Кафедра української та світової літератур
Факультет Української філології

НАТАЛЯ ГЕОРГІЇВНА МЕЛЬНИК

кандидат філологічних наук, доцент

Мельник

У 1991 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю  «Українська мова та література». На кафедрі  української та світової літератур Криворізького  державного педагогічного університету працює з 1991   року.

У 2001 році захистила дисертацію на тему: «Етико-естетичні засади соціально-побутової пісні», зі спеціальності: фольклористика. З 2005 року й донині очолює кафедру української та світової літератур. Досліджує проблеми національної ментальності та їх відображення в українському фольклорі, опублікувала понад 40 наукових статей та методичних посібників.

Викладає дисципліни «Історія української літератури», «Історія зарубіжної літератури», «Фольклор», «Українознавство», «Сучасна зарубіжна література».

Учене звання – доцент. 

Педагогічний стаж – 26 років.

 

Василенко Ірина Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент

Василенко

 У 1993 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет за спеціальністю  «Українська мова та література». На кафедрі  української та світової літератур Криворізького  державного педагогічного  університету працює з 1996 року. У 1996 році закінчила аспірантуру Рівненського педагогічного інституту, 1997 році захистила дисертацію на тему: «Специфіка літературного портрета як жанру сучасної української мемуарної прози», зі спеціальності: теорія літератури. Досліджує іспанську та латиноамериканську літератур, член Асоціації іспаністів України, автор понад 50 наукових статей. Навчається з 2016 року в Луганському національному університеті за спеціальністю: іспанська, англійська мова та література. Викладає дисципліни «Історія зарубіжної літератури. Антична література», «Історія зарубіжної літератури кінця XIX - початку XX ст.», «Бібліотекознавство», «Бібліотечні фонди», «Бібліотечні пошукові системи», «Бібліотечний менеджмент», «Соціальна інформатика», «Мультимедійні технології в бібліотекознавстві». З 2004 року й донині працює доцентом кафедри української та світової літератур.

Учене звання – доцент.

Педагогічний стаж – 20 років.

 

Дмитренко Вікторія Ігорівна

доктор філологічних наук, професор

яяУ 1991 році закінчила Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка (тепер ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»), отримала спеціальність і кваліфікацію учитель української мови і літератури сш. Паралельно з навчанням на старших курсах працювала вчителем української мови й літератури у середній школі № 8 м. Луганська. Протягом 1991–1994 років навчалась в аспірантурі при кафедрі української літератури Луганського педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка, після закінчення якої стала працювати асистентом цієї ж кафедри. У лютому 1997 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію «Б. Д. Антоненко-Давидович у літературному процесі 20–30-х рр. ХХ століття»  зі спеціальності 10.01.01 – українська література. У 2000 році отримала атестат доцента.

З 1998 до 2002 року працювала заступником декана факультету української філології з виховної роботи. У 2010 році, після перебування в докторантурі Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, захистила докторську дисертацію «Творчість митців об’єднання «Ланка»-МАРС: аспекти перцепції і рецепції» зі спеціальності 10.01.01. – українська література у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2011 році отримала атестат професора.

З 2011 – завідувач кафедри світової літератури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Керує роботою аспірантів і докторантів зі спеціальності 10.01.01 – українська література, і аспірантів зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Під керівництвом В. І. Дмитренко захищено 3 кандидатських дисертації зі спеціальності 10.01.01 – українська література (Дубініна В. О., Заєць А. В., Жижченко Л.Б.).

З 2012 до 2015 була заступником голови  спеціалізованої вченої ради К 29.053.08 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 10.01.01 – українська література і 10.01.06 – теорія літератури при ДЗ «Луганський національний університет». З 2016 року член вченої спеціалізованої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій Д. 64.053.03 зі спеціальностей 10.01.01 – українська література; 10.01.02 – російська література при Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.

У 2010 році нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Має понад 90 наукових і науково-методичних публікацій, у тому числі 1 монографія,  методичні рекомендації і посібники, стаття видана в періодичному виданні КНР китайською мовою (червень 2016 р.).

У липні-серпні 2016 року проходила підвищення кваліфікації в Центрі європейських реформ і освіти (Люксембург).

Коло наукових інтересів – історія української і зарубіжної літератур ХХ–ХХІ  століття, компаративістика, методологія і методика викладання літератури у вищих і середніх навчальних закладах України.

У ДВНЗ «Криворізький національний університет» працює з вересня 2015 року. Викладає дисципліни: «Сучасна українська література», «Методика викладання української літератури у вищій школі», «Методика навчання української літератури», «Історія українського мистецтва», «Історія зарубіжної літератури»

Учене звання – професор.

Педагогічний стаж  –     27 р.

 

Журба Світлана Степанівна

кандидат філологічних наук, доцент

2ЖурбаУ 1988 році закінчила Чортківське педагогічне училище зі спеціальності «Вчитель початкових класів». З 1988 по 1990 рік працювала вчителем української мови і літератури СШ №6 м. Тернівки Дніпропетровської області. Закінчила філологічний факультет Криворізького державного педагогічного інституту (1994 р.) зі спеціальності «Вчитель української мови і літератури». 

На кафедрі  української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету працює з 1994 року. З 1995 по 1998 рік навчалася в аспірантурі при кафедрі історії української літератури Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Кандидатську дисертацію на тему «Художній світ української імпресіоністичної повісті 20-х років ХХ століття» захистила в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України (1999 р.). Спеціальність – «українська література». З 1998 по 2000 рік працювала старшим викладачем кафедри української літератури Криворізького державного педагогічного університету. З 2001 року й донині працює доцентом кафедри української та світової літератур.

Має понад 60 наукових і науково-методичних публікацій, у тому числі 1 монографія,  методичні рекомендації і посібники. Сфера наукових інтересів: поетика української та зарубіжної літератур ХХ–ХХІ  століття, компаративістика, текстологія.

Читає основні лекційні курси: «Історія української літератури ХХ ст.», «Історія зарубіжної літератури ХХ століття», «Сучасна зарубіжна література».

Учене звання – доцент.

Педагогічний стаж – 20 років.

 

Ковпік Світлана Іванівна

доктор філологічних наук, професор

 КовпікУ 2001 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет, одержала кваліфікацію «вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури» та отримала диплом з відзнакою. На кафедрі української та світової літератур Криворізького  педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет" працює з 2001 року, розпочала трудову діяльність асистентом кафедри української літератури, 2006 році – доцент цієї ж кафедри, 2011 року – професор кафедри української та світової літератур, з 2012 по 2015 рр. в. о. завідувача кафедри російської філології та зарубіжної літератури.

З 2001 по 2004 рр. навчалась в аспірантурі Криворізького державного педагогічного інституту, з 2008 по 2011 р. в докторантурі ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», науковий консультант – доктор філологічних наук, професор О. А. Галич. З жовтня 2012 р. й донині професор кафедри української та світової літератур.

Тема кандидатської дисертації: «Драматургія Пантелеймона Куліша: проблематика, жанровий діапазон, духовний вимір», рік захисту 2005, у Спеціалізованій вченій раді Херсонського державного університету, за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Тема докторської дисертації: «Мікро- та макропоетика української драматургії першої половини ХІХ століття», рік захисту 2011, у Спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зі спеціальностей: 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – українська література.

15.12.2015 р. присуджено вчене звання професора кафедри української та світової літератур.

Головний редактор збірника наукових праць «Літератури світу: поетика, ментальність і духовність», котрий затверджений як фахове видання з філологічних наук: наказ Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014 р. № 793.

Основний напрям наукових досліджень: поетика твору літератури, поетика густативів, духовність твору літератури, українознавство.

Нагороджена почесною грамотою Дзержинської районної ради у місті Кривий Ріг за «високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток вітчизняної освітньо-наукової галузі» травень 2012 року.

Загальна кількість друкованих праць: 126, з них за останні 5 років – 65.

Учене звання – професор.

Педагогічний стаж – 15 років.

Коломієць Наталя Євгенівна

кандидат філологічних наук, доцент

174У 1996 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Українська мова та література».

На кафедрі  української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету працює з 1999   року. У 2001 році захистила дисертацію на тему: «Соціально-психологічні аспекти особистості та художні форми їх вираження у творчості Б.  Д.  Грінченка (на матеріалі поезії та малої прози)», зі спеціальності 10.01.01 українська література.

Досліджує художній світ української та зарубіжної прози ХІХ – ХХ ст., опублікувала понад 60 наукових статей, співавтор навчального посібника «Історія зарубіжної літератури. Епоха Середніх віків та Відродження» виданого в 2013 році (рекомендований Міністерством освіти і науки України (№1/11 – 12504 від 2.08.2013р.).

Викладає дисципліни  «Історія зарубіжної літератури І пол. ХІХ ст.», «Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХІХ ст.», «Методика навчання зарубіжної літератури». З 2003 року й донині працює доцентом кафедри української та світової літератур.

 

Учене звання – доцент.

Педагогічний стаж – 20 років.

 

Онікієнко Інна Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент

Онікієнко. фото

Закінчила у 1991 році Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність «українська мова та література». По закінченні аспірантури у 1997 захистила дисертацію на тему: «Філософсько-естетичні мотиви творчості українських поетів-дисидентів». Опублікувала понад 65 наукових та навчально-методичних статей. 

Досліджує: стильовий розвиток української літератури ХХ ст.; філософсько-естетичні мотиви лірики українських поетів-дисидентів; поетичний модернізм; стильовий розвиток сучасної української літератури.

На кафедрі  української та світової літератур Криворізького  державного педагогічного  університету працює з 1992  року. Викладає дисципліни  «Українознавство», «Історія української літератури ХХ ст.», «Сучасна українська література».

Учене звання – доцент.

Педагогічний стаж –  30  років.

