Останні оновлення

Про пілотний проект на курсах підвищення кваліфікації вчителів
Про уведення в дію Порядку формування груп для вивчення вибіркових дисциплін у
Про введення в дію рішення Вченої ради Університету від 15.02.2019р. (протокол №9)
Про введення в дію фірмового бланку
Про перенесення засідання Вченої ради університету

Перелік нормативно-правових документів із організації роботи

Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет "

ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КДПУ

 1. Статут університету (Завантажити)
 2. Колективний договір Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" на 2019-2021 рр. (Завантажити)
 3. Зміни до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом КДПУ на 2016-2018 рр. (Завантажити)
 4. Зміни до Колективного договору на 2016-2018 рр. від 08.10.2018 (Завантажити)
 5. Зміни до Колективного договору на 2016-2018 рр. від 14.05.2018 (Завантажити)
 6. Антикорупційна програма Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" на 2018-2020 роки (Завантажити)
 7. Програма перспективного розвитку Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)
 8. План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у державному вищому навчальному закладі "Криворізький державний педагогічний університет" на 2017 рік (Завантажити)
 9. Положення про приймальну комісію Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)
 10. Правила прийому до Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)
 11. Положення про Всеукраїнську олімпіаду з математики для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти (Завантажити)
 12. Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам і аспірантам Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)
 13. Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців у Державному вищому навчальному закладі «Криворізький  державний педагогічний університет» (Завантажити)

   

 ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ

 1. Положення про Вчену раду Університету (Завантажити)
 2. Регламент роботи Вченої ради Університету (Завантажити)
 3. Положення про постійні комісії Вченої ради Університету (Завантажити)
 4. Положення про Вчену раду факультету (Завантажити)

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 1. Положення про організацію освітнього процесу в КДПУ (Завантажити)
 2. Норми часу для планування й обліку навчальної, наукової, методичної, організаційної роботи педагогічний і науково-педагогічних працівників КДПУ (Завантажити)
 3. Положення про факультет КДПУ (Завантажити)
 4. Положення про кафедру КДПУ (Завантажити)
 5. Система забезпечення якості вищої освіти у КДПУ (Завантажити)
 6. Положення про порядок переведення відрахування, поновлення, переривання навчання студентів у КДПУ (Завантажити)
 7. Положення про переведення студентів КДПУ з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом) на навчання за рахунок коштів Державного бюджет (Завантажити)
 8. Порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у КДПУ (Завантажити)
 9. Положення про призначення і виплату стипендій імені Павла Шевченка (Вченої ради КДПУ) (Завантажити)
 10. Порядок складання розкладів занять та екзаменів у КДПУ (Завантажити)
 11. Порядок проведення ректорського контролю якості знань у КДПУ (Завантажити)
 12. Положення про диплом з відзнакою у КДПУ (Завантажити)
 13. Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у КДПУ (Завантажити)
 14. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у КДПУ (Завантажити)
 15. Положення про стипендіальні комісії у КДПУ (Завантажити)
 16. Правила призначення академічних стипендій у Державному вищому навчальному закладі "Криворізький державний педагогічний університет" (нова редакція)(Завантажити)
 17. Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти КДПУ (Завантажити)
 18. Положення про кваліфікаційні роботи в Державному вищому навчальному закладі "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)
 19. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)
 20. Положення про  Репозитарій (електронну базу даних) КДПУ (Завантажити)
 21. Положення про систему оцінювання навчальних досягнень студентів у Державному вищому навчальному закладі "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)
 22. Положення про Всеукраїнську олімпіаду Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти (Завантажити)
 23. Порядок формування груп для вивчення вибіркових дисциплін у КДПУ (Завантажити)

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ

      1. Положення про науково-методичну раду Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)

      2. Положення про раду молодих учених у Державному вищому навчальному закладі "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)

      3. Положення про підвищення кваліфікації/стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити

4. Положення про Видавничий центр Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Положення про тендерний комітет Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)
 2. Положення щодо проведення допорогових закупівель Державним вищим навчальним закладом "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)
 3. Положення про надання платних освітніх та інших послуг у Державному вищому навчальному закладі "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)
 4. Положення про облікову політику Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Порядок інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)
 2. Положення про прес-центр Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)
 3. Інструкція про корпоративну електронну пошту Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)
 4. Порядок ведення блогу на офіційному веб-сайті Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)

ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ

 1. Положення про куратора академічної групи в КДПУ (Завантажити)
 2. Положення про старосту академічної групи в КДПУ (Завантажити)
 3. Положення про психологічну службу КДПУ (Завантажити)
 4. Положення про художню раду КДПУ (Завантажити)
 5. Положення про Центр соціального розвитку КДПУ (Завантажити)
 6. Положення про молодіжний центр "#StudHub" КДПУ (завантажити)
 7. Положення про Центр гендерної освіти КДПУ (Завантажити)
 8. Положення про тренінг-центр "Лідер ХХІ століття" КДПУ (Завантажити)

ГУРТОЖИТКИ

 1. Положення про студентський гуртожиток КДПУ (Завантажити)
 2. Правила внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках КДПУ (Завантажити)
 3. Правила користування камерами схову у гуртожитках КДПУ (Завантажити)

КАДРОВІ ПИТАННЯ

 1. Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників у КДПУ (Завантажити)
 2. Положення про прийняття на роботу та звільнення з роботи науково-педагогічних працівників у КДПУ (Завантажити)
 3. Положення про застосування підсумованого обліку робочого часу у Державному вищому навчальному закладі "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)

ОХОРОНА ПРАЦІ

 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

ДІЛОВОДСТВО

 1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Криворізький державний педагогічний університет (Завантажити)
 2. Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Криворізькому державному педагогічному університеті (Завантажити)
 3. Порядок обліку, зберігання та використання печаток і штампів Криворізького державного педагогічного університету (Завантажити)
 4. Інструкція з діловодства в Державному вищому навчальному закладі "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)
 5. Положення про службові відрядження в межах України та за кордон працівників та осіб, які навчаються в університеті (Завантажити)
 6. Положення про експертну комісію державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" для проведення попередньої експертизи цінності документів університету (Завантажити)
 7. Порядок розроблення та затвердження посадових, робочих інструкцій та положень про структурні підрозділи у Державному вищому навчальному закладі "Криворізький державний педагогічний університет" (Завантажити)

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ

 1. Порядок організації роботи курсів підвищення кваліфікації вчителів у центрі доуніверситетської та післядипломної освіти (Завантажити)
 2. Положення про кваліфікаційну роботу слухача курсів підвищення кваліфікації вчителів (Завантажити)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТЬСКЕ САМОВРЯДУВАННЯ У КДПУ

 1. Положення про ОСС ДВНЗ КДПУ (Завантажити)

 

1
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28