Правила прийому до Криворізького державного педагогічного університету в 2021 році.

Додаток 1. Перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання. Бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти). Магістр (на основі ступеня «бакалавр»). 

Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Додаток 3. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення.

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 5. Перелік конкурсних пропозицій для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра (вступ на акредитовані освітні програми).

Додаток 6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200.

Додаток 7. Таблиця переведення середнього бала додатка до диплома бакалавра, обрахованого за 5-бальною шкалою, в шкалу 0-20. 

Додаток 8. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти.

Додаток 9. Перелік конкурсних пропозицій та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра. 

Додаток 10. Перелік конкурсних предметів для прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Криворізького державного педагогічного університету в 2021 році.

Додаток 11. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2021 році.

Додаток 12. Порядок акредитації представників засобів масової інформації при приймальній комісії Криворізького державного педагогічного університету.

Додаток 13. Правила прийому до аспірантури Криворізького державного педагогічного університету в 2021 році.

Додаток 14. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший курс осіб, які здобули ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття ступеня вищої освіти магістра (вступ на акредитовані освітні програми).

 

 

13775
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша