Кафедра історії
Факультет географії, туризму та історії

Завершено вивчення курсу «Нацистські злочини в Україні: проблеми дослідження та комеморації», який тривав з 20 лютого 2024 по 2 квітня 2024 року.

Серед спікерів курсу - дослідники Другої світової війни з України, Німеччини та Нідерландів.

Здобувачі освіти прослухали лекції від доктора Карела Беркгофа (Амстердамський університет), професора Тані Пентер (Гайдельберзький університет), доктора Вольфганга Шнайдера (Гайдельберзький університет), доктора Ясмін Зьонер (Гайдельберзький університет), професора Дмитра Титаренка (Криворізький державний педагогічний університет) та канд.істор.наук Тетяни Пастушенко (Інститут історії України НАН України). 

Результати роботи підкріплено сертифікатами

30 .05 сертифікат

30.05 сертифікати

26659

Вже другий рік викладачі кафедри історії беруть участь в міських заходах «Наука об'єднує», що присвячені Дню науки в Україні. Метою проведення таких заходів є ознайомлення освітян з дослідницькими лабораторіями, досягненнями української та світової науки, можливостями співпраці з науковцями закладів вищої освіти щодо підготовки науково-дослідницьких робіт учнями 7-9 класів.

 16 травня 2024 р. можливості наукової співпраці презентували викладачі кафедри.

Вадим Яшин - Використання електронних можливостей Національного архівного фонду в шкільній історичній освіті

Лілія Задорожна - Використання методу історичних аналогій в умовах дослідницького навчання старшокласників

Оксана Поліщук - Практичні завдання на уроках правознавства: приклади та розв'язання.

зображення viber 2024 05 16 17 22 52 879

зображення viber 2024 05 16 17 22 53 711

Фідбек від Дениса Войтовича:

Криворізький педагогічний продовжує чудову традицію зустрічей науковців та вчителів на передодні Дня науки. Майстер-класи від викладачів історії були сповнені цікавинок і практичних кейсів. Вдячний за інсайди з інтеграції наукових досліджень у шкільну буденність Яшину В.О., фахові методичні поради Задорожній Л.В. і за правові родзинки Поліщук О.С.

Повертаюсь у свій заклад з ідеями та посмішкою ❤️

26508

26.04.2024 р. викладачі кафедри історії провели традиційний "Історичний вайб" для 11-класників Покровського ліцею КМР. 

Про навчання на спеціальності "Історія", архівно-музейну, археологічну навчальні  та виробничу практики, про можливості міжнародної академічної мобільності студентів - в презентації завідувачки кафедри Наталі Печеніної.

Ігор Панафідін акцентував увагу на широких можливостях, що надає спеціальність "Історія" для подальшого кар'єрного та особистого зростання. Окрім педагогічного фаху, історики можуть працювати консультантами політичних діячів, політичних партій та інших організацій, що потребують стратегічного аналізу минулих подій для прийняття сучасних політичних рішень. Історики можуть працювати в громадських організаціях та благодійних фондах, які сприяють збереженню культурної спадщини та історичних пам'яток,  їхні знання про історію можуть бути використані для розуміння та вирішення проблем в різних сферах діяльності.

26.04вайбs

26.04 вайб2

 

26307

12.04.2024 р. викладачі кафедри історії провели традиційний "Історичний вайб" для 11-класників Тернівського ліцею КМР. 

Про навчання на спеціальності "Історія", архівно-музейну, археологічну навчальні  та виробничу практики - в презентації завідувачки кафедри Наталі Печеніної.

Заступник декана факультету Ірина Селищева розповіла про можливості міжнародної академічної мобільності студентів, акцентувавши увагу на актуальності вивчення іноземних мов. 

Намагалися розгадати історичні загадки, дослідити артефакти ХІХ ст., порівняти  паспорти кінця ХІХ та кінця ХХ ст. (до речі, виявили й спільніі риси).

Приємно було зустріти вчителя історії та правознавства Тернівського ліцею - випускника історичного 2012.

photo 2024 04 12 17 59 37

photo 2024 04 12 17 59 34

photo 2024 04 12 17 58 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo 2024 04 12 18 01 25

 photo 2024 04 12 18 01 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26098

Згідно розпорядження Навчально-методичного відділу №08 від 8 лютого 2024 р. на факультеті з 9 по 29 лютого проводилось опитування здобувачів вищої освіти спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія). Опитування проводилось в рамках моніторингу якості викладання навчальних дисциплін.

1-2 березня 2024 р. Криворізький державний педагогічний університет проводив опитування серед зацікавлених сторін задля вивчення якості наданої освіти випускникам, удосконалення освітніх програм університету, моніторингу ефективності співпраці та налагодження комунікації.

Були проведені опитування наявних і потенційних роботодавців, студентів-випускніиків та вчителів історії.

З аналізом опитування щодо якості викладання навчальних дисциплін на засідання кафедри історії 7 березня виступила завідувач кафедри Наталя Печеніна

В опитуванні, яке проводилося  з  9 по 29 лютого 2024 р. взяли участь 59 осіб.

7.03 опитування 1

Питання анкети:

  1. Оцініть, будь ласка, навчальну дисципліну та діяльність викладача за різними критеріями за шкалою від 1 до 5 балів (1 - незадовільно, 5 - відмінно) - В середньому 78-80% опитаних оцінюють діяльність викладачів за критеріями 4 та 5, лише 8-10% поставили 1 або 2 бали
  1. Оцініть складність навчальної дисципліни. 64-78% здобувачів вважають, що складність дисципліни оптимальна, для 18-20% вона взагалі не складна.
  1. Оцініть співвідношення обсягу навчального матеріалу та часу, відведеного на його опрацювання. Від 74 до 90 % опитаних вважають обсяг навчального навантаження оптимальним, від 10 до 17% відчувають перенавантаження
  1. Коли викладач надав Вам інформацію щодо порядку та критеріїв оцінювання?Всю потрібну інформацію здобувачі отримують на початку вивчення дисципліни (від 75 до 93 % опитаних), у процесі вивчення – до 20%.
  1. Надайте, будь ласка, свій коментар або побажання щодо змісту та якості викладання цієї навчальної дисципліни.

7.03 опитування 2

7.03 опитування 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В цілому здобувачами позитивно оцінено зміст та якість викладання дисципліни, серед негативних моментів називають онлайн навчання, недостатність літератури, бажано - західноєвропейської, американської тощо (головне - провідної), котра була б перекладена українською мовою; катастрофічна нестача сучасної літератури, особливо тієї, котра буде містити елементи концепції НУШ

Серед пропозицій, які висловлювали здобувачі – мати  можливість переслухати лекції в записі проводити лекції із викладачами партнерських університетів (разом із викладачем дисципліни), наприклад, про історію Болгарії чи інших Балканських країн, що поглибило б наукові погляди та міждисциплінарні зв'язки

Поглибити співпрацю із закордонними університетами, оскільки є теми, які б виклалися краще з точки зору громадянина іншої держави, наприклад, як працює уряд в США чи Франції, наукових знань вистачає, але потрібні й інші погляди тих, хто там мешкає, а тим паче викладає теми висвітлювані на курсі.

Можливо, залучати фахівців до обговорення тем дисципліни, знову ж таки чи з-за кордону чи державних ЗВО (КНУ ім. Т. Г. Шевченка, ЛНУ ім. І. Франка тощо).

 Грунтовний аналіз проведених 1-3 березня опитувань презентував доцент Вадим Яшин.

7.03 анкетування2

Знімок екрана 2024 03 07 163737

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ.

В опитуванні взяли участь 120 осіб (на 07/03/2024), що закінчили навчання з 2002 по 2023 рік, тобто, усіх випусків. Майже 40% учасників опитування мають більше 20 років педагогічного стажу.

55% опитаних працюють за фахом, ще 14% у спорідненій галузі.

Із опитаних 30% знайшли місце роботи через знайомих, 13% за допомогою веб-сервісів, 13% за допомогою університету і 7% працюють там, де проходили практику.

Здобутий фах був важливий у 80% випадків.

Більшість (85%) оцінюють ОП «Історія і суспільствознавчі дисципліни як важливу або дуже важливу.

Щодо оцінки предметів, то

- абсолютна більшість високо оцінюють викладання фахових історичних дисциплін

- більшість опитаних вважає змістове наповнення психолого-педагогічних дисциплін таким, що потребує суттєвої модернізації

- абсолютна більшість опитаних вважає кількість годин та обсяг матеріалу, відведених на практичне оволодіння методикою навчання та методику, суттєво недостатніми та такими, що потребують більшої адаптації до сучасних вимог та стану технологічних умов (цифровізація та ін.).

В цілому, 85% опитуваних, якби їм знов довелося обирати, знову б точно обрали або скоріше б обрали ОП «Історія та суспільствознавчі дисципліни» і саме в КДПУ.

опитування

7.03 ОПИТУВАННЯ

ОПИТУВАННЯ 07.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ.

В опитуванні взяли участь 23 особи роботодавця.

У 82% закладів працюють випускники ОП.

Більшість роботодавців визначили рівень освіти випускників ОП достатнім і лише 21% зазначили, що потрібно було додаткове навчання фахівців.

82% опитаних визначають ОП «Історія і суспільствознавчі дисципліни» як актуальну в сьогоднішніх умовах.

Від 80% до 90% опитаних оцінюють навички випускників ОП на 4 та 5 за 5-бальною шкалою.

Утім, рівень знання іноземних мов 17% вважають низьким або недостатнім.

Майже 77% роботодавців рекомендують суттєво покращити матеріально-технічну базу університету.

Майже 80% роботодавців вважають необхідним збільшення обсягу практичної підготовки студентів.

опитування

ОПИТУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ

В опитування взяли участь 78 осіб.

Більшість позитивно оцінюють ОП «Історія і суспільствознавчі дисципліни».

Майже 70% вважають за необхідне осучаснити змістову складову та збільшити кількість годин на вивчення методичної та психолого-педагогічної складової підготовки вчителя-історика.

опитування

Висловлені рекомендації та побажання будуть використані для вдосконалення освітньої програми "іСТОРІЯ І СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧІ ДИСЦИПЛІНИ".

25343

Чергове засідання робочої групи та стейкголдерів щодо питань удосконалення освітньої програми «Історія і суспільствознавчі дисципліни» за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія) відбулось 4 березня 2024 р.

На засіданні були присутні: викладачі кафедри історії (гарант ОП Ірина Селищева, завідувач кафедри історії, доцент Наталя Печеніна,  доцент Лілія Задорожна, доцент Тетяна Мак, ст.викладач Ігор Панафідін), викладач кафедри педагогіки доцент Олег Потапенко; стейкголдери (Оксана Кушнір, заступник директора з науково-методичної роботи Криворізького ліцею №24), вчителі історії (Денис Войтович, Криворізька загальноосвітня гімназія № 120, Віталій Зуй, Криворізький природничо-науковий ліцей),Михайло Сазонов, працівник відділу онлайн школи «Школа програмування та робототехніки Robocode», Аліна Дика, магістрантка спеціальності "Історія", Станіслав Черниш, студент гр. ІП-21, Ростислав Горбунов, студент гр. ІП-20.

426323696 3670744209849433 8411090458701403857 n

Основні питання, що розглянуті на зустрічі:

1. Про зміни у складі робочої групи ОПП "Історія і суспільствознавчі дисципліни".
2. Про опитування студентів – істориків, випускників – істориків, роботодавців.
3. Про програми з педагогічної виробничої практики, за якими буде здійснюватися підготовка фахівців ступеня бакалавр на спеціальності 014 Середня освіта «Історія».

Основні доповідачі - заступник декана факультету географії, туризму та історії канд. пед.  наук, ст. викладач Ірина Селищева, завідувач кафедри історії, доцент Наталя Печеніна, доцент кафедри педагогіки Олег Потапенко.

429969981 831777578711478 6935414200212906628 n

До складу робочої групи були включені студенти бакалаврату спеціальності Історія Станіслав Черниш, студент гр. ІП-21 та Ростислав Горбунов, студент гр. ІП-20. Вже з першого засідання, де студенти взяли участь, вони долучились до активного обговорення.


Основним питанням стало обговорення пропозицій та рекомендацій до розроблених нових програм з педагогічної виробничої практики, за якими буде здійснюватися підготовка фахівців ступеня бакалавр на спеціальності 014 Середня освіта «Історія».
Доцент Олег Потапенко докладно продемонстрував зміни, що були внесені в програм педагогічних практик кафедрою педагогіки, відповів на питання учасників наради, стейкголдерів. В результаті продуктивної дискусії були виокремлені питання, що є актуальними на даному етапі освітнього процесу під час проходження педагогічних практик студентами спеціальності, зокрема, про якісне виконання завдань в умовах дистанційного навчання, про інклюзивну освіту, про формування індивідуальної програми розвитку учня.

 

25249

На виконання розпорядження навчально-методичного відділу № 8 від 8 лютого 2024 р. про Проведення опитування здобувачів вищої освіти 13 лютого була проведена онлайн-зустріч зі студентами 1-4 курсів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія). 

Проведення моніторингу якості викладання навчальних дисциплін відбувається в рамках підготовки до акредитації спеціальності.

збори опитування

Анкети розміщено у системі управління електронними навчальними курсами університету на платформі МООDLЕ  та згруповано за назвами спеціальностей.

