Кафедра історії
Факультет географії, туризму та історії

Гостьова лекція для студентів І курсу від канд.іст.наук, доцента, старшого наукового співробітника Державного архіву друку Книжкової палати України ім. Івана Федорова (м.Київ) Лариси Дояр.

Дояр Л.В. фото

P00510 130306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В своїі лекції Лариса Василівна звернула увагу на основні завдання архівознавства (розробка питань комплектування Національного архівного фонду документами, їх експертиза, систематизація, збереження тощо). Архівознавство спирається на археографію - дисципліну, що вивчає архів. Практична археографія складається із чотирьох напрямків: збирання (польовий етап), пошук в документальних системах (евристичний етап), науковий опис (камеральний етап), наукова публікація (едиційний етап).

Перші архіви на теренах України виникли за часів Київської Русі, згодом розвивалися у Речі Посполитій. В XVI ст. були започатковані архіви при земських, гродських та підкоморних судах і магістратах. Власні архіви мали Кош Запорозької Січі та Гетьманщина. У 1852 р. при Київському університеті був заснований Центральний архів давніх актів. У 1880 р. був створений Харківський історичний архів.

арзхив444

Розквіт архівів в Україні пов'язаний з ХХ ст. Сучасна мережа державних архівів України складається з: 7-ми центральних архівів (ЦДАВОВ, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДКФФА ім. Пшеничного, ЦДНТА, ЦДАМЛМ). Окрім того, діють 24 державних обласних архівів, 153 міських архівів, 487 районних архівів, де зосереджено понад 55 млн справ.

Центральне місце в лекції присвячено опису Державного архіву друку Книжкової палати України

архив55

17746
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша