Кафедра дошкільної освіти
Факультет дошкільної і технологічної освіти
курс семестр кафедра  Освітній компонент
2 курс

4 семестр

Кафедра дошкільної освіти

Логопедичний масаж/Методика розвитку дрібної моторики у дітей з ООП/Педагогічні технології інклюзивної освіти

Кафедра дошкільної освіти

Ігри в логопедичній роботі/Логоритміка/Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта

Кафедра дошкільної освіти

Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ/Підготовка до школи дітей з тяжкими порушеннями мовлення/Діагностика особістісного розвитку з практикумом

3 курс   5 семестр Кафедра дошкільної освіти Логопедичний масаж/Арт-терапія в спеціальній освіті і соціальній сфері
6 семестр Кафедра дошкільної освіти Методика ранньої корекції дітей з мовленнєвими порушеннями/Психолого-педагогічний супровід учасників інклюзивного освітнього процесу
Кафедра дошкільної освіти Методика розвитку дрібної моторики у дітей з ООП/Практикум із логопедії
4 курс

7 семестр,

8 семестр

Кафедра дошкільної освіти Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі/ Основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ
Кафедра дошкільної освіти Організація та планування логопедичної роботи/ Корекційно-реабілітаційна служба та соціально-правове забезпечення
8 семестр Кафедра дошкільної освіти Психолінгвістика /Педагогічні технології інклюзивної освіти
17516
  Список освітніх компонентів вільного вибору 2021

кафедри дошкільної освіти

спеціальності 012 Дошкільна освіта

рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень

ступінь вищої освіти: магістр

    Список освітніх компонентів вільного вибору циклу загальної підготовки
Теоретичні та методичні засади впровадження дитиноцентричного підходу в організації дошкільної освіти/
Індивідуалізація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти/
Соціалізація особистості 

Філософія освіти/Філософія та методологія науки/Критичне мислення/Культурні практики сучасності (кафедра філософії)

 
  Список освітніх комонентів вільного вибору циклу професійної підготовки
Організація інклюзивного середовища сучасного дошкільного закладу/
Методичні засади організації STREAM освіти дошкільників/
Інноваційні технології НУШ 
Виховання дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами/
Методика організації освітнього процесу в різновіковій групі/
 Організація тьюторської підтримки дітей передшкільного віку в сучасному ЗДО
Професійна діяльність асистента вихователя в інклюзивній групі/
Теорія та методика організації передшкільної освіти/
 Розвиток сенсорної культури особистості дошкільника
Психотехніки особистісного розвитку /
Інноваційні технології роботи з дітьми з ООП /
Логопсихологія  (кафедра практичної психології)
Психологія педагогічного спілкування /
Активне соціально-психологічне навчання /
Психологія особистості (кафедра практичної психології)
16637
 Список дисциплін вільного вибору 2020

кафедри дошкільної освіти

спеціальності 012 Дошкільна освіта

рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень

ступінь вищої освіти: магістр

  Список дисциплін вільного вибору циклу загальної підготовки
 Моделі організації освітнього процесу/Соціалізація особистості/ Індивідуалізація освітного процесу в закладі дошкільної освіти
 Філософія освіти/ Філософія та методологія науки/ Критичне мислення (Кафедра філософії)
    Список дисциплін вільного вибору циклу професійної підготовки
Організація інклюзивного середовища сучасного дошкільного закладу/Методичні засади організації STREAM освіти дошкільників/ Інноваційні технології НУШ 
Професійна діяльність асистента вихвателя в інклюзивній групі/ Теорія та методика організації передшкільної освіти/ Організація тьюторської підтримки дітей передшкільного віку в сучасному ЗДО
Сучасні напрямки психології особистості / Інноваційні технології роботи з дітьми з ООП/ Психологічні основи іміджу керівника та організації  (кафедра практичної психології)
Психологія творчості/Психологія особистості/ Мотиваційний менеджмент (кафедра практичної психології)
Практика діагностико-корекційної роботи в закладах освіти / Логопсихологія/ Психологія залежної  поведінки ( кафедра практичної психології)
Психологія конфлікту/Психологія педагогічного спілкування/ Практикум діалогічного спілкування (кафедра практичної психології)
Активне соціально-психологічне навчання/Психотехніки особистісного розвитку/ Психологія управління конфліктом (кафедра практичної психології)
16634
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша