Кафедра української мови
Факультет Української філології

Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література)

І курс (УАФ-19, УПФ-19, УІФ-19, УФР-19)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Практикум з української мови (УФР-19)

Бакум З. П.

Завдання (на 6 тижнів карантину окремо) виставлені на платформі MOODLE  https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=19 Виконані роботи треба подати викладачам для перевірки відповідно до розкладу. Отримати консультації та надіслати виконані завдання можна на електронну адресу викладача».Консультації та подання робіт за допомогою електронної пошти. Виконано завдання за 2 перші тижні карантину. Усі роботи оцінено, про що студентам надіслано повідомлення на електронні скриньки.

zinabakum@gmail.com

Практикум з української мови (УПФ-19)

Білоконенко Л. А.

Завдання (на 6 тижнів карантину окремо) виставлені на платформі MOODLE https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=19 У НОВИНАХ розміщено оголошення такого змісту: «ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ! Після опрацювання матеріалів лабораторних занять № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39 виконані роботи треба подати викладачам для перевірки відповідно до розкладу. Отримати консультації та надіслати виконані завдання можна на електронну адресу викладача». Консультації та подання робіт за допомогою електронної пошти. Виконано завдання за 2 перші тижні карантину. Усі роботи оцінено, про що студентам надіслано повідомлення на електронні скриньки.

bk.ludmila1020@gmail.com

Практикум з української мови (УІФ-19)

Бузько С. А.

Завдання та контактна інформація про викладача виставлені на платформі MOODLE (https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=19). Спілкування зі студентами відбувається через електронну пошту.

buzko.svitlana2408@gmail.com

Практикум з української мови (УАФ-19-1)

Мішеніна Т. М.

Завдання на І, ІІ, ІІІ тижні карантину розміщені на платформі MOODLE. Виконані лабораторні роботи студенти надсилають на електронну пошту викладача, лист-відповідь з коментарем та оцінками відправляємо одразу після перевірки (за розкладом занять) або в останній день тижня). Облік оцінок ведеться в особистому журналі викладача.

t.mishenina@gmail.com

Практикум з української мови (УАФ-19-2)

Шарманова Н. М.

Завдання (на 6 тижнів карантину окремо) виставлені на платформі MOODLE https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=19 У НОВИНАХ розміщено оголошення такого змісту: «ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ! Після опрацювання матеріалів лабораторних занять № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39 виконані роботи треба подати викладачам для перевірки відповідно до розкладу. Отримати консультації та надіслати виконані завдання можна на електронну адресу викладача». Створено групу у вайбері під назвою «ПКУМ», де за розкладом подано завдання для самостійної роботи. Створено банк виконаних студентських робіт за тижнями карантину.

natalasarmanova6@gmail.com

nmsharm@gmail.com

СУЛМ (УАФ-19)

Білоконенко Л. А.

Консультації та подання робіт за допомогою електронної пошти.Активно працює 20 осіб, які вже виконали завдання за 2 тижні. Усі роботи оцінено, про що студентам надіслано повідомлення на електронні скриньки.

bk.ludmila1020@gmail.com

СУЛМ (УАФ-19, УІФ-19)

Качайло К. А.

Завдання на І, ІІ, ІІІ тижні карантину розміщені на платформі MOODLE. На наступні три тижні розіслані старостам на електронну пошту. Виконані практичні і лабораторні роботи надсилають на електронну пошту викладача, лист-відповідь з коментарем та оцінками відправляємо одразу після перевірки (в понеділок чи вівторок (за розкладом занять) або в останній день тижня). Облік оцінок ведеться в особистому журналі викладача. У разі необхідності відбувається спілкування телефоном зі старостами груп.

k.a.kachaylo@gmail.com

Теорія комунікації (УФР-19)

Вавринюк Т. І.

Завдання опубліковані на платформі MOODLE, а також розіслані студентам на електронні адреси. Контроль   здійснювався через електронну пошту.

vavrinuk@meta.ua

Латинська мова (УПФ-19, УФР-19, УІФ-19, УАФ-19)

Мішеніна Т. М.

Завдання на І, ІІ, ІІІ тижні карантину розміщені на платформі MOODLE. Виконані лабораторні роботи студенти надсилають на електронну пошту викладача, лист-відповідь з коментарем та оцінками відправляємо одразу після перевірки (за розкладом занять) або в останній день тижня). Облік оцінок ведеться в особистому журналі викладача. У разі необхідності відбувається спілкування телефоном зі старостами груп.

t.mishenina@gmail.com

Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література)

ІІ курс ( УФР-18, УПФ-18, УАФ-18)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

СУЛМ (УАФ-18, УФР-18, УПФ-18)

Малюга Н. М.

