Кафедра соціології та економіки
Факультет географії, туризму та історії

Кафедра соціології та економіки Криворізького державного педагогічного університету організовує і 15 вересня 2017 року проводить ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційне суспільство і Природа: вектори взаємовпливу».

Міністерство освіти і науки України

САУ Дніпропетровське відділення

Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара

Сілезька політехніка (Польща)

Кафедра прикладних суспільних наук (м. Забже, Польща)

Класичний Приватний університет (м.Запоріжжя)

Криворізький державний педагогічний університет

Кафедра соціології та економіки (м.Кривий Ріг)

Інформаційне повідомлення

 

Кафедра соціології та економіки Криворізького державного педагогічного університету організовує і 15 вересня 2017 року проводить ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційне суспільство і Природа: вектори взаємовпливу».

 

Тематична спрямованість конференції передбачає роботу таких напрямків:

1. Філософські та соціальні проблеми взаємодії Соціуму і Людини з Природою.

2. Інформаційні технології взаємодії «Суспільство-Людина-Природа».

3. Екологічна етика та система цінностей у взаємодії «Суспільство-Інформація-Природа».

Планується видання наукових матеріалів Конференції на конкурсній основі у фаховому виданні до початку конференції.

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.

До публікації приймаються статті у редакторі Microsoft Word 2000 (або більш ранніх версіях), формат RTF або DOC на СD або надіслані електронною поштою з обов’язковим доданням контрольного варіанту, роздрукованого на принтері. Обсяг матеріалу від 6 до 10 сторінок через 1,5 інтервал, розмір аркушу – 210х297 (формат А4); поля зверху, знизу, ліворуч – 20 мм, праворуч – 15 мм, шрифт Times New Roman, 14 кегель, сторінки не нумеруються, графіки, схеми та малюнки виконуються у редакторі Microsoft Paint (формат WMF). Мова публікації – українська, російська, польська, англійська. Шрифт анотації - Times New Roman, 12 кегель, інтервал одинарний.

Кожна наукова стаття, що буде надіслана до збірки, повинна мати такі елементи: УДК, анотації англійською (3000 знаків), українською (500 знаків) та російською (500 знаків) мовами та ключові слова (5–10 слів) українською, російською та англійською мовами; постановку проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими й практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких покладено початок вирішенню даної проблеми й на які орієнтується автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження й перспективи подальших розробок у цьому напрямку, Список використаної літератури за алфавітом.

До статті треба додати анкету, в якій вказати прізвище, ім’я, по-батькові; місце роботи, посаду, науковий ступінь, наукове звання; контактну адресу для пересилання збірки статей, адресу електронної пошти, контактний телефон.

Вартість однієї сторінки тексту – 40 гривень. Організаційний внесок за участь у Конференції – 100 грн. У організаційний внесок входять програма конференції та поштові витрати на пересилання збірки статей. Вартість додаткового екземпляру збірника (за потреби, замовляється і сплачується окремо) – 100 грн. Оплата здійснюється після підтвердження прийняття статті до друку.

Статті, які не відповідатимуть вимогам до наукових публікацій, сформульованим у постанові Президії ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1, до друку не прийматимуться.

Редколегія залишає за собою право редагувати або відхиляти надіслані матеріали. Статті, не прийняті до друку, не повертаються.

Матеріали надсилати за адресою:

50086, Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»,

кафедра соціології та економіки, тел.: (0564)71-79-30

Гроші треба перераховувати за реквізитами:

у відділеннях Приватбанку на картку 4731217110697032 на ім'я Грабовець Ірини Володимирівни.

У призначенні платежу обов’язково вказувати «за участь у конференції П.І.Б.» або «за публікацію статті П.І.Б.»

Оргкомітет конференції: Лобанова Алла Степанівна, Грабовець Ірина Володимирівна (тел. 066-7204539), Широкова Маргарита Сергіївна.

Електронний варіант матеріалу та відсканований варіант квитанції про сплату надсилати за адресою:

lobanova-alla@ mail.ru          або    vel-mir@mail.ru   або     shirokovarita@gmail.com

Форма участі – очна, заочна.

Матеріали приймаються до 10 червня 2017 року.

Заявка

На участь у Міжнародній науково-практичній конференції

 (заповнюється на кожного з авторів та надсилається в одному файлі):

Прізвище, Ім’я, По батькові автора(повністю)

 

Прізвище, Ім’я, По батькові (повністю)

Англійською мовою

 

Вчений ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи (назва закладу)

 

Посада

 

Назва доповіді

 

Секція №

 

Форма участі (очна, заочна)

 

Почтова адреса для відправки збірника

(обов’язково з поштовим індексом)

 

Потреба у додаткових збірниках (кількість)

 

Поштова адреса для відправки додаткових збірників

 

Е-mail:

 

Телефони (мобільний, домашній, робочий)

 

Дата заповнення

 

Усі пункти заявки обов’язкові для заповнення

1855
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31