Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ ОСОБАМ, ПОНОВЛЕНИМ НА НАВЧАННЯ, ПЕРЕВЕДЕНИМ,  ЗАРАХОВАНИМ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ  ОСВІТИ

НАВЧАЛЬНА ПОЛЬОВА ПРАКТИКА

Викладач – ст. викладач, к.б.н. Л.П.ЛИСОГОР 

 

Передбачається виконання індивідуальних творчих завдань, у яких будуть відображені змістовні модулі «Ботаніка», «Землезнавство», «Зоологія» 

Польовка01 Польовка02 Польовка03 Польовка04 Польовка05 Польовка06

 

2441

ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ ОСОБАМ, ПОНОВЛЕНИМ НА НАВЧАННЯ, ПЕРЕВЕДЕНИМ,  ЗАРАХОВАНИМ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ  ОСВІТИ

питання до заліку з  «МЕТОДИКИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ПРАКТИКУМОМ»

Викладач – ст. викладач, к.пед.н. Л.Г.ФЕДОРОВА

 

2440

ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ ОСОБАМ, ПОНОВЛЕНИМ НА НАВЧАННЯ, ПЕРЕВЕДЕНИМ,  ЗАРАХОВАНИМ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ  ОСВІТИ

«ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА»

для студентів першого курсу денної та заочної форм навчання

Викладач: ст. викладач, к.б.н. Л.П. ЛИСОГОР 

2439

ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ ОСОБАМ, ПОНОВЛЕНИМ НА НАВЧАННЯ, ПЕРЕВЕДЕНИМ,  ЗАРАХОВАНИМ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ  ОСВІТИ

Українська мова (за професійним спрямуванням)

 

Викладач – доцент, к.філ.н. ШПАЧУК Любов Раїсівна

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ,

ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

2433

 

ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ ОСОБАМ, ПОНОВЛЕНИМ НА НАВЧАННЯ, ПЕРЕВЕДЕНИМ,  ЗАРАХОВАНИМ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ  ОСВІТИ

МАТЕМАТИКА

Викладач – доцент, к.пед.н. Кисільова-Біла Валентина Петрівна

 

Як готуватися до доздачі екзамену з математики

(на допомогу тим, хто здобуває другу вищу – педагогічну освіту вчителя початкових класів)

          Доздача екзамену з математики визначається не тільки за різницею в кількості годин, передбачених навчальними планами у вищих навчальних закладах. Головне – зміст, тобто які курси математики Ви вивчали і в якому обсязі. Досить часто курси математики технічних вузів не співпадають з курсом математики, який  вивчається на психолого-педагогічному факультеті педвузу. У цьому курсі передбачені розділи математики, які закладають теоретичні основи початкового курсу математики. До першого екзамену з математики для студентів заочної  форми навчання (саме ця частина змісту математики визначається як доздача) відносяться такі розділи:

          – Множини і операції над ними;

          – Відношення між елементами на множині та їх властивості;

          – Елементи математичної логіки;

          – Комбінаторика;

          – Різні підходи до поняття цілого невід’ємного числа і арифметичні дії на множині Z0 (кількісна теорія, аксіоматична  і теорія вимірювання величин);

          – Додатні раціональні і дійсні числа та арифметичні дії над ними.

2395

ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ОКРЕМИХ МЕТОДИК (МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ

МОВИ, МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ, МЕТОДИКИ

НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА, МЕТОДИКИ ТРУДОВОГО

НАВЧАННЯ З ПРАКТИКУМОМ, МЕТОДИКИ ОБРАЗОТВОРЧОГО

МИСТЕЦТВА З ПРАКТИКУМОМ)

2089

МІНІСТЕРСТВО освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра початкової освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

_____________ О.А._Остроушко

«____» _________________2017 р.

ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

 

 

 

 

Галузь знань

01  Освіта

Спеціальність

013  Початкова освіта

Кривий Ріг – 2017

1732

Зміни, які стрімко відбуваються в системі освіти України, зумовили появу нових уявлень про вчителя нової формації. На сьогодні державі потрібен «учитель-новатор» для «нової школи». Тобто, вчитель, який не лише може забезпечити засвоєння учнями системи нових знань, а й навчить їх вчитися самостійно протягом усього життя й забезпечить формування успішної конкурентоспроможної особистості.

IMG 1402ПО

1689

На допомогу студентам першого курсу.

Теоретичний матеріал до лекції № 5 практичного заняття № 6.

Тема: Поняття цілого невід’ємного числа в кількісній теорії.

 

 

Властивості бінарних відношень

 

1318

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ З МАТЕМАТИКИ

для студентів 2-го курсу денної форми навчання

1138
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша