Кафедра загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання
Факультет дошкільної і технологічної освіти

20-21 листопада 2017 р. на базі Криворізького державного педагогічного університету пройшла Міжнародна науково-практична конференція «ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА І АНДРАГОГІКА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ДОСЯГНЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ»

BC9A9053

Її метою є обмін досвідом, обговорення актуальних питань, аналіз світових тенденцій і перспектив розвитку професійної освіти та освіти дорослих, пошук і обґрунтування шляхів упровадження інновацій в систему неперервної освіти України.

Невипадково обрано й місце проведення конференції, адже Криворіжжя й Дніпропетровщина мають значний науковий потенціал і сформували виняткову модель професійного становлення та успіху особистості. Існують значні наробки в галузі неперервної освіти (від дошкільної – до вищої й після дипломної), започатковуються інституції для освіти людей третього віку. Як окремий і досить значущий аспект, особливо для нашого регіону, функціонує система професійно-технічної освіти та підготовки робітничих кадрів.

Проте, конференція об’єднала науковців з усієї України й зарубіжжя. Це, передусім, представники з Польщі, є учасники з Німеччини й Судану.

Організаторами конференції є НАПН України та МОН України.

У її роботі взяли участь підструктури НАПН України – Національний центр «Мала академія наук України», Науково-організаційний відділ Президії НАПН України, Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

50 ВНЗ України, з-поміж яких безпосередньо організатори конференції – Криворізький державний педагогічний університет, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка.

Долучилися до роботи й представники керівних органів професійно-технічної освіти міста й Дніпропетровщини – Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, Дніпропетровська обласна організація Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти.

Загалом в конференції взяли участь 188 учасників, серед яких 50 докторів наук, 50 кандидатів наук.

Учасники й оргкомітет науково-практичної конференції відзначили:

1) слушність та актуальність вибору теми конференції, що охоплює практично всі напрями професійної освіти та освіти дорослих.

2) доцільність залучення до участі у конференції, окрім учасників-науковців власне педагогічних спеціальностей, представників суміжних гуманітарних спеціальностей, зокрема – психологічних, інформаційних і технічних спеціалізацій;

3) високий рівень презентації сучасних актуальних розробок, що віддзеркалюють погляди, принципи, методи наукових шкіл, сформованих на базі вищих навчальних закладів України, Польщі, Німеччини й Судану.

4) глибоку теоретичну обґрунтованість і практичну значущість більшості представлених робіт.

BC9A9038

 BC9A9048

3150
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша