Кафедра української мови
Факультет Української філології

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ КАНДИДАТСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
для  
підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня

зі спеціальності 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки

 1. Лінгвістика публічного діалогу: дискурсивні й комунікативно-прагматичні стратегії.
 2. Семіотика інтернет-комунікації: пріоритети й креативний потенціал.
 3. ДОРОГА як полікодовий текст: комунікативно-прагматичний і лінгвокогнітивний аспекти.
 4. Публічна афористика в аспекти лінгвокреативності.
 5. Дискурсивні практики новітніх українських медіа: лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти.
 6. Стилістичні особливості опозиційної преси.
 7. Прийоми маніпуляції засобами мови в сучасних українських друкованих ЗМІ.
 8. Вербальні засоби піар-технологій (на матеріалі сучасного політичного дискурсу).
 9. Прагматичні типи речень у сучасному політичному дискурсі.
 10. Феномен глютонії в лінгвокультурі українського етносу.
 11. Структура і зміст лексико-семантичної системи глютонічних номінацій української мови.
 12. Моделювання мовної гри в сучасному афористичному корпусі.
 13. Конфліктний і кооперативний дискурс у міжкультурному просторі України.
 14. Лінгвопрагматичні особливості міжособистісного спілкування в комунікативній ситуації «комунальний конфлікт».
 15. Комунікативні стратегії і тактики поведінки викладачів та студентів у міжособистісному конфлікті.
 16. Лінгвокультурний аспект конфліктологічної компетентності: способи розпізнавання та локалізації конфлікту.
 17. Логічність мовлення: критерії оцінки (на прикладі навчально-наукових текстів).
4307
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31