Кафедра загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання
Факультет дошкільної і технологічної освіти

3

Рік захисту кандидатської дисертації: 2005 р.

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні умови формування інтелектуальних умінь старшокласників при вивченні науково-природничих дисциплін»

Спеціальність: 13.00.09 - теорія навчання

Рік захисту докторської дисертації: 2015 р.

Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні засади розвитку методологічної культури майбутнього вчителя природничих дисциплін у процесі професійної підготовки»

Спеціальність: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

Педагогічний стаж:  25 років.

Має біля 80 наукових і науково-методичних праць. З-поміж них: 1 одноосібна і 5 колективних монографій, 2 одноосібних навчально-методичних посібника і 6 у співавторстві (2 рекомендовано МОН України), 4 авторські навчальні програми, публікації у науко метричних виданнях України та зарубіжних виданнях.

1.   Лаврентьєва О. О. Розвиток методологічної культури майбутнього вчителя природничих дисциплін у процесі професійної підготовки: теоретико-методичний аспект : монографія / О. О. Лаврентьєва. - К. : КНТ, 2014. - 456 с.

2.   Теоретические основы гармонизации интеллектуального и эмоционального факторов повышения качества профессиональной подготовки будущих педагогов : монография / Кол. авт.; [ред. проф. Л. В. Кондрашовой]. - Кривой Рог : Видавничий дім, 2010. - 280 с.

3.   Лаврентьєва О. О. Застосування методу проектів на заняттях гуртка закладу позашкільної освіти технічного спрямування / О. О. Лаврентьєва // Проектна діяльність у технологічній освіті : монографія / Кол. авт.; [ред. В. С. Пікельної]. - Кривий Ріг : СПД Залозний В. В., 2012. - С. 234-258.

4.   Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів : монографія / Кол. авт.; [ред. проф. О. А. Коновала]. - Кривий Ріг : Книжкове видавництво Киреєвського, 2012. - С. 7-15; С. 66-92; С. 314-326.

5.   Теорія і практика професійного становлення особистості в соціокультурному просторі : монографія / Кол. авт.; [ред. О. О. Лаврентьєвої, О. П. Крупського, Є. В. Намлієва]. - Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. - 360 с.

6.   Лаврентьєва О. О. Організація методологічної підготовки майбутнього менеджера освіти / О. О. Лаврентьєва // Освітній менеджмент : проблеми теорії та практики : монографія / Кол. авт.; [ред. Т. О. Дороніної]. - Кривий Ріг : ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2014. - С. 189-205.

7.       Кваліфікаційна робота випускника педагогічного університету: навч.-метод. посіб. / авт.-укл. О. О. Лаврентьєва, Л. О. Савченко. - Кривий Ріг : КДПУ, 2010. - 84 с.

8.       Лаврентьєва О. О. Застосування методу проектів на заняттях гуртка закладу позашкільної освіти технічного спрямування : навч.-метод. посіб. /
О. О. Лаврентьєва. - Кривий Ріг, 2010. - 45 с.

9.       Лаврентьєва О. О. Методика педагогічної взаємодії: кредитно-модульний спецкурс : навч.-метод. посіб. / О. О. Лаврентьєва. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2014. - 125 с.

10.   Професійна кар'єра успішного фахівця-економіста : навч. посіб. / Кол. авт. - К. : вид-во ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2014. - 380 с.

11.   Половина Г. П. Дослідження хвильових явищ або Історія однієї демонстрації / Г. П. Половина, О. О. Лаврентьєва // Фізика та астрономія в школі. - 2009. - № 3. - С. 30-33.

12.   Лаврентьєва О. О. Проблема становлення готовності майбутніх вчителів до реалізації профільного навчання у сучасній школі у процесі професійної підготовки / О. О. Лаврентьєва // Вища освіта України. - 2011. - № 3, дод. 2 : Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тем. вип. - Том ІІІ (28). - С. 115-123.

13.   Лаврентьєва О. О. Фундаментальна підготовка вчителя природничих дисциплін: стан, проблеми і тенденції / О. О. Лаврентьєва // Педагогіка вищої та середньої школи. - 2015. - № 45.- С. 52-58.

14.   Лаврентьєва О. О. Сучасні науково-теоретичні засади культурологічної підготовки майбутніх учителів фізики і технологій / О. О. Лаврентьєва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки. - 2015. - Вип. 4 (84). - С. 125-132.

 

2240
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31