Кафедра загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання
Факультет дошкільної і технологічної освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих
Інститут менеджменту освіти
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет»
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»,
Чорноморський національний університет імені Петра Могили,
Приватний вищий навчальний заклад
«Кіровоградський інститут державного та муніципального управління
Класичного приватного університету»
Академія Полонійная в Ченстохові (Польща),
Гомельський державний університет імені Франциска Скорини (Білорусь)

Вельмишановні вчені педагогічної галузі, викладачі вищих навчальних закладів,докторанти, аспіранти, молоді науковці!

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО УЧАСТІ У
МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА І АНДРАГОГІКА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ,
ДОСЯГНЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ»,
яка відбудеться 26-27 жовтня 2017 року на базі Криворізького державного
педагогічного університету (м. Кривий Ріг, Україна).

Напрями роботи конференції:

  1.  Модернізації змісту професійної освіти відповідно до сучасних загальноєвропейських
    тенденцій і вимог соціально зорієнтованої економіки.
  2.  Сучасні парадигми освіти дорослих.
  3.  Проблеми професійно-технічної освіти та підготовки робітничих кадрів.
  4.  Інноваційні технології в забезпеченні якості освітнього процесу.

Під час роботи конференції плануються презентаційні сесії Університету Третього віку
(Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»), технік коучингу в освітній практиці (Державний
вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет»)

Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів у вигляді:

- тез доповідей у збірнику матеріалів конференції;

- статті в збірнику наукових праць: «Педагогіка вищої та середньої інколи» (через OPEN
JOURNAL SYSTEMS за адресою: http://journal.kdpu.edu.ua/pedag або на адресу конференції зі
спеціальною приміткою), оформлену згідно вимог редакційної колегії збірника.

Увага: оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають
тематиці конференції та вимогам до їх оформлення.

Фінансові умови участі у конференції.

1. Організаційний внесок 150 грн (програма, збірник матеріалів, сертифікат учасника 
конференції в електронному вигляді).
2. Організаційний внесок 250 грн (програма, збірник матеріалів, сертифікат учасника).
Фінансові умови для докторів наук розглядаються окремо.

Проїзд, проживання та харчування - коштом учасників.

Для участі в конференції необхідно надіслати до 10 жовтня 2017 року (включно) на
електронну адресу kafedraztdpn@gmail.com такі матеріали:

  •  тези доповідей обсягом 2-3 повні сторінки (обов’язкові для всіх; назва файлу: Петренко_тези);
  •  статтю до збірників наукових праць (за бажанням; назва файлу: Петренко_стаття);
  •  заявку учасника по кожному з авторів тез/статті (назва файлу: Петренко зявка);
  •  скан (або фото)-копію квитанції про оплату оргвнеску.

Кошти за публікацію тез і статті учасникам з України можна перерахувати у будь-якому
відділенні “Приватбанку” через термінал самообслуговування, касу або через мережу Інтернет за
допомогою “Приват24” на картковий рахунок № 5168 7423 4339 5574 (Отримувач: Лаврентьева
Олена Олександрівна).

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Електронний варіант тез доповіді (до 2-3 сторінок) має бути виконаний у MS Word (формат rtf),
розмір сторінки А4, поля з усіх боків по 2 см, через 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman,
14 кегль. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення
ключових понять курсивом. Необхідно використовувати прямі лапки (парні - «...»). При наборі
тексту потрібно розрізняти символи дефіса (-) та тире (-).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

І.І Петренко,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Криворізький державний педагогічний університет, Україна)
ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Виклад основного матеріалу.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ
учасника конференції

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю, у
родовому відмінку)

 

Науковий ступінь, учене звання

 

Місце роботи чи навчання (повна назва
організації чи освітнього закладу), посада

 

Адреса для листування

 

Контактний телефон (факс), e-mail

 

Форма участі в конференції: очна, заочна,
дистанційна

 

Повна назва доповіді

 

Тематичний напрям

 

Адреса оргкомітету:

Криворізький державний педагогічний університет,
 кафедра загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання, факультет ДТО, проспект
Гагаріна, 26, м. Кривий Ріг, Україна, 50027 

Контактні телефони: (0564) 74-55-62
Лаврентьева Олена Олександрівна (097)-071-66-41, helav68@gmail.com
Мішеніна Тетяна Михайлівна (096)-371-72-18, t.mishenina@gmail.com
Щербина Світлана Миколаївна (067)-541-78-91

kafedraztdpn@gmail.com

Чекаємо на Вас!

 

2454
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30