Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Канд. пед наук, доцент В.В. Іванова,
канд. пед. наук, доцент О.Б. Потапенко.

Шановні студенти! Для забезпечення дистанційного навчання під час карантину ми пропонуємо вам виконати завдання до занять з навчальної дисципліни «Методика виховної роботи». Розробку даних лекційних/практичних занять ви можете знайти на платформі СУЄНК. Ваші роботи надсилайте на електрону скриньку викладачів:
fialka250363@gmail.com.
opotapenko1966@gmail.com.

Лекційне заняття:

Тема: «Методика організації виховної роботи з використанням національних традицій»

(для студентів факультетів: географії туризму та історії, природничого та мистецтв; гр. БХ-17/18ск.; БП-17/18ск.; ХІ-17/18ск.; ФК-17; ОМ-17; МХК-17; ІП-17; ІГ-17)

План:

1. Визначення базових понять у науково-педагогічній літературі.
- Поясніть поняття «етнос» і «нація». Чим вони різняться?
- Дайте визначення понять «національне виховання», «національний виховний ідеал».
- Схарактеризуйте концепцію національного виховання.
- Поясніть поняття «етнопедагогіка»? Що складає предмет її дослідження?
2. Форми організації національного виховання в сучасній школі.
- Дайте визначення понять «звичай», «обряд», «традиція». Схарактеризуйте їх виховні можливості.
- Характеристика різних форм національного виховання (українські вечорниці, національні свята, диспути, річниці видатних діячів).
3. Козацька педагогіка як феномен українського виховання.
- Мета, завдання і принципи козацького виховання.
- Традиції козацької педагогіки.
- Кодекс лицарської честі українського козацтва як прояв ментальності українського народу.
4. Методика проведення українських вечорниць.
- Вибір тематики.
- Організація заходів.
- Проведення вечорниць.

Рекомендована література:

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.
2. Друзь З. В. Виховні технології в сучасній школі. КДПУ : [б.в.], 2005. 256 с.
3. Друзь З. В. Хрестоматія з методики виховання особистості : настільна робоча книга : навч.-метод. видання / З. В. Друзь, І. Д. Бех. Київ : Навчальна книга – Богдан, 2008. 2010. – 80 с.
4. Красовицький М. Ю. Методика виховної роботи. Київ : [б.в.], 1992. 215 с.
5. Кузь В. Г. Основи національного виховання. Київ : [б.в.], 1996. 90 с.

Ресурсне забезпечення:

1. Бібліотека КДПУ. URL: http://kdpu-library.ucoz.ru/.
2. Бібліотека українських підручників. URL: http://pidruchniki.ws/.
3. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. URL: http://www.dnpb.gov.ua.
4. Державна науково-технічна бібліотека України. URL: http://mon.gov.ua/laws/ZU_1060.doc.
5. Міністерство освіти і науки України – URL: http://www.mon.gov.ua/
6. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського – URL: http://www.nbuv.gov.ua//.
7. Образовательный портал Днепропетровщины – URL: http://dnepredu.com/ru/.
8. Портал современных педагогических ресурсов – URL: http://intellect-invest.org.ua/rus/library_shool_books//.

Практичне заняття:

Тема: «Методика організації морального виховання учнів»
(для студентів факультетів: географії туризму та історії, природничого та мистецтв; гр. БХ-17/18ск.; БП-17/18ск.; ХІ-17/18ск.; ФК-17; ОМ-17; МХК-17; ІП-17; ІГ-17)

План:

1. Опрацювати теоретичний блок і відповісти на такі питання:
1.1. Назвіть критерії оцінки моральної культури учнів.
1.2. Схарактеризуйте рівні моральної вихованості учнів.
1.3. Назвіть форми організації виховної роботи з учнями, які найбільше підходять для реалізації завдань морального виховання.
1.4. Вимоги, які визначають обов’язки людини щодо навколишнього світу, інших людей і самого себе – це:
а) принципи;
б) норми;
в) переконання;
г) закони.
1.5. Стійкі переживання, які мають особистісний смисл – це:
а) ідеали;
б) правила;
в) переконання
г) почуття.
1.6. Узагальнені моральні принципи і норми, які пройшли гарт пережитих почуттів і набули особистісного смислу – це:
а) закономірності;
б) переконання;
в) ідеали;
г) кодекс.
2. Опрацювати практичний блок і відповісти на проблемні питання:
2.1. Надайте письмову відповідь на питання: «Який зміст ви вкладаєте в поняття «культурна людина»?
2.2. Складіть план проведення етичної бесіди про правила поведінки учнів у громадському транспорті.
2.3. Підберіть питання для обговорення під час проведення диспуту на тему «Кого можна вважати культурною людиною?».

Рекомендована література:

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.
2. Друзь З. В. Виховні технології в сучасній школі. КДПУ : [б.в.], 2005. 256 с.
3. Друзь З. В. Хрестоматія з методики виховання особистості : настільна робоча книга : навч.-метод. видання / З. В. Друзь, І. Д. Бех. Київ : Навчальна книга – Богдан, 2008. 2010. – 80 с.
4. Красовицький М