Факультет географії, туризму та історії
Історія

Згідно розпорядження навчально-методичного відділу № 13 від 31.03.2020 р.

кафедрами історії України та правознавства й всесвітньої історії прийнято таке рішення щодо завершення педагогічної практики:

1. В журналах відзначається тільки те, що було заплановано і те, що встигли зробити фактично, оцінки за проведену роботу ставлять тільки методисти.

2. Студенти заповнюють індивідуальні плани в електронному вигляді та пересилають методистам.

3. Щоденники готують в електронному вигляді або присилають фото написаного у зошиті.

4. Розробка позакласного заходу (сценарій) з історії надається в електронному вигляді.

5. Уроки з правознавства/географії – 2 конспекти надаються в електронному вигляді (якщо встигли провести хоча б 1 урок – записати в журналі).

6. Конспекти уроків з історії (що були проведені), здають в електронному вигляді.

7. Заліковими вважаються уроки, проведені студентами у школі.

8. Решта запланованих уроків подаються на перевірку у вигляді методичних завдань, в яких обов’язковим вважається створення мультимедійної презентації (до викладу нового матеріалу) та не менше 10-ти тестових різнорівневих завдань (задля контролю засвоєння знань умінь та навичок учнів, наприклад, за допомогою додатку - https://learningapps>.

За можливості та з метою підвищення рейтингову оцінку за виробничу практику студент може додатково створити до тем запланованих уроків такі засоби навчання. як електронна публікація, інтелектуальна мапа (https://web-academy.com.ua/stati/281-top-10-programm-dlya-postroeniya-mind-map), відео- ролік на youtube), створіть інфографіку до теми уроку (з використанням сервісу draw.io або будь-якого схожого)

9. Усі зроблені завдання необхідно занести до 24 квітня 2020 р. у СУЕНК КДПУ (курс ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ) .

11230
   

Назва дисципліни

Назва кафедри

Покликання

І курс 014.03 Середня освіта. Історія. ІГ-19, ІП-19, ІМ-19

Іноземна мова (для ІГ-19, ІП-19)

Кафедра англійської мови з методикою викладання

https://kdpu.edu.ua/anhliiskoi-movy-z-metodykoiu-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Практичний курс англійської мови (для ІМ-19)

Кафедра англійської мови з методикою викладання

https://kdpu.edu.ua/anhliiskoi-movy-z-metodykoiu-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Історія України

Кафедра історії України та правознавства

https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Історія стародавнього світу

Кафедра всесвітньої історії

https://kdpu.edu.ua/vsesvitnoi-istorii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Загальне землезнавство (для ІГ-19)

Кафедра фізичної географії, краєзнавства та туризму

https://kdpu.edu.ua/fizychnoi-heohrafii-kraieznavstva-ta-turyzmu/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Спеціальні історичні дисципліни

Кафедра всесвітньої історії

https://kdpu.edu.ua/vsesvitnoi-istorii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Основи наукових досліджень з історії

Кафедра історії України та правознавства

https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Картографія з основами топографії

(для ІГ-19)

Кафедра економічної і соціальної географії та методики викладання

https://kdpu.edu.ua/ekonomichnoi-i-sotsialnoi-heohrafii-ta-metodyky-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Історіографія історії України

Кафедра історії України та правознавства

https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Логіка (для ІП-19)

Кафедра філософії

https://kdpu.edu.ua/filosofii/aktualne/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Конституційне право

(для ІП-19)

Кафедра історії України та правознавства

https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

 

І курс Спеціальність 054 «Соціологія масових комунікацій», СМК-19

Актуальні проблеми української історії та культури

Кафедра історії України та правознавства

https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Статистика в соціології

Кафедра математики та методики її навчання

https://kdpu.edu.ua/matematyky-ta-metodyky-ii-navchannia/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Українська мова в професійній сфері

Кафедра української мови

https://kdpu.edu.ua/ukrainskoi-movy/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Соціальна психологія

Кафедра загальної та вікової психології

https://kdpu.edu.ua/zahalnoi-ta-vikovoi-psykholohii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Іноземна мова

Кафедра англійської мови з методикою викладання

https://kdpu.edu.ua/anhliiskoi-movy-z-metodykoiu-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Основи журналістики

Кафедра філософії

https://kdpu.edu.ua/filosofii/aktualne/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Історія соціології

Кафедра соціології та економіки

https://kdpu.edu.ua/sotsiolohii-ta-ekonomiky/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Загальна соціологічна теорія