Завдання (відповідно до графіка навчального процесу) виставлені на платформі MOODLE https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=171 До відома студентів доведена інформація, що стосується опрацювання курсу в умовах карантину (оперативно 12.03.2020 через попередню втрачену сторінку на платформі MOODLE, пізніше - через створені групові чати). У НОВИНАХ будуть розміщені актуальні оголошення, коли з’явиться можливість зарахувати на курс студентів (синхронізувати гурти). Виконувати завдання варто згідно з розкладом і звітувати про виконання щотижня. Спілкування електронною поштою, через додаток Messendger (забезпечення зворотного зв’язку: перевірка завдань), телефоном (індивідуальні консультації щодо виконання практичних і лабораторних завдань). 26.03 та 27.03.20 викладач мав додаткові оплачувані дні як донор крові та її компонентів (заяву підписано до карантину), однак це не позначилося на навчальному процесі: забезпечено консультації та перевірку виконаних і надісланих робіт.

 maliuga_natalia@ukr.net

Українська діалектологія (УАФ-18, УФР-18, УПФ-18)

Вербовий М. В.

У НОВИНАХ розміщене оголошення із завданнями з дисципліни на період карантину. Практичні завдання студентам слід виконувати згідно з розкладом (чисельник / знаменник) і звітувати про виконання. Зв’язок з групою відбувається за допомогою електронної пошти. У разі термінової потреби староста телефонує викладачеві (й навпаки).

 m.v.verbovyi@gmail.com

Редагування освітніх видань і лінгвістика тесту (УФР-18)

Вербовий М. В.

У НОВИНАХ розміщене оголошення із завданнями з дисципліни на період карантину. Практичні завдання слід згідно з розкладом (чисельник / знаменник) і звітувати про виконання. Зв’язок з групою відбувається за допомогою електронної пошти. У разі термінової потреби староста телефонує викладачеві (й навпаки).

m.v.verbovyi@gmail.com

Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література)

ІІІ курс (УФР-17, УПФ-17, УАФ-17)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Редагування освітніх видань і лінгвістика тексту (УФР-17)

Вербовий М. В.

У НОВИНАХ розміщене оголошення із завданнями з дисципліни на період карантину. Практичні завдання слід згідно з розкладом (чисельник / знаменник) і звітувати про виконання. Зв’язок з групою відбувається за допомогою електронної пошти.

m.v.verbovyi@gmail.com

Теорія і практика   перекладу (УФР-17)

Мішеніна Т. М.

Завдання на І, ІІ, ІІІ тижні карантину розміщені на платформі MOODLE. Виконані практичні роботи й матеріали до лекційного заняття студенти надсилають на електронну пошту викладача, лист-відповідь з коментарем та оцінками відправляємо одразу після перевірки (за розкладом занять) або в останній день тижня). Облік оцінок ведеться в особистому журналі викладача. У разі необхідності відбувається спілкування телефоном зі старостами груп.

t.mishenina@gmail.com

МНУМ (УАФ17, УФР-17, УПФ-17)

Бакум З. П.

Завдання на кожен тиждень карантину розіслано всім студентам груп (УАФ-17, УФР-17, УПФ-17) на електронну пошту. Також студентів забезпечено навчально-методичним супроводом (лекціями, списком літератури, самостійною роботою тощо). Здійснюється тісна співпраця через електронну пошту. Низку практичних завдань перевірено і оцінено.

zinabakum@gmail.com

СУЛМ (УАФ-17, УФР-17, УПФ-17)

Вавринюк Т. І.

Завдання опубліковані на платформі MOODLE, а також розіслані студентам на електронні адреси. Контроль   здійснювався через електронну пошту. Розіслані студентам також матеріали до лекції №6 «Односкладні та неповні речення», яка передбачалася розкладом. Консультації – через «Viber» (створена група).

vavrinuk@meta.ua

Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література)

ІV курс ( УФР-16, УПФ-16, УАФ-16)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Редагування освітніх видань і лінгвістика тексту (УФР-16)

Вербовий М. В.

У НОВИНАХ розміщене оголошення із завданнями з дисципліни на період карантину. Практичні завдання слід згідно з розкладом (чисельник / знаменник) і звітувати про виконання. Зв’язок з групою відбувається за допомогою електронної пошти. У разі термінової потреби староста телефонує викладачеві (й навпаки).

m.v.verbovyi@gmail.com

Спецкурс (УФР-16)

Шарманова Н. М.

СУЕНК КДПУ (платформа MOODLE), де в НОВИНАХ розміщено оголошення про виконання завдань на період карантину. Комунікаційні канали зв’язку зі студентами (електронна пошта, вайбер). Створено банк виконаних студентських робіт за тижнями карантину.

natalasarmanova6@gmail.com

nmsharm@gmail.com

Комп’ютерні технології у видавничому процесі (УФР-16)

Шарманова Н. М.

СУЕНК КДПУ (платформа MOODLE), де в НОВИНАХ розміщено оголошення про виконання завдань на період карантину. Комунікаційні канали зв’язку зі студентами (електронна пошта, вайбер). Створено банк виконаних студентських робіт за тижнями карантину.

natalasarmanova6@gmail.com

nmsharm@gmail.com

Стилістика (УФР-16, УАФ-16)

Білоконенко Л. А.

Консультації та подання робіт за допомогою електронної пошти. Виконано завдання за 2-й тиждень карантину (згідно з розкладом). Усі роботи оцінено, про що студентам надіслано повідомлення на електронні скриньки.Частина студентів на зв'язок не виходить, хоча і старостам, і на платформі MOODLE було подано всю необхідну інформацію.

bk.ludmila1020@gmail.com

СУЛМ (УАФ-16, УФР-16)

Білоконенко Л. А.

Вавринюк Т. І.

Завдання опубліковані на платформі MOODLE, а також розіслані студентам на електронні адреси. Контроль   здійснювався через електронну пошту. Консультації – через «Viber».

bk.ludmila1020@gmail.com

vavrinuk@meta.ua

Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література)

І курс магістри (УАФм-15, УМЛм- 15)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Актуальні проблеми українського мовознавства (УАФм-15, УМЛм- 15)

Городецька В. А.

ПЗ № 3, 4. Остаточний термін подання виконаних завдань – 26.03.2020 (дата проведення занять за розкладом). Перевірка виконання роботи студентами здійснюється через електронну пошту викладача (інші канали зв'язку зі студентами чи альтернативні варіанти технологій дистанційного навчання). Виконано. На наступний період карантину. Відеоконференція (ZOOM): практичні заняття № 5, 6. Виконання завдань самостійної роботи №2 (перевірка за допомогою електронної пошти). Дата проведення 09.04.2020. Відеоконференція (ZOOM): практичні заняття № 7, 8. Виконання завдань самостійної роботи №3 (перевірка по Skype та за допомогою електронної пошти). Дата проведення 23.04.2020.

forlesson217@gmail.com

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова та література: російська)

І курс (РАФ-19)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

УМПС (РАФ-19)

Качайло К. А.

Завдання на І, ІІ, ІІІ тижні карантину розміщені на платформі MOODLE. На наступні три тижні розіслані старостам на електронну пошту. Виконані практичні роботи надсилають на електронну пошту викладача, лист-відповідь з коментарем та оцінками відправляємо одразу після перевірки (в четвер (за розкладом занять) або в останній день тижня). Облік набраних балів ведеться в особистому журналі викладача. У разі необхідності відбувається спілкування телефоном зі старостами груп.

k.a.kachaylo@gmail.com

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова та література: російська)

ІІ курс (РАФ-18)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Основи академічного письма (РАФ-18)

Бакум З. П.

Завдання виставлені на платформі MOODLE (https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=79). Лише половина студентів впоралася з завданнями, що були передбачені на три тижні карантину. Після третього тижня вони мають виконати тести ЗМІСТОВИЙ БЛОК 2, отримати завдання на наступний тиждень. Спілкування відбувається через електронну адресу.

zinabakum@gmail.com

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова та література: англійська)

І курс (АНФ-19)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

УМПС (АНФ-19)

Березовська-Савчук Н. А.

Курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» на платформі MOODLE.https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=80 Консультації відбуваються за допомогою електронної пошти, відеозв’язку в мобільному застосунку Viber.

n.a.berezovskasavchuk@gmail.com

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова та література: англійська)

ІІ курс (АНФ-18)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Основи академічного письма (АНФ-18)

Бакум З. П.

Завдання виставлені на платформі MOODLE (https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=79). Лише половина студентів впоралася з завданнями, що були передбачені на три тижні карантину. Після третього тижня вони мають виконати тести ЗМІСТОВИЙ БЛОК 2, отримати завдання на наступний тиждень. Спілкування відбувається через електронну адресу.

zinabakum@gmail.com

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова та література: німецька)

І курс (НАФ-19)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

УМПС (НАФ-19)

Качайло К. А.