 

Стрюк Лариса Борисівна

кандидат філологічних наук, професор

P1010009 1У 1979 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю  «Філолог. Викладач української мови і літератури». З 1982 року працює викладачем дисциплін літературознавчого циклу. У 1983 році у Інституті літератури АН УРСР ім. Т.  Г.   Шевченка захистила кандидатську дисертацію “Ідейно-художня функція повтору в поетичному тексті (на матеріалі української лірики)“ (науковий керівник: проф. К.  П.  Фролова). Протягом 1983-1984 та 1984-1985 навчальних років виконувала обов’язки заступника декана філологічного факультету, редактора загальноінститутської газети “Учитель“, профорга факультету. У 1987 році за дорученням керівництва КДПУ почала роботу над створенням на базі факультету музею “Літературне Криворіжжя“, директором якого була на громадських засадах протягом п’ятнадцяти років. Рішенням Державного комітету СРСР з Народної освіти від 29 січня 1992 року № 362-д було присвоєно вчене звання доцента по кафедрі української літератури. З лютого 1996 по липень 2001 року виконувала обов’язки завідуючої кафедрою української літератури. За її ініціативою вийшло 22 випуски Наукових праць викладачів, докторантів, аспірантів, магістрів кафедри української та світової літератур.

З вересня 1998 року перебуває на посаді професора кафедри. Викладала дисципліни “Фольклор“, “Вступ до літературознавства“, “Теорія літератури“, “Історія української літератури кінця XVIII – початку ХІХ століття“, “Історія української літератури 40 – 60-х рр. ХІХ ст.“, “Новітні аспекти вивчення теорії літератури“, «Актуальні проблеми сучасного літературознавства», «Етнологічні аспекти української літератури», «Творчі роботи з української літератури», «Літературне краєзнавство». Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16 грудня 2004 року (протокол № 5/14-П) присвоєно вчене звання професора кафедри української літератури. З 1994 року керує роботою аспірантів, під її керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій (В. Г. Терещенко, Н. Є. Коломієць, Н. В. Яременко, Р. А. Козлов, О. В. Пилипей).

Коло наукових зацікавлень становлять проблеми поетики художнього твору, концепція людини і дійсності в літературі, соціально-психологічні аспекти творчості окремих письменників, проблема виявлення автора та його позиції у художньому тексті, етнологічні аспекти творів народної словесності та літератури, питання літературного краєзнавства.

Опублікувала понад 220 наукових праць з теорії та історії української літератури, народознавства і фольклористики.

Учене звання – професор.

Педагогічний стаж – 34 роки.

Щербак Світлана Валентинівна

кандидат філологічних наук, доцент

DSCN2116У 1992 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю  «Українська мова та література». На кафедрі  української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету працює з 1992 року. У 1997 році захистила дисертацію на тему: «Поетика української народної драматичної гри», зі спеціальності: фольклористика.

Досліджує усну народну творчість (народні ігри, народні казки та малі жанри: прислів’я, приказки, загадки…), автор понад 80 наукових статей. Викладає дисципліни «Історія української літератури», «Дитяча література», «Виразне читання», «Методика викладання зарубіжної літератури», «Українознавство».

У 2014 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому навчанні» у Кривому Розі.

Бере активну участь у наукових конференціях Міжнародного та Всеукраїнського рівня. Протягом останніх трьох років вона взяла участь у наукових конференціях, серед них: «Літератури світу: поетика, ментальність і духовність» (2015р.), «Українська мова серед інших слов’янських: етимологічні та граматичні параметри» (2015р.), «Українська література в загальноєвропейському контексті» (2016р.), «Література та історія» (2016р.)

З 2000 року й донині працює доцентом кафедри української та світової літератур.

Учене звання – доцент.

Педагогічний стаж – 24 роки.

Яременко Наталя Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

F2cZ ADgEXsУ 1989 році закінчила з відзнакою Криворізький державний педагогічний університет за спеціальністю  «Українська мова та література». Працювала вчителем української мови та літератури в Криворізькій загальноосвітній школі №26.

На кафедрі  української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету працює з 1999 року. У 2004 році захистила дисертацію на тему: «Проза Ю.  Яновського, О. Довженка, О. Гончара середини ХХ століття: інтенсифікація образності засобом повтору», зі спеціальності: 10.01.01 українська література.

Досліджує поетику прози ХХ століття, опублікувала понад 60 наукових статей, співавтор навчального посібника «Історія зарубіжної літератури. Епоха Середніх віків та Відродження», виданого у 2013 році (рекомендований Міністерством освіти і науки України (№1/11 – 12504 від 2.08.2013р.).

У квітні 2014 пройшла стажування в Університеті Інформатики та мистецтв (WSIiU), м. Лодзь, Польща (“Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок”).

Викладає дисципліни «Історія зарубіжної літератури (Середні віки та Відродження)», «Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII століття», «Історія зарубіжної літератури 40-50-х років ХХ століття», «Історія зарубіжної літератури другої  половини ХХ століття».

З 2004 року й донині працює доцентом кафедри української та світової літератур.

Учене звання – доцент.

Педагогічний стаж – 27 років.

326
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Серпень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31