Кафедра соціології та економіки

https://kdpu.edu.ua/sotsiolohii-ta-ekonomiky/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

 

ІІ курс 014.03 Середня освіта. Історія. ІГ-18, ІП-18, ІМ-18

Загальна педагогіка

Кафедра педагогіки

https://kdpu.edu.ua/pedahohiky/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Загальне землезнавство

(Для групи ІГ-18)

Кафедра фізичної географії, краєзнавства та туризму

https://kdpu.edu.ua/fizychnoi-heohrafii-kraieznavstva-ta-turyzmu/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Історія середніх віків

Кафедра всесвітньої історії

https://kdpu.edu.ua/vsesvitnoi-istorii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Філософія

Кафедра філософії

https://kdpu.edu.ua/filosofii/aktualne/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Основи геоекології (для групи ІГ-18)

Кафедра фізичної географії, краєзнавства та туризму

https://kdpu.edu.ua/fizychnoi-heohrafii-kraieznavstva-ta-turyzmu/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Географія населення (для групи ІГ-18)

Кафедра економічної і соціальної географії та методики викладання

https://kdpu.edu.ua/ekonomichnoi-i-sotsialnoi-heohrafii-ta-metodyky-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Історична географія України

Кафедра історії України та правознавства

https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Курсова робота з історії

Кафедра історії України та правознавства

https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Кафедра всесвітньої історії

https://kdpu.edu.ua/vsesvitnoi-istorii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Загальна психологія

Кафедра загальної та вікової психології

https://kdpu.edu.ua/zahalnoi-ta-vikovoi-psykholohii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Іноземна мова

Кафедра англійської мови з методикою викладання

https://kdpu.edu.ua/anhliiskoi-movy-z-metodykoiu-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Цивільне та сімейне право України

(для групи ІП-18)

Кафедра історії України та правознавства

https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Актуальні проблеми сучасного суспільства: Україна  глобальних та регіональних вимірах

(для групи ІП-18)

Кафедра соціології та економіки

https://kdpu.edu.ua/sotsiolohii-ta-ekonomiky/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Практичний курс англійської мови (для групи ІМ-18)

Кафедра англійської мови з методикою викладання

https://kdpu.edu.ua/anhliiskoi-movy-z-metodykoiu-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

 

ІІ курс Спеціальність 054«Соціологія масових комунікацій», СМК-18

Філософія

Кафедра філософії

https://kdpu.edu.ua/filosofii/aktualne/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Спеціальні та галузеві соціологічні теорії

Кафедра соціології та економіки

https://kdpu.edu.ua/sotsiolohii-ta-ekonomiky/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Соціологія масової комунікації

Кафедра соціології та економіки

https://kdpu.edu.ua/sotsiolohii-ta-ekonomiky/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Методологія соціологічного дослідження

Кафедра соціології та економіки

https://kdpu.edu.ua/sotsiolohii-ta-ekonomiky/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Правознавство

Кафедра всесвітньої історії

https://kdpu.edu.ua/vsesvitnoi-istorii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Іноземна мова

Кафедра англійської мови з методикою викладання

https://kdpu.edu.ua/anhliiskoi-movy-z-metodykoiu-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Медіапсихологія

Кафедра загальної та вікової психології

https://kdpu.edu.ua/zahalnoi-ta-vikovoi-psykholohii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Соціолінгвістика

Кафедра української мови

https://kdpu.edu.ua/ukrainskoi-movy/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

 

ІІІ курс 014.03 Середня освіта. Історія. ІГ-17, ІП-17, ІМ-17

Соціально-політичні студії

Кафедра соціології та економіки

https://kdpu.edu.ua/sotsiolohii-ta-ekonomiky/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Нова історія країн Західної Європи та Америки

Кафедра всесвітньої історії

https://kdpu.edu.ua/vsesvitnoi-istorii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Історія України

Кафедра історії України та правознавства

https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Теорія та методика навчання історії школі

Кафедра історії України та правознавства

https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Фізична географія материків та океанів (для групи ІГ-17)

Кафедра фізичної географії, краєзнавства та туризму

https://kdpu.edu.ua/fizychnoi-heohrafii-kraieznavstva-ta-turyzmu/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Ораторська майстерність та соціальні комунікації

Кафедра соціології та економіки

https://kdpu.edu.ua/sotsiolohii-ta-ekonomiky/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Молодіжні рухи в ХІХ-ХХ ст.

Кафедра історії України та правознавства

https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Методика виховної роботи

Кафедра педагогіки

https://kdpu.edu.ua/pedahohiky/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Соціальна психологія спілкування

Кафедра загальної та вікової психології

https://kdpu.edu.ua/zahalnoi-ta-vikovoi-psykholohii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Курсова робота із загальної педагогіки/ загальної психології

Кафедра загальної та вікової психології

https://kdpu.edu.ua/zahalnoi-ta-vikovoi-psykholohii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Кафедра педагогіки

https://kdpu.edu.ua/pedahohiky/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Іноземна мова

Кафедра англійської мови з методикою викладання

https://kdpu.edu.ua/anhliiskoi-movy-z-metodykoiu-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Історія правових і політичних вчень (для ІП-17)

Кафедра всесвітньої історії

https://kdpu.edu.ua/vsesvitnoi-istorii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Практичний курс англійської мови (для ІМ-17)

Кафедра англійської мови з методикою викладання

https://kdpu.edu.ua/anhliiskoi-movy-z-metodykoiu-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

ІV курс 014.03 Середня освіта. Історія. ІГ-16, ІП-16.

Історія України

Кафедра історії України та правознавства

https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Фізична географія  материків та океанів (для групи ІГ-16)

Кафедра фізичної географії, краєзнавства та туризму

https://kdpu.edu.ua/fizychnoi-heohrafii-kraieznavstva-ta-turyzmu/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

 Новітня історія країн Європи та Америки

Кафедра всесвітньої історії

https://kdpu.edu.ua/vsesvitnoi-istorii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Молодіжні рухи в ХІХ-ХХ ст.

Кафедра історії України та правознавства

https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Фізична географія України (для групи ІГ-16)

Кафедра фізичної географії, краєзнавства та туризму

https://kdpu.edu.ua/fizychnoi-heohrafii-kraieznavstva-ta-turyzmu/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Вступ до економічної та соціальної географії (для групи ІГ-16)

Кафедра економічної і соціальної географії та методики викладання

https://kdpu.edu.ua/ekonomichnoi-i-sotsialnoi-heohrafii-ta-metodyky-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Курсова робота з фізичної географії (для групи ІГ-16)

Кафедра фізичної географії, краєзнавства та туризму

https://kdpu.edu.ua/fizychnoi-heohrafii-kraieznavstva-ta-turyzmu/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Теорія та методика викладання правознавства (для групи ІП-16)

Кафедра історії України та правознавства

https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Історія інтеграційних процесів (для групи ІП-16)

Кафедра всесвітньої історії

https://kdpu.edu.ua/vsesvitnoi-istorii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

V курс 014.03 Середня освіта. Історія. ІГм-15, ІПм-15.

Сучасна зарубіжна історіографія

Кафедра всесвітньої історії

https://kdpu.edu.ua/vsesvitnoi-istorii/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Зарубіжна історіографія історії України

Кафедра історії України та правознавства

https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Регіональна економічна і соціальна географія світу (для групи ІГм-15)

Кафедра економічної і соціальної географії та методики викладання

https://kdpu.edu.ua/ekonomichnoi-i-sotsialnoi-heohrafii-ta-metodyky-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Економічна і соціальна географія України (для групи ІГм-15)

Кафедра економічної і соціальної географії та методики викладання

https://kdpu.edu.ua/ekonomichnoi-i-sotsialnoi-heohrafii-ta-metodyky-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Сучасні освітні парадигми та технології

Кафедра педагогіки

https://kdpu.edu.ua/pedahohiky/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

 Етнічна історія України

Кафедра історії України та правознавства

https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Технології розвитку навчальних компетентностей з історії у профільній  школі

Кафедра історії України та правознавства

https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Критичне мислення

Кафедра філософії

https://kdpu.edu.ua/filosofii/aktualne/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Глобальна географія (для групи ІГм-15)

Кафедра економічної і соціальної географії та методики викладання

https://kdpu.edu.ua/ekonomichnoi-i-sotsialnoi-heohrafii-ta-metodyky-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Методика навчання географії в ЗОШ з профільним навчанням (для групи ІГм-15)

Кафедра економічної і соціальної географії та методики викладання

https://kdpu.edu.ua/ekonomichnoi-i-sotsialnoi-heohrafii-ta-metodyky-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Виборче право України (для групи ІПм-15)

Кафедра історії України та правознавства

https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

Право соціального забезпечення(для групи ІПм-15)

Кафедра історії України та правознавства

https://kdpu.edu.ua/istorii-ukrainy-ta-pravoznavstva/navchalno-metodychna-robota/dystantsiine-navchannia-v-umovakh-karantynu.html

11029
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31