Завдання на І, ІІ, ІІІ тижні карантину розміщені на платформі MOODLE. На наступні три тижні розіслані старостам на електронну пошту. Виконані практичні роботи надсилають на електронну пошту викладача, лист-відповідь з коментарем та оцінками відправляємо одразу після перевірки (в четвер (за розкладом занять) або в останній день тижня). Облік набраних балів ведеться в особистому журналі викладача. У разі необхідності відбувається спілкування телефоном зі старостами груп.

k.a.kachaylo@gmail.com

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова та література: німецька)

ІІ курс (НАФ-18)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Основи академічного письма (НАФ-18)

Бакум З. П.

Завдання виставлені на платформі MOODLE (https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=79). Лише половина студентів впоралася з завданнями, що були передбачені на три тижні карантину. Після третього тижня вони мають виконати тести ЗМІСТОВИЙ БЛОК 2, отримати завдання на наступний тиждень. Спілкування відбувається через електронну адресу.

zinabakum@gmail.com

Спеціальність 015.17 Середня освіта (Професійна освіта)

І курс (ПТск-19, ПЛПск-19, ТОКМО-19, ТОА-19)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Основи академічного письма (ПЛПск-19, ПТск-19)

Білоконенко Л. А.

Завдання (на кожен тиждень карантину окремо) виставлені на платформі MOODLE https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=79. У НОВИНАХ розміщено оголошення такого змісту: «ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ! У ЗМІСТОВОМУ БЛОЦІ 2 виставлено завдання на період карантину, супроводжувані контактною інформацією викладачів, що уможливлює спілкування через електронну пошту. Виконувати завдання варто згідно з розкладом і звітувати про виконання щотижня». Дехто відписався, що отримав завдання, дехто (студенти груп зі скороченим терміном навчання ПТск-19, ПЛПск-19 факультету дошкільної і технологічної освіти) на зв'язок не виходять.Консультації та подання робіт за допомогою електронної пошти.

bk.ludmila1020@gmail.com

УМПС (ТОА-19,ТОКМ-19)

Вербовий М. В.

Плани практичних занять із питаннями теорії й відповідними вправами знаходяться на платформі MOODLE. У НОВИНАХ розміщене оголошення з завданнями на кожен тиждень карантину. Спілкування зі старостою відбувається через електронну пошту або телефон.

m.v.verbovyi@gmail.com

Основи академічного письма (ТОА-19,ТОКМ-19)

Цоуфал Л. С.

Завдання виставлені на платформі MOODLE (https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=620). Спілкування зі студентами здійснюється через електронну пошту, а також у вайбері.

l.s.tsoufal@gmail.com

practice@kdpu.edu.ua

Спеціальність 015.17 Середня освіта (Професійна освіта)

ІІ курс (ПЛП-18, ПСО-18, СО-18)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Основи академічного письма (ПЛП-18, ПСО-18)

Білоконенко Л. А.

Завдання (на кожен тиждень карантину окремо) виставлені на платформі MOODLE https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=79. У НОВИНАХ розміщено оголошення такого змісту: «ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ! У ЗМІСТОВОМУ БЛОЦІ 2 виставлено завдання на період карантину, супроводжувані контактною інформацією викладачів, що уможливлює спілкування через електронну пошту. Виконувати завдання варто згідно з розкладом і звітувати про виконання щотижня». Дехто відписався, що отримав завдання, дехто (студенти груп зі скороченим терміном навчання ПТск-19, ПЛПск-19 факультету дошкільної і технологічної освіти) на зв'язок не виходять.Консультації та подання робіт за допомогою електронної пошти.

bk.ludmila1020@gmail.com

Основи академічного письма (СО-18)

 

.

 

Городецька В. А. ПЗ № 7, 8. Остаточний термін подання виконаних завдань – 19.03. 2020 (дата проведення заняття за розкладом). Перевірка виконання роботи студентами здійснюється через електронну пошту викладача (інші канали зв'язку зі студентами чи альтернативні варіанти технологій дистанційного навчання). Виконано. ПЗ № 8, 9. Остаточний термін подання виконаних завдань –02.04.2020 (дата проведення заняття за розкладом). Перевірка виконання роботи студентами здійснюється через електронну пошту викладача (інші канали зв'язку зі студентами чи альтернативні варіанти технологій дистанційного навчання). Виконано. На наступний період карантину. Виконання практичних занять № 11, 12. Виконання завдань самостійної роботи до відповідних тем практичних занять (перевірка за допомогою електронної пошти). Дата проведення 16.04.2020 forlesson217@gmail.com

Спеціальність 012 Дошкільна освіта (Психологія)

ІІ курс (ДВП-18, ДВХ-18)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Основи академічного письма (ДВП-18, ДВХ-18)

Вавринюк Т. І.

Завдання (на кожен тиждень карантину окремо) виставлені на платформі MOODLE (https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=79)., а також розіслані студентам на електронні адреси. Контроль здійснювався через електронну пошту.

vavrinuk@meta.ua

Спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

ІІ курс (ХХК-18, МХК-18, ОД-18, ОМ-18)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Основи академічного письма (МХК-18, ХХК-18)

Колоїз Ж. В.

Завдання виставлені на платформі MOODLE (https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=79). Лише половина студентів впоралася з завданнями, що були передбачені на три тижні карантину. Після третього тижня вони мають виконати тести ЗМІСТОВИЙ БЛОК 2, отримати завдання на наступний тиждень. Спілкування відбувається через електронну адресу.

koloiz.zv@gmail.com

Основи академічного письма (ОД-18, ОМ-18)

Мішеніна Т. М.

Завдання на І, ІІ, ІІІ тижні карантину розміщені на платформі MOODLE. Виконані практичні роботи студенти надсилають на електронну пошту викладача, лист-відповідь з коментарем та оцінками відправляємо одразу після перевірки (за розкладом занять) або в останній день тижня). Облік оцінок ведеться в особистому журналі викладача. У разі необхідності відбувається спілкування телефоном зі старостами груп.

t.mishenina@gmail.com

Спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

І курс (БП-19, БХ-19)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

УМПС (БХ-19, БП-19)

Бузько С. А.

Завдання та контактна інформація про викладача виставлені на платформі MOODLE https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=80. Спілкування зі студентами відбувається через електронну пошту

buzko.svitlana2408@gmail.com

Спеціальність 014. Середня освіта (Географія)

І курс (ГОЕ-19) 

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

УМПС (ГОЕ-19)

Бузько С. А.

Завдання та контактна інформація про викладача виставлені на платформі MOODLE https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=80. Спілкування зі студентами відбувається через електронну пошту.

buzko.svitlana2408@gmail.com

 Спеціальність 242 Туризм

І курс (ГОЕ-19)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

УМПС (ТУР-19)

Бузько С. А.

Завдання та контактна інформація про викладача виставлені на платформі MOODLE https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=80 Спілкування зі студентами відбувається через електронну пошту.

buzko.svitlana2408@gmail.com

 Спеціальність 035 Філологія (Германські мови та літератури. Переклад)

І курс (АНП-19)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Основи теорії мовної комунікації (АНП-19)

Вавринюк Т. І.

Завдання опубліковані на платформі MOODLE, а також розіслані студентам на електронні адреси. Контроль   здійснювався через електронну пошту.

vavrinuk@meta.ua

СУМ (АНП-19)

Качайло К. А.

Завдання на І, ІІ, ІІІ тижні карантину розміщені на платформі MOODLE. На наступні три тижні надіслані старості й замстарости на електронну пошту. Виконані лабораторні роботи надсилають на електронну пошту викладача, лист-відповідь з коментарем та оцінками відправляємо одразу після перевірки (в понеділок (за розкладом занять) або в останній день тижня). Облік оцінок і набраних балів ведеться в особистому журналі викладача. У разі необхідності відбувається спілкування телефоном зі старостою або замстарости групи.

k.a.kachaylo@gmail.com

Спеціальність 035 Філологія (Германські мови та літератури. Переклад)

ІІ курс (АНП-18)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Основи академічного письма (АНП-18)

Бакум З. П.

Завдання виставлені на платформі MOODLE https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=79. Лише половина студентів впоралася з завданнями, що були передбачені на три тижні карантину. Після третього тижня вони мають виконати тести ЗМІСТОВИЙ БЛОК 2, отримати завдання на наступний тиждень. Спілкування відбувається через електронну адресу.

zinabakum@gmail.com

Спеціальність 014 Середня освіта (Хімія)

І курс (ХІ-19)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

УМПС (ХІ-19)

Бузько С. А.

Завдання та контактна інформація про викладача виставлені на платформі MOODLE https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=80. Спілкування зі студентами відбувається через електронну пошту.

buzko.svitlana2408@gmail.com

Спеціальність 101 Екологія

І курс (ЕКО-19)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

УМПС (ЕКО-19)

Бузько С. А.

Завдання та контактна інформація про викладача виставлені на платформі MOODLE https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=80. Спілкування зі студентами відбувається через електронну пошту.

buzko.svitlana2408@gmail.com

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

І курс (ФК-19)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

УМПС (ФК-19-1; ФК-19-2)

Бузько С. А.

Завдання та контактна інформація про викладача виставлені на платформі MOODLE https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=80. Спілкування зі студентами відбувається через електронну пошту.

buzko.svitlana2408@gmail.com

 Спеціальність 054 Соціологія

І курс (СМК-19)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Українська мова у професійній сфері СМК-19)

Шарманова Н. М.

