Кафедра соціології та економіки
Факультет географії, туризму та історії

«Не існує ніякого початку і немає ніякого кінця», так говорять філософи на сході. І кафедра соціології та економіки Криворізького державного педагогічного університету не має конкретної дати свого заснування - вона існувала завжди, з першого дня роботи тоді ще інституту.


Спочатку - як кафедра марксизму-ленінізму, згодом - політекономії і наукового комунізму, пізніше - кафедра соціології, а з лютого 2005 року як кафедра соціології та економіки. І працювали тут науковці з різних радянських республік - Російської федерації, Молдови, Чувашії, Вірменії, залишаючи частину свого серця і наукові надбання сучасним продовжувачам їх справи.
Багато цікавих і видатних людей працювало на цій кафедрі, не вистачить цілої книжки, щоб розповісти про усіх, але деяких не можна не згадати в цьому короткому описі. Наприклад, Петра Логвиновича Варгатюка, відомого автора книги про наше рідне місто, енциклопедії Дніпропетровської області пам'ятають не лише як завідувача кафедри марксизму-ленінізму нашого університету а й академіка, професора Інституту історії Академії наук України м. Києва, куди він був запрошений і де працював до кінця свого життя. Не можна не згадати і Воронову Тетяну Петрівну, почесного громадянина нашого міста, члена спілки журналістів України, яка раніше працювала на нашій кафедрі, а зараз веде сторінку «Ріднокраю» в «Червоному гірнику».
Очолював нашу кафедру і перший в Дніпропетровській області доктор соціологічних наук - Котельников Геннадій Олексійович, який одним з перших в країні почав розробляти проблеми сінергетики, відкрив на кафедрі аспірантуру, а потім очолював кафедру соціології Белгородської державної технологічної академії будівельних матеріалів.
З вересня 1994 р. по січень 2017 року кафедру очолювала Лобанова Алла Степанівна, доктор соціологічних наук, професор. На сьогодні виконуючим обов'язки завідуючого кафедрою є кандидат соціологічних наук, доцент Грабовець Ірина Володимирівна.
Сучасний професорсько-викладацький склад кафедри:

доктор соціологічних наук, професор - Лобанова Алла Степанівна;

кандидати філософських наук, доценти: Тарасова Ольга Андріївна, Широкова Євгенія Олексіївна;

кандидати соціологічних наук, доценти:  Грабовець Ірина Володимирівна,Черноус Людмила Сергіївна, Широкова Маргарита Сергіївна;

кандидат економічних наук, доцент - Славіна Олена Сергіївна;

кандидат філологічних наук, доцент - Онікієнко Інна Миколаївна;

Старші викладачі: Комарова Олена Олексіївна (кандидат соціологічних наук), Братченко Людмила Євгеніївна;

Старші лаборанти: Лихошва Любов Федорівна,Уварова Ганна Олександрівна.
Кафедра забезпечує професійно і методично викладання 16 економічних, 6 соціологічних і 4 політологічних дисципліни на всіх факультетах університету.
На кафедрі з 1994р. працює аспірантура. Випускники аспірантури Алла Тащенко, Наталя Удріс, Людмила Кучерявенко, Ганна Андрющенко, Таміла Коломоєць, Андрій Нагорний, Ірина Грабовець, Людмила Черноус, Маргарита Широкова, Олена Комарова захистили кандидатські дисертації та отримали науковий ступінь кандидата соціологічних наук (кер. Лобанова А.С.), а Олена Славіна стала кандидатом економічних наук.
З 1991 р. викладачами кафедри ініційовано і проведено 12 науково-практичних конференцій, зокрема: міжнародні - «Діагностика і прогнозування соціально-економічних ситуацій» (1992); «Проблеми соціодіагностики в перехідний період» (1996); «Інформоенергетичні технології адаптаційних процесів життєдіяльності на початку ІІІ тисячоліття» (2001); «Інформоенергетика ІІІ тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи» (2003); всеукраїнські - «Молодіжна політика України: стан, проблеми, перспективи» (2004); регіональні - «Суспільне життя на межі століть» (2000), «Інформаційне суспільство і Природа: вектори взаємовпливу» (2014 і 2016 роки).
Опубліковано 9 монографій, 16 збірок наукових праць,26 науково-методичних посібників, близько 300 наукових статей, тез.
Кафедра співпрацює з науковцями інституту соціології НАН України, багатьма середніми і вищими навчальними закладами України, із соціологами Польщі, Росії.
Щорічно проводяться моніторинги громадської думки Криворізького регіону, результати яких використовуються органами місцевого самоврядування і міськими організаціями партій в практичній діяльності.
На кафедрі захищена докторська дисертація Лобановою А.С. на тему «Феномен соціальної мімікрії»
Протягом останніх років науковцями кафедри було видано 9 монографій, 26 науково-методичних посібників із соціології, політології, економічної теорії, понад 300 наукових статей, в яких досліджувалися нагальні проблеми функціонування українського суспільства. Викладачі кафедри постійно вдосконалюють навчально-методичну роботу, запроваджуючи в навчальний процес новітні технології навчання: рольові ігри, студентські конференції, проблемні семінари, моніторинги економічної і соціально-політичної ситуації, залучаючи студентів до активного творчого дослідницького процесу суспільного життя.
Кафедра бере активну участь у громадянському житті Криворізького регіону, проводить соціологічні дослідження в періоди виборчих компаній народних депутатів і Президента України, забезпечили діяльність ініційованої нею Ліги інтелігенції Криворіжжя з вересня 1997 по теперішній час викладачі кафедри постійно виступають в засобах масової інформації, беруть участь в регіональних, Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях із проблем суспільного життя Криворізького регіону і України в цілому.
Співпраця кафедри з ЗТНВФ «Коло», зокрема її медичним центром «КОЛО-ВІТО» сприяла створенню інформоенергетичного центру, який став епіцентром розробки наукового підходу до розуміння світоустрою, соціуму, людини. З проблем у березні 2000 року була проведена І-ша міжнародна науково-практична конференція «Інформоенергетичні технології життєдіяльності на порозі ІІІ-го тисячоліття», в якій взяли участь провідні соціологи, психологи, біологи, екологи, фізики України, Росії, Польщі.
У травні 2002 року на базі інформоенергетиченого центру було створено Криворізьке регіональне відділення Українського синергетичного товариства, основною метою якого є синергетичний підхід (міждисциплінарний) до розуміння суспільного життя.
Кафедрою соціології спільно з ЗАТ ЗТНВФ «КОЛО» створено Криворізьке регіональне відділення Українського Синергетичного товариства, розпочата робота по розробці синергетичної парадигми функціонування соціумів.
В період передвиборчої компанії кафедра здійснювала постійні моніторинги громадської думки /3 етапи/.
Проведено загально університетське дослідження по структурі ціннісних орієнтацій студентської молоді. Розроблені рекомендації по вдосконаленню виховної роботи із студентами.
Працював Політичний дискусійний клуб під керівництвом викладачів кафедри І.П. Пікущого та М.А. Провоженко. Також на кафедрі працює  9 наукових студентських гуртків, в яких досліджуються суспільно-політичні та економічні проблеми сучасності, зокрема молодіжні.

Кафедра щорічно проводить конкурс науково-дослідних робіт студентів, а також олімпіади з соціології та основ економічної теорії, в яких беруть участь студенти усіх факультетів університету. Переможці нагороджуються грамотами університету.

За результатами науково-дослідної роботи студентів кафедра з 2014 року випускає збірку наукових праць студентів «Соціальні технології адаптаційних процесів у сучасних умовах».

264
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31