1. Дирда І. А. Проблема міжкультурної комунікації в освіті / І. А. Дирда // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2014. № 1 – С. 34–39.
 2.  Дирда І. А. Психологічні бар’єри в міжкультурній комунікації / І. А. Дирда // Педагогіка вищої та середньої освіти. – 2014. – №41 – С. 334–339.
 3. Дирда І. А. Полікультурна компетентність як складник мовної підготовки іноземних студентів у процесі вивчення української мови / І. А. Дирда // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2015. – № 1 – С. 113–117.
 4. Дирда І. А. Принципи навчання української мови як іноземної: теоретичні проблеми / Дирда І. А. // Педагогіка вищої та середньої освіти. – 2015. – № 46 – С. 146–151.
 5. Дирда І. А. Особливості методів навчання української мови як іноземної на основному етапі / І. А. Дирда // «Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету». – 2016. – № 14 – С.310–318.
 6.  Bakum Z. Lingvodidactic fundamentals of the development of foreign students’ polycultural competence during the Ukrainian language training / Zinaida Bakum, Iryna Dyrda // Association 1901 “SEPIKE”. – 2016. – № 13. – P. 8–10.
 7. Дирда І. А. Проблема міжкультурної комунікації в освіті / І. А. Дирда // II Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства» : тези / І.А. Дирда //Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Островського, 2014. – С. 161–163.
 8. Дирда І. А. Виникнення та подолання бар’єрів у міжкультурній комунікації / І. А. Дирда // міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток промисловості та суспільства» 2014. С. 21 – 23. (http://ktu.edu.ua/uploads/files/konferentsyi/stal2014/stal2014_tom2.pdf)
 9. Дирда І. А. Особливості процесу адаптації іноземних студентів / І. А. Дирда // міжнародна науково-практична конференція для студентів, магістрів, молодих дослідників «Молодий науковець XXI ст.», 2014. – С. 60 – 62.
 10. Дирда І. А. Сутність формування полікультурної компетентності іноземних студентів / І. А. Дирда // міжнародна науково-методична конференція «Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу», 2014. – С. 204 – 207.
 11. Дирда І. А. Мовна картина світу у процесі формування міжкультурної комунікації студентів-іноземців / І. А. Дирда // III Міжнародний симпозіум «Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація», 2015. – С. 213 – 218.
 12. Дирда І. А. Комунікативний підхід до навчання української мови як іноземної на основному етапі / І. А. Дирда // IV Міжнародна наукова конференція «Українська мова серед інших словянських: етнологічні та граматичні параметри», 2015. – Кривий Ріг.
 13.  Дирда І. А. Принципи навчання української мови як іноземної на основному етапі / І. А. Дирда // Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми і перспективи розвитку освіти. Організація дистанційної освіти у загальноосвітній та вищий школі», 15 – 16 січня 2016
 14.  Дирда І. А. Реалізація підходів до розвитку полікультурної компететності іноземних студентів у процесі навчання української мови /Дирда І. А. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ, 2017. – Вип. 3. – С. 164–168.
 15. Дирда І. А. Критерії, показники та рівні розвитку полікультурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови/ І. А. Дирда // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2017. – Вип. 16. – С.459–465
 16. Дирда І. А. Розвиток полікультурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови / І. А. Дирда // Science and education. A new dimension. Pedagogy and psychology. – 2018. – № 170. – P. 14–17
 17. Дирда І. А. Реалізація підходів до формування полікультурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови / І. А. Дирда // Молодий науковець XXI ст. : матеріали міжнародної науково-практичної конференції для студентів, магістрів, молодих дослідників, 16 листопада 2017 р., Кривий Ріг : КНУ, 2017. – С. 95–98.
 18.  Дирда І. А. Проблеми мовної підготовки іноземних студентів в Україні / Бакум З. П., Дирда І. А. // The second international scientific congress of scientists of Europe, 10–11th May 2018, Vienna : Premier Publishing, 2018. – P. 185–197.
 19. Дирда І. А. Полікультурна компетентність як компонент мовної підготовки іноземних студентів / Дирда І. А. // Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 30–31 травня 2018 р., Умань : Уманський державний університет імені Павла Тичини, 2018.
 20. Дирда І. А. Розвиток полікультурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови / Дирда І. А. // Scientific and professional conference. Humanities and social sciences in the era of globalization, 27th May 2018, Budapest
803
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31