СУЕНК КДПУ (платформа MOODLE), де в НОВИНАХ розміщено оголошення про виконання завдань на період карантину. Комунікаційні канали зв’язку зі студентами (електронна пошта). Створено банк виконаних студентських робіт за тижнями карантину.

natalasarmanova6@gmail.com

nmsharm@gmail.com

 Спеціальність 054 Соціологія

ІІ курс (СМК-18)

Соціолінгвістика (СМК-18)

БілоконенкоЛ. А.

Завдання № 4 та № 5 (згідно з розкладом) виставлені на платформі MOODLE https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=92#section-1. У НОВИНАХ розміщено оголошення такого змісту: «УВАГА! За пару 26.03 студенти працюють із питаннями практичного заняття №4. Теоретичні питання можна знайти в лекції. Письмово треба виконати завдання № 3 та надіслати викладачу на електронну пошту. Роботи подати до 30.03» Консультації та подання робіт за допомогою електронної пошти. Усі вже подані роботи оцінено, про що студентам надіслано повідомлення на електронні скриньки.

bk.ludmila1020@gmail.com

 Спеціальність 035 Філологія

І курс аспірантури (АС-19)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Академічне письмо та риторика (АС-19)

Колоїз Ж. В.

Відповідно до навчального навантаження в середу 01.04.2020. Завдання виставлені на платформі MOODLE https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=113. Аспіранти готують завдання у вигляді презентацій. Мають виконати тести ЗМІСТОВИЙ БЛОК 2.

koloiz.zv@gmail.com

 

 Дисципліни для студентів-іноземців

Спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

І курс (БХ-19)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Українська мова як іноземна (БХ-19)

Бузько С. А.

Завдання та контактна інформація про викладача виставлені на платформі MOODLE (https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=175) Спілкування зі студенткою відбувається через електронну пошту.

buzko.svitlana2408@gmail.com

 Спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

ІІ курс (БХ-18)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Українська мова як іноземна (БХ-18)

Шарманова Н. М.

СУЕНК КДПУ (платформа MOODLE), де в НОВИНАХ розміщено оголошення про виконання самостійної роботи на період карантину. Комунікаційні канали зв’язку зі студентами-іноземцями (електронна пошта, вайбер). Створено групу у Вайбері під назвою «УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна», де за розкладом подано завдання для самостійної роботи. Консультації відбуваються за допомогою електронної пошти, відеозв’язку в мобільному застосунку Viber.

natalasarmanova6@gmail.com

nmsharm@gmail.com

Українська мова як іноземна (БХ-18)

Березовська-Савчук Н. А.

Курс «Українська мова як іноземна» на платформі MOODLE. Покликання: https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=175 Створено групу «Українська мова» в мобільному застосунку Viber. Консультації відбуваються за допомогою електронної пошти, відеозв’язку в мобільному застосунку Viber.

n.a.berezovskasavchuk@gmail.com

Спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

ІІІ курс (БХ-17)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Українська мова як іноземна (БХ-17)

Городецька В. А.

ПЗ №5, 6. Остаточний термін подання виконаних завдань – 19.03, 20.03, 21.03 2020 (дати проведення занять за розкладом). Перевірка виконання роботи студентами здійснюється через електронну пошту викладача (тестові завдання) та відео зв’язок (читання текстів, відповіді на запитання до них) (інші канали зв'язку зі студентами чи альтернативні варіанти технологій дистанційного навчання). Виконано. ПЗ № 7. Остаточний термін подання виконаних завдань –25.03, 26.03, 27.03. 2020 (дати проведення занять за розкладом). Перевірка виконання роботи студентами здійснюється через електронну пошту викладача (тестові завдання) та відео зв’язок (читання текстів, відповіді на запитання до них) (інші канали зв'язку зі студентами чи альтернативні варіанти технологій дистанційного навчання). Виконано. ПЗ №8. Остаточний термін подання виконаних завдань –01.04, 02.04, 03.04. 2020 (дати проведення занять за розкладом). Перевірка виконання роботи студентами здійснюється через електронну пошту викладача (тестові завдання) та відео зв’язок (читання текстів, відповіді на запитання до них) (інші канали зв'язку зі студентами чи альтернативні варіанти технологій дистанційного навчання). Виконано. На наступний період карантину. Підготовка текстів-описів (перевірка за допомогою електронної пошти). Читання текстів (перевірка по Skype). Підготовка діалогів (перевірка по Skype). Дати проведення 08. 04; 09.04; 11.04; 15.04; 16.04; 17.04; 22.04; 23.04. 2020.

forlesson217@gmail.com

Спеціальність 014 Середня освіта (Хімія)

ІІ курс (ХІ-18)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Українська мова як іноземна (ХІ-18)

Шарманова Н. М.

