристика та різні підходи щодо класифікації.
 21. Показники економічної ефективності виробництва та їх розрахунок.
 22. Підприємство та особливості його функціонування в ринковій економіці.
 23. Організація виробництва. Типи виробництва та їх характеристика.
 24. Основні виробничі фонди підприємства. Економічне спрацювання та техніко-економічне старіння основних фондів.
 25. Амортизація основних фондів. Методи нарахування амортизації в Україні.
 26. Маркетингова діяльність підприємства у сучасних ринкових умовах. Зміст та призначення маркетингового дослідження.
 27. Менеджмент на підприємстві. Мета,структура та функції.
 28. Персонал підприємства. Класифікація та структура персоналу.
 29. Оплата праці: сутність функції. Політика оплати праці в Украъны.
 30. Система оподаткування та її структура, види податків та їх характеристика. Оподаткування підприємств в Україні.

Питання зі спецкурсу «Основи підприємницької діяльності»

до державного екзамена.

 1. Сутність та функції підприємництва. Об’єктивні основи розвитку підприємництва в ринковій економіці.
 2. Підприємницька ідея та механізм її втілення.
 3. Види підприємницької діяльності. Приватне, колективне та державне підприємництво.
 4. Організаційні одиниці підприємництва. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.
 5. Принципи та етапи організації підприємницької справи.
 6. Бізнес-планування.
 7. Порядок ліцензування та припинення підприємницької діяльності.
 8. Засновницькі документи та формування статутного фонду.
 9. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.
 10. Зміст, функції та основні види підприємницького ризику.
 11. Оцінка та управління економічними ризиками. Механізм зниження основних економічних ризиків.
 12. Необхідність і напрями аналізу підприємницької діяльності.
 13. Методи оцінки економічної стійкості у ринковому середовищі.
 14. Методи аналізу результатів підприємницької діяльності.
 15. Сутність менеджменту та його роль у розвитку підприємництва.
 16. Функції менеджменту та форми управління підприємством.
 17. Етапи та методи прийняття управлінських рішень.
 18. Сутність та еволюція маркетингу. Види маркетингової діяльності.
 19. Стратегія, програми та принципи маркетингу.
 20. Вивчення споживачів і сегментація ринку. Реклама в маркетинговій діяльності.
 21. Сутність культури підприємництва. Підприємницька етика й етикет.
 22. Соціальна відповідальність бізнесу.
 23. Сутність державного регулювання підприємницької діяльності, його форми та методи.
 24. Антимонопольна діяльність держави.
 25. Економічна безпека підприємництва. Правова база підприємництва в Україні.
 26. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб.
 27. Торговельний патент: умови придбання, вартість, термін дії.
 28. Франчайзинг як форма підприємницької діяльності.
 29. Сертифікація продукції як інструмент державного регулювання підприємництва.
 30. Бізнес-інкубатори як форма підтримки малого підприємництва.

 

1764
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31