Кафедра соціології та економіки
Факультет географії, туризму та історії

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВЗ КУРСУ «МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ»

1. Сучасні підходи до формування цінової політики.

2. Сутність цінової політики та її місце в маркетинговому управлінні підприємством.

3. Заохочувальна цінова політика та її сутність.

4. Процес формування цінової політики підприємства.

5. Стратегічний аналіз у ціноутворенні.

6. Взаємозалежність, підпорядкованість та конфлікт цілей загальнокорпоративної, маркетингової та цінової стратегій.

7. Стратегії цінової та нецінової конкуренції.

8. Основні недоліки цінової політики вітчизняних підприємств.

9. Особливості формування цінової політики глобальних компаній.

10. Цінове сегментування.

11. Вплив держави на цінову політику підприємства в умовах вітчизняного ринку.

12. Особливості використання контролінгу в ціновій політиці.

13. Формування цінової політики з урахуванням життєвого циклу продукції.

14. Роль зворотного зв’язку в ціновій політиці.

15. Інноваційні цінові стратегії.

16. Особливості ціноутворення на основі закритих торгів.

17. Цінова еластичність попиту: сутність, види, методи визначення.

18. Особливості формування ціни з орієнтацією на конкуренцію.

19. Граничне ціноутворення та місце роль в ціновій політиці.

20. Ціннісний підхід до ціноутворення

21. Переваги і недоліки витратного ціноутворення..

22. Ціноутворення з орієнтацією на конкурентів.

23. Сучасні підходи до ціноутворення

24. Методи адаптації цін до ринкових умов

25. Переваги і недоліки різних методів ціноутворення.

26. Цінова політика на зовнішньому ринку

27. Світові ціни та їх види

28. Ціноутворення в міжнародному маркетингу

29. Особливості ціноутворення у сфері послуг

30. Ціноутворення в Інтернет-торгівлі

31. Особливості використання роздрібних цін в умовах вітчизняної економіки.

32. Формування ціни на конкурентному ринку.

33. Ціна і рівновага ринку.

34. Класифікація цін в залежності від території дії.

35. Класифікація цін в залежності від порядку відшкодування споживачем транспортних витрат на доставку вантажів.

36. Формування цілей ціноутворення залежно від характеру маркетингової діяльності.

37. Основні чинники, які необхідно враховувати при формуванні ринкової ціни.

38. Підходи до вибору мети ціноутворення.

39. Роль договірної ціни в умовах вітчизняного ринку.

40. Взаємозв’язок ціни товару та іміджу підприємства.

41. Методи визначення цінового ризику.

42. Чинники, що визначають ступінь цінового ризику.

43. Урахування цінового ризику в маркетинговій діяльності підприємства.

44. Формування цінової стратегії і тактики підприємства в умовах ризикової ситуації.

45. Зони цінового ризику та їх роль при визначенні стратегічного напрямку цінової політики.

46. Взаємозв’язок економічного і цінового ризику в підприємницькій діяльності підприємства.

47. Цінова політика та її місце в управлінні маркетингом

48. Встановлення ціни в залежності від ступеня новизни товару

49. Ціна як фактор стимулювання збуту

50. Методи адаптації цін до ринкові умов.

10180
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30