Кафедра фізичної культури та методики її викладання
Природничий факультет

Доценти кафедри англійської філології А. Томіліна та М. Малоіван прийняли участь у вебінарі "Getting Better Outcomes from your Outcomes. Visible Outcomes - Making Learning Visible (and successful)" від Г'ю Деллара та Алекса Уоррена при підтримці видавництва "Лінгвіст".

Г’ю Деллар є автором, викладачем і інструктором із понад двадцятирічним досвідом у цій галузі . Він також є співзасновником Lexical Lab і співавтором методичної книги «Teaching Lexically» . Г’ю проводив тренінги для вчителів у більш ніж двадцяти країнах, включаючи Бразилію, Мексику, Перу, Іспанію, Італію, Японію та Україну, де говорив на такі широкі теми, як природа англійської мови як lingua franca, використання та зловживання корпусами, підходи до викладання граматики та лексики та багато інших . Він є співавтором серії Outcomes і Perspectives, обидві опубліковані National Geographic Learning . У цьому практичному практичному занятті він розглянув деякі принципи, за якими він викладає, чому він прийшов до цих переконань і як їх можна застосувати до роботи з матеріалами серії Outcomes. Серед іншого, він розглянув, як пояснювати, ілюструвати та використовувати різні методи для розширення нового вокабуляру; як спонукати до їх активного вживання у своєму мовленні;  підходи до корекції тощо.

2

26638

Доцентом кафедри англійської філології Томіліною А.О. було прийнято участь у майстер-класі «Штучний інтелект – поповнення скриньки цифрових інструментів сучасного педагога» , організованим відділом хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту цифровізації освіти НАПН України.1

26507

Викладач кафедри англійської філології Кобилінська А.С. пройшла курси підвищення кваліфікації та здобула сертифікат TESOL (Teaching English for Speakers of Other Languages) міжнародного зразка (5 кредитів ECTS), виданий Arizona State University.
Програма курсу охоплювала методику навчання аудіювання, говоріння, вимови, читання, письма та граматики, зокрема особливості засвоєння нових лексичних одиниць через граматико-перекладний та аудіолінгвальний методи навчання.

Сертифікаційна програма "Teaching English for Speakers of Other Languages" (TESOL) надає педагогам, зокрема Анні Сергіївні, необхідний інструментарій для викладання, як-от: стратегії інтенсивного та екстенсивного читання, поетапну структуру письма, включення граматики в структуру уроку через "noticing" та "input enhancement", паралінгвістику та ін.

Окрема увага приділялась імплементації інноваційних технологій навчання; способам мотивації та залучення студентів до освітнього процесу; профілактиці професійного вигорання педагога, а також розробці сучасних планів уроків та обзервації процесу викладання педагогів, сертифікованих TESOL.

TESOL page 0001

26506

Викладачем кафедри англійської філології Кобилінською А. С. було пройдено тренінг для викладачів англійської мови “Guided Discovery: Navigating Grammar”, запропонований мовним центром “Поліглот”.

Тренінг присвячений викладанню граматики англійської мови через метод "керованого відкриття", що передбачає активну участь здобувачів в освітньому процесі у ході вивчення нового матеріалу, які самостійно формують правила на основі прикладів вирішення окремих завдань.

Під час тренінгу розглядались різноманітні аспекти викладання граматики та було отримано цінні практичні поради щодо ефективного засвоєння граматики здобувачами освіти.

СЕРТИФІКАТ Учасника page 0001

26505

Викладач кафедри англійської філології Кобилінська А. С. прослухала освітній курс "Work Smarter, Not Harder: Time Management for Personal & Professional Productivity". Він спрямований на розвиток особистої та професійної організованості задля підвищення продуктивності за допомогою ефективного управління часом.

Програма курсу охоплювала методи постановки цілей, визначення пріоритетів, ефективного планування та делегування. Особливо корисними стали набуті практичні навички, як-от: використання інструментів управління часом, керування ресурсами, вирішення життєвих криз та способи регулювання власних очікувань.

Time management page 0001

26504

Викладачем кафедри англійської філології Кобилінською А. С. було пройдено курс "Створення відео, аудіо та інфографіки для онлайн-навчання", запропонований Macquarie University.

У цьому курсі Кобилінською А. С. вивчались основні принципи створення, розробки та оргнізації відео, подкастів та інфографіки; було досліджено та проаналізовано їхні функції та переваги. Курс призначений для педагогів, лекторів, керівників та освітян, що зацікавлені у створенні захоплюючого навчального контенту.

Програма курсу:
1. Принципи та підходи до створення мультимодального тексту.
2. Проектування та створення відео, аудіо та інфографіки.
3. Переваги та можливі недоліки такого способу презентування інформації та її вплив на здобувачів освіти.

Відео, подкасти та інфографіка дозволяють зацікавлювати та залучати студентів, поліпшувати процес засвоєння нових знань завдяки аудіовізуальному способу отримання знань.
Використання відео, подкастів, інфографіки чи зображень, а також тексту безпосередньо впливає на результати навчання, адже здатні зробити процес навчання студентоорієнтованим та інклюзивним.

Infographics page 0001

26502

Викладач кафедри англійської філології Кобилінська А.С. пройшла курси підвищення кваліфікації з методики викладання граматики англійської мови "TeachingEnglish: How to teach grammar", запропонований British Council у період з 28.01.2024 – 17.02.2024. (12 hours). Курс охоплював наступні теми:
1) Загальні методи та підходи до викладання граматики.
2) Граматика та реструктуризація. Адаптація граматичних вправ та проектування власних завдань.
3) Граматика та підходи. Вивчення дедуктивного та індуктивного підходів до викладання граматики. Персоналізація та гейміфікація.

2

24836

Викладач кафедри англійської філології Кобилінська А.С. пройшла курси підвищення кваліфікації з англійської мови та методики викладання "English for Teaching Purposes" by Universitat Autonoma de Barcelona, запропонований Coursera у період з 5.01.2024 – 02.02.2024. Курс охоплював наступні теми:
1) Інтеграція аспектів CLIL (методологічного, педагогічного, стратегічного, мотиваційного, соціолінгвістичного та прагматичного) задля створення і розробки програми власного курсу англійської мови рівня Intermediate;
2) Характеристика університетського лекційного дискурсу (планування, фази, динаміка);
3) Загальні лінгводидактичні функції в рамках навчального дискурсу англійської мови;
4) Лінгвістичні експоненти та основні мікрофункції у навчальному дискурсі англійської мови: метамовна, інформативна, індуктивна та соціальна;
5) Практика та закріплення навичок усної взаємодії, граматики та словникового запасу на рівні C1 та C2.

1

24835

Доценти кафедри англійської філології І.Зоренко та І.Клименко пройшли стажування у TESOL Teacher Development Institute "Using AI in Education", що пройшов у жовтні-листопаді 2023 обсягом 30 академічних годин.

0105 

24919

Відвідування TESOL Convention дало змогу імплементувати зарубіжний досвід навчання англійської мови в освітній процес під час занять з дисципліни "Практичний курс першої мови". Упровадження інтерактивних методів навчання, повʼязаних з формуванням емоційного інтелекту сприяло розвитку в студентів навичок розпізнавання емоційного стану співрозмовника, прогнозування його реакції на почуте, добору мовленнєвих засобів, що відповідають соціальному статусу партнера по комунікації.

1

 

25010
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31