Кафедра зоології та методики навчання біології
Природничий факультет

Анатомія, фізіологія та патологія дітей з основами генетики
Анатомія і фізіологія людини
Біогеографія
Біологія розвитку
Виготовлення наочних посібників
Еволюційна екологія
Еволюційне вчення
Загальна цитологія і гістологія
Зоологія безхребетних
Зоологія хребетних
Методика викладання основ здоров’я та безпеки життєдіяльності
Методика навчання біології
Методика навчання біології у ВНЗ
Олімпіадні задачі з біології
Основи медичних знань і охорона здоров’я
Основи анатомії та фізіології вищої нервової діяльності (ВНД)
Основи валеології
Основи ембріології
Основи теоретичної біології
Охорона тварин і заповідна справа
Педіатрія
Популяційна екологія
Рослинний і тваринний світ України
Теорія біогеографії
Фізіологія людини і тварин
Фізіологія ВНД (та вікова) з основами генетики

866
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша