Кафедра хімії та методики її навчання
Природничий факультет
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Механізми органічних реакцій» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 6.040101 Хімія, 014 Середня освіта (Хімія)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості хімічних перетворень за участю органічних молекул, розгляд основних механізмів їх взаємодій, основи органічного синтезу.
Міждисциплінарні зв’язки із загальною хімією, органічною хімією, стереохімією та органычним синтезом.
Механізми органічних реакцій – практичне застосування теоретичних основ органічної хімії, оскільки розглядає та надає відповіді на питання щодо різної поведінки сполук з однаковими функціональними групами у присутності різних реагентів. Цей курс розвиває уявлення про складні механізми реакцій між органічними речовинами та дає теоретичне підґрунтя для синтезу органічних сполук. Теоретична органічна хімія ще не досягла такого рівня, щоб давати надійні пророкування поведінки дуже складних за будовою сполук, але дає широке розуміння можливих ускладнень, які можна попередити та уникнути.
Метою навчальної дисципліни "Механізми органічних реакцій" є:
 • продовження вивчення дисципліни органічна хімія з встановленням закономірностей хімічного перетворення, що визначаються особливостями будови та реакційної здатності органічних речовин;
 • забезпечення знаннями про взаємозв’язки між будовою, зовнішнім оточенням, силою реагенту тощо та використання їх в організації й виконанні етапів органічного синтезу;
 • здійснення формування професійних компетентностей майбутнього хіміка, вчителя хімії, лаборанта хімічної лабораторії тощо.
Якість знань з цієї дисципліни залежить від формування образних уявлень про хімічну, електронну та просторову будову органічних молекул та її впливу на властивості речовин. Саме розуміння особливостей будови речовини дає змогу студенту прогнозувати її хімічні та фізичні властивості, визначати швидкість та напрям хімічного перетворення. Тому головними задачами курсу є:
1. Набуття студентами знань про:
 • реагенти у органічних реакціях;
 • фактори, що впливають на перебіг органічних реакцій;
 • способи теоретичного обґрунтування механізмів взаємодії в органічній хімії.
2. Оволодіння навичками, що
 • необхідні для проведення аналізу щодо можливого механізму певної взаємодії;
 • необхідні для проведення певних етапів синтезу важливих органічних речовин;
 • необхідні для використання теоретичних основ органічної хімії, фізики, геометрії для рішення задач з синтезу речовин.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 • особливості органічних речовин у порівнянні з неорганічними;
 • ознаки класифікації хімічних перетворень з ними;
 • зміст явищ ізомерії, гібридизації, таутомерії, розрізняти їх та використовувати при поясненні причин зміни реакційної здатності органічних речовин;
 • особливості будови органічних сполук, зв’язок між їх структурою та властивостями;
 • визначення механізмів хімічних реакцій;
 • методи добору умов для синтезу сполук.
уміти:
 • використовувати структурні та просторові формули сполук для пояснення механізму реакції;
 • прогнозувати перебіг реакцій, що характеризують властивості речовин;
 • проводити лабораторні досліди, пояснювати сутність конкретних реакцій та їх ефекти;
 • робити ґрунтовні висновки щодо ймовірного механізму перетворення;
 • визначати силу реакційної здатності у порівнянні з іншими речовинами;
 • встановлювати кислотні та сон вовні властивості органчних речовин, передбачати зростання чи зменшення їх сили у наслідок дії різних чинників;
 • володіти прийомами охорони праці та техніки безпеки при роботі в хімічній лабораторії.
1022
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30