Кафедра зоології та методики навчання біології
Природничий факультет
Стригунов Володимир Іванович Strigunov Стригунов Володимир Іванович, кандидат біологічних наук, доцент. Завідувач кафедри. Завідувач лабораторії теоретичної та прикладної орнітології. Закінчив біолого-географічний факультет Мелітопольського педагогічного університету в 1975 р., аспірантуру кафедри зоології Черкаського педагогічного інституту закінчив у 1982 р. Захистив дисертацію «Хищные птицы лесостепи бассейна Днепра» в 1987 р. Присуджена ступінь доцента в 1991 р. Голова робочої групи по вивченню хижих птахів України. Нароби: «Червона книга України» 2-е і 3-е видання, більше 100 публікацій, 41 нарису в "Енциклопедії Криворіжжя". Участь в грантах. Викладає дисципліни: «Зоологія хордових», «Основи загальної орнітології», «Теорія біогеографії». 7animal3animal8animal 6
Valeologia2
Коцюруба Валерій Віталійович Kotsuruba Коцюруба Валерій Віталійович, старший викладач. Заступник завідувача лабораторії теоретичної та прикладної орнітології. Випускник Криворізького педагогічного інституту (1990), географічний факультет, спеціальність «Географія та біологія». Викладач кафедри фізичної географії Дніпропетровського національного університету в 1991 році, кафедри зоології КПІ з 1991 року. Орнітолог, краєзнавець. Наукові інтереси: урбаністична орнітологія, географічне краєзнавство. Працює над дисертацією "Особливості фауни і населення птахів в індустріальних умовах", науковий керівник - д.б.н., професор Серебряков В.В. (Київський національний університет). Грант від компанії ОМРО (Франція) в 2001-2003 роках. Член Українського орнітологічного товариства ім. К.Ф. Кесслера з 1989 року, Голова Криворізького відділення Товариства охорони та вивчення птахів, член Українського товариства охорони птахів. Автор 5 монографій, понад 76 статей і тез; 268 нарисів та 34 фото в "Енциклопедії Криворіжжя", 24 нарисів у виданні "Червона книга Дніпропетровської області". Викладає дисципліни: «Біогеографія», «Теорія біогеографії», «Охорона тваринного світу і заповідна справа», "Рослинний і тваринний світ України". З 1996 по 2007 р та з 2011 року - факультетський керівник педагогічної практики.
milobog Милобог Юрій Валерійович, кандидат біологічних наук, доцент. Випускник Криворізького педагогічного інституту. Науковий співробітник лабораторії теоретичної та прикладної орнітології КПІ. Тема дисертації «Хижі птахи степової зони України». Член Українського орнітологічного товариства ім. К.Ф. Кесслера з 1993 року, член Українського товариства охорони птахів. Працює над проектами «Малий підорлик - крилатий символ Карпат», «Збереження балабана в пріоритетних місцях гніздування на Україні», фінансування - Інститут дослідження соколів (Великобританія), термін виконання - 2007-2011роки; грантом Українського товариства охорони птахів наданого робочою групою по вивченню хижих птахів «Milvus group» (Румунія); «Орнітологічні дослідження Кавказу»; «Виявлення місць гніздування великого підорлика на півночі Чернігівської області». Співзасновник «Українського наукового центру хижих птахів України». На кафедрі працює з 2007 року. Викладає дисципліни «Зоологія хордових», "Популяційна екологія", "Еволюційне вчення", "Еволюційна екологія".
Broshko1 Брошко Євгеній Олегович, кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри.
З 2005 по 2010 р. навчався на природничому факультеті КДПУ. З 2010 по 2014 р. навчався в аспірантурі Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. З 2014 р. працює на кафедрі, має 11 наукових публікацій.
Наукові інтереси: еволюційна і функціональна морфологія опорно-рухового апарату наземних хребетних (біомеханічний аспект).
Викладає дисципліни: «Основи ембріології», «Основи загальної цитології та гістології», «Анатомія людини», «Еволюційне вчення», "Біологія розвитку".
antonik i p a Антонік Ірина Петрівна, кандидат біологічних наук, доцент.
Освіта вища. Закінчила Донецький національний університет з відзнакою у 1974 році за спеціальністю «Біологія» і отримала кваліфікацію «біолог - фізіолог, викладач біології та хімії». До 1996 року працювала науковим співробітником та вченим секретарем Криворізького науково-дослідного інституту гігієни праці та профзахворювань (зараз Український НДІ промислової медицини).
Вчений ступінь: кандидат біологічних наук. В 1990 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Функціональний стан організму робітників залізорудних шахт у зв'язку з їх професійною адаптацією» за спеціальністю 14.00.07 - гігієна при Київському НДІ гігієни праці та профзахворювань.
Педагогічну діяльність почала в 1999 році в Криворізькому державному педагогічному університеті доцентом природничого факультету. Працювала на кафедрі зоології; фізіології та валеології, а зараз працює на об'єднаній кафедрі зоології, фізіології та валеології. Викладає дисципліни: «Фізіологія людини та тварин», «Основи анатомії та фізіології вищої нервової діяльності», «Анатомія, патологія дітей з основами генетики», «Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики». Наукові інтереси: анатомія нервової системи, фізіологія вищої нервової діяльності.
Вчені звання: старший науковий співробітник з спеціальності «Гігієна» (1993р.); доцент кафедри (2007р.).
Наукові праці: має 114 надрукованих наукових праць, серед яких у співавторстві навчальний посібник «Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури», виданий за грифом міністерства освіти і науки України.
Komarova1 Комарова Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент. В 2000 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність «Біологія і хімія». У 2004 році закінчила аспірантуру Криворізького державного педагогічного університету. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 - «Теорія і методика навчання біології». У Криворізькому державному педагогічному університеті працює з 2004 року. Загальний стаж педагогічної роботи - понад 10 років. Має 27 публікацій, з яких 17 фахові. Після захисту має 17 публікацій, з яких 3 методичні посібники («Збірник задач та завдань з біології (8-9 клас)», посібники для вчителів, рекомендовані Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти «Методичні інструкції до лабораторного практикуму з біології, 9 клас (за програмою поглибленого вивчення)», «Методичні інструкції до лабораторного практикуму з біології, 11 клас (за програмою поглибленого вивчення)», 1 навчально-методичний посібник «Методика навчання біології. Практичний курс. Частина 1», 13 статей, з них 10 у фахових виданнях. Викладає курс «Шкільний курс біології та методика його викладання», «Інноваційні технології у вивченні біологічних дисциплін у ВНЗ», «Популяційна екологія». З 2006 року по 2010 - факультетський керівник з педагогічної практики.
Golovatuk