СУЕНК КДПУ (платформа MOODLE), де в НОВИНАХ розміщено оголошення про виконання самостійної роботи на період карантину. Комунікаційні канали зв’язку зі студентами-іноземцями (електронна пошта, вайбер). Створено групу у Вайбері під назвою «УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна», де за розкладом подано завдання для самостійної роботи. Консультації відбуваються за допомогою електронної пошти, відеозв’язку в мобільному застосунку Viber.

natalasarmanova6@gmail.com

nmsharm@gmail.com

Українська мова як іноземна (ХІ-18)

Березовська-Савчук Н. А.

Курс «Українська мова як іноземна» на платформі MOODLE. Покликання: https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=175 Створено групу «Українська мова» в мобільному застосунку Viber. Консультації відбуваються за допомогою електронної пошти, відеозв’язку в мобільному застосунку Viber.

n.a.berezovskasavchuk@gmail.com

Спеціальність 014 Середня освіта (Географія)

ІІ курс (ГОЕ-18)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Українська мова як іноземна (ГОЕ-18)

Шарманова Н. М.

СУЕНК КДПУ (платформа MOODLE), де в НОВИНАХ розміщено оголошення про виконання самостійної роботи на період карантину. Комунікаційні канали зв’язку зі студентами-іноземцями (електронна пошта, вайбер). Створено групу у Вайбері під назвою «УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна», де за розкладом подано завдання для самостійної роботи. Консультації відбуваються за допомогою електронної пошти, відеозв’язку в мобільному застосунку Viber.

natalasarmanova6@gmail.com

nmsharm@gmail.com

Українська мова як іноземна (ГОЕ-18)

Березовська-Савчук Н. А.

Курс «Українська мова як іноземна» на платформі MOODLE. Покликання: https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=175 Створено групу «Українська мова» в мобільному застосунку Viber. Консультації відбуваються за допомогою електронної пошти, відеозв’язку в мобільному застосунку Viber.

n.a.berezovskasavchuk@gmail.com

   Спеціальність 014 Середня освіта (Географія)

ІІІ курс (ГОЕ-17)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Українська мова як іноземна (ГОЕ-17)

Городецька В. А.

ПЗ №5, 6. Остаточний термін подання виконаних завдань – 19.03, 20.03, 21.03 2020 (дати проведення занять за розкладом). Перевірка виконання роботи студентами здійснюється через електронну пошту викладача (тестові завдання) та відео зв’язок (читання текстів, відповіді на запитання до них) (інші канали зв'язку зі студентами чи альтернативні варіанти технологій дистанційного навчання). Виконано. ПЗ № 7. Остаточний термін подання виконаних завдань –25.03, 26.03, 27.03. 2020 (дати проведення занять за розкладом). Перевірка виконання роботи студентами здійснюється через електронну пошту викладача (тестові завдання) та відео зв’язок (читання текстів, відповіді на запитання до них) (інші канали зв'язку зі студентами чи альтернативні варіанти технологій дистанційного навчання). Виконано.ПЗ №8. Остаточний термін подання виконаних завдань –01.04, 02.04, 03.04. 2020 (дати проведення занять за розкладом). Перевірка виконання роботи студентами здійснюється через електронну пошту викладача (тестові завдання) та відео зв’язок (читання текстів, відповіді на запитання до них) (інші канали зв'язку зі студентами чи альтернативні варіанти технологій дистанційного навчання). Виконано. На наступний період карантину. Підготовка текстів-описів (перевірка за допомогою електронної пошти). Читання текстів (перевірка по Skype). Підготовка діалогів (перевірка по Skype). Дати проведення 08. 04; 09.04; 11.04; 15.04; 16.04; 17.04; 22.04; 23.04. 2020.

forlesson217@gmail.com

Спеціальність 014 Середня освіта (Математика)

ІІ курс (МІ-18, ФІ-18)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Українська мова як іноземна (МІ-18, ФІ-18)

Шарманова Н. М.

СУЕНК КДПУ (платформа MOODLE), де в НОВИНАХ розміщено оголошення про виконання самостійної роботи на період карантину. Комунікаційні канали зв’язку зі студентами-іноземцями (електронна пошта, вайбер). Створено групу у Вайбері під назвою «УКРАЇНСЬКА МОВА як іноземна», де за розкладом подано завдання для самостійної роботи. Консультації відбуваються за допомогою електронної пошти, відеозв’язку в мобільному застосунку Viber.

natalasarmanova6@gmail.com

nmsharm@gmail.com

Українська мова як іноземна (ФІ-18)

Березовська-Савчук Н. А.

Курс «Українська мова як іноземна» на платформі MOODLE. Покликання: https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=175 Створено групу «Українська мова» в мобільному застосунку Viber. Консультації відбуваються за допомогою електронної пошти, відеозв’язку в мобільному застосунку Viber.

n.a.berezovskasavchuk@gmail.com

 Спеціальність 014 Середня освіта (Математика)

ІІІ курс (МІ-17, ФІ-17)

Дисципліни, групи

ПІБ

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Українська мова як іноземна (МІ-17, ФІ-17)

Городецька В. А.

ПЗ №5, 6. Остаточний термін подання виконаних завдань – 19.03, 20.03, 21.03 2020 (дати проведення занять за розкладом). Перевірка виконання роботи студентами здійснюється через електронну пошту викладача (тестові завдання) та відео зв’язок (читання текстів, відповіді на запитання до них) (інші канали зв'язку зі студентами чи альтернативні варіанти технологій дистанційного навчання). Виконано.ПЗ № 7. Остаточний термін подання виконаних завдань –25.03, 26.03, 27.03. 2020 (дати проведення занять за розкладом). Перевірка виконання роботи студентами здійснюється через електронну пошту викладача (тестові завдання) та відео зв’язок (читання текстів, відповіді на запитання до них) (інші канали зв'язку зі студентами чи альтернативні варіанти технологій дистанційного навчання). Виконано.ПЗ №8. Остаточний термін подання виконаних завдань –01.04, 02.04, 03.04. 2020 (дати проведення занять за розкладом). Перевірка виконання роботи студентами здійснюється через електронну пошту викладача (тестові завдання) та відео зв’язок (читання текстів, відповіді на запитання до них) (інші канали зв'язку зі студентами чи альтернативні варіанти технологій дистанційного навчання). Виконано. На наступний період карантину. Підготовка текстів-описів (перевірка за допомогою електронної пошти). Читання текстів (перевірка по Skype). Підготовка діалогів (перевірка по Skype). Дати проведення 08. 04; 09.04; 11.04; 15.04; 16.04; 17.04; 22.04; 23.04. 2020.

forlesson217@gmail.com

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова та література: російська)

ІІ курс (РАФ-18)

Українська мова як іноземна (РАФ-18)

Березовська-Савчук Н. А.

Курс «Українська мова як іноземна» на платформі MOODLE. Покликання: https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=175 Створено групу «Українська мова» в мобільному застосунку Viber. Консультації відбуваються за допомогою електронної пошти, відеозв’язку в мобільному застосунку Viber.

n.a.berezovskasavchuk@gmail.com

 Спеціальність 014 Середня освіта (Мова та література: російська)

ІІІ курс (РАФ-17)

Українська мова як іноземна (РАФ-17)

Городецька В. А.

ПЗ №5, 6. Остаточний термін подання виконаних завдань – 19.03, 20.03, 21.03 2020 (дати проведення занять за розкладом). Перевірка виконання роботи студентами здійснюється через електронну пошту викладача (тестові завдання) та відео зв’язок (читання текстів, відповіді на запитання до них) (інші канали зв'язку зі студентами чи альтернативні варіанти технологій дистанційного навчання). Виконано.  ПЗ № 7. Остаточний термін подання виконаних завдань –25.03, 26.03, 27.03. 2020 (дати проведення занять за розкладом). Перевірка виконання роботи студентами здійснюється через електронну пошту викладача (тестові завдання) та відео зв’язок (читання текстів, відповіді на запитання до них) (інші канали зв'язку зі студентами чи альтернативні варіанти технологій дистанційного навчання). Виконано.ПЗ №8. Остаточний термін подання виконаних завдань –01.04, 02.04, 03.04. 2020 (дати проведення занять за розкладом). Перевірка виконання роботи студентами здійснюється через електронну пошту викладача (тестові завдання) та відео зв’язок (читання текстів, відповіді на запитання до них) (інші канали зв'язку зі студентами чи альтернативні варіанти технологій дистанційного навчання). Виконано. На наступний період карантину. Підготовка текстів-описів (перевірка за допомогою електронної пошти). Читання текстів (перевірка по Skype). Підготовка діалогів (перевірка по Skype). Дати проведення 08. 04; 09.04; 11.04; 15.04; 16.04; 17.04; 22.04; 23.04. 2020.

forlesson217@gmail.com

10945
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31