Декан факультету Олександр Матіщук звернув увагу присутніх на терміни проведення анонімного опитування.

Результати опитування будуть проаналізовані на засіданні вченої ради факультету. 

24689

П’ятнична атмосфера, п’ятничний настрій – це і є п’ятничний вайб, що ми вчергове пропонуємо його нашим гостям - здобувачам середньої освіти криворізьких шкіл.

Сьогодні до нас завітали учні ліцею №123.

Історична частина вайбу відбулася у вже добре відомій багатьом учням Криворіжжя 309 авдиторії.

2.02 вайб 2.02 1

Цього разу ми намагалися створити атмосферу історичного розслідування і пошуку. Адже праця історика багато в чому схожа із працею слідчого, розслідувача. Схожі артефакти і та ж сама невідомість і невизначеність.

Ось фото. Але доведіть, що це фейк.

Ось артефакт. Спробуйте з’ясувати що це?

Ось стародавній інструмент. З’ясуйте, його зробила жінка чи чоловік? Знайдіть докази.

Ось документи. Спробуйте вилучити з них історичну інформацію. Яку? А спробуйте саме це і з’ясувати.

вайб 2.02 1

Таємниці, таємниці… Утім, багато було розгадано!

І головні висновки: 

Дякуємо ЗСУ! Вчимо історію!

То ж чекаємо поповнення в лавах істориків! І нових гостей на п’ятничний вайб.

вайб 2.02.33

 

24528

31 січня  2024 р. відбулося чергове засідання робочої групи та стейкголдерів щодо питань удосконалення освітньої програми «Історія і суспільствознавчі дисципліни» за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія).
На засіданні були присутні: викладачі кафедри історії (гарант ОП  Ірина Селищева, завідувач кафедри історії, доцент Наталя Печеніна,  доцент Лілія Задорожна, доцент Тетяна Мак, ст.викладач Ігор Панафідін), стейкголдери (Альона Волик, директор Криворізької гімназії №32, Оксана Кушнір, заступник директора з науково-методичної роботи Криворізького ліцею №24), вчителі історії (Денис Войтович, Криворізька загальноосвітня гімназія № 120, Віталій Зуй, Криворізький природничо-науковий ліцей),Михайло Сазонов, працівник відділу онлайн школи «Школа програмування та робототехніки Robocode», Аліна Дика, магістрантка спеціальності "Історія".

.Стейкхолд.31.01

Серед основних питань, що розглянуто на зустрічі:

  1. Про Програму педагогічної практики (відповідно до Положення про практичну підготовку здобувачів освіти в КДПУ - нова редакція).

Під час обговорення Ірина Селищева звернула увагу на можливість виконання альтернативного завдання, а саме проведення студентом університету індивідуальних та групових консультацій або додаткових занять здобувачів освіти з історії та суспільствознавчих дисциплін, спрямованих на допомогу у подоланні навчальних втрат, відповідно до потреб бази практики.

Стейкхолд.31.01 222

  1. Про Перелік вибіркових дисциплін на 2024-2025 н.р. 
  1. Про можливості дуальної освіти.

стейкхолд.31.01 223

 

24507

3 листопада 2023 викладачі факультету географії, туризму та історії провели профорієнтаційній захід у Софіївському ліцеї Софіївської селищної ради. Спеціальність "Історія" презентував доцент кафедри Андрій Тарасов

Участь у заході взяли учні двох 11-х та 10-го класу закладу.

Викладачі кафедр проінформували учнів про переваги навчання в КДПУ взагалі та на конкретних спеціальностях зокрема.

Андрій Тарасов акцентував увагу на широких можливостях, що надає спеціальність "Історія" для подальшого кар'єрного та особистого зростання. Окрім педагогічного фаху, історики можуть працювати консультантами політичних діячів, політичних партій та інших організацій, що потребують стратегічного аналізу минулих подій для прийняття сучасних політичних рішень.
Історики можуть працювати в громадських організаціях та благодійних фондах, які сприяють збереженню культурної спадщини та історичних пам'яток, займати посади в дипломатичних службах та міжнародних організаціях, де їхні знання про історію можуть бути використані для розуміння та вирішення міжнародних конфліктів.
Історик може досягти успіху, використовуючи свої знання та уміння в різних сферах діяльності.

Софіївка

 зображення viber 2023 10 30 22 44 34 076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зображення viber 2023 11 03 15 02 43 867

Приємно бачити випускників факультету вже у якості колег в закладах освіти.

На фото Андрій Тарасов та Олександр Табацький.

23696
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31