Головатюк Антоніна Іллівна, асистент.

Закінчила Криворізький педагогічний інститут в 2003 році, аспірантуру – в 2006.

Навчальні дисципліни: зоологія безхребетних, основи медичних знань та охорона здоров`я.

Наукові інтереси: зоологія, ентомологія, екологія.

makcim Квітко Максим Олександрович, асистент.
з 1994 р. приймав участь у громадській роботі міста. Займав посаду голови спортивної федерації Тхеквондо ВТФ м. Кривого Рогу при міському спорткомітеті. Має спортивні нагороди та відзнаки.
З 1999 р. по 2004 р. навчався у Криворізькому Державному педагогічному університеті на природничому факультеті який і закінчив, отримавши кваліфікацію викладача біології за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія». Одержав диплом з відзнакою. З 2004 р. по 2009 р. працював в Криворізькому Ботанічному Саду НАН України на посаді молодшого наукового співробітника відділу оптимізації техногенних ландшафтів. У 2005 р. вступив до аспірантури. Має 12 наукових робіт. З 2010 р. по 2011 р. працював у Жовтнево-Тернівському ОРВК м. Кривого Рогу. З травня 2012р. працює викладачем кафедри. Здійснює керівництво науковим студентським гуртком «Екологічні проблеми безпеки життєдіяльності»
Викладає дисципліни:"Вікова фізіологія, шкільна гігієна і валеологія", "Фізіологія (вища нервова діяльність та вікова), з основами генетики", "Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики".
lukash Лукаш Людмила Вікторівна, асистент.
Закінчила Криворізький державний педагогічний університет (2006), спеціальність «0101 Педагогічна освіта». З 2007 р працювала асистентом кафедри фізіології та валеології Криворізького державного педагогічного університету.
Виконує дисертаційне дослідження в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова з теми: «Профілактика порушень постави учнів початкових класів засобами здоров'язберігаючих технологій». Протягом 2007-2015 років підготовлено та опубліковано 32 наукових статті, в тому числі 7 - з теми дисертаційного дослідження.
Викладає курси "Основи медичних знань та охорона здоров'я" і "Педіатрія".
   
IMG 0484 Рашевська Ганна Віталіївна. Асистент, кандидат біологічних наук, секретар кафедри. Закінчила у 2011 році магістратуру природничого факультету КДПУ за спеціальністю «Біологія та практична психологія». Випускниця аспірантури Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України (2015).
Працює на кафедрі з 2015 року, викладає дисципліни «Зоологія безхребетних» і «Популяційна екологія», «Зоологія хордових». Наукові інтереси: екологія та морфологія гризунів.
   Матеріали підготував В.В. Коцюруба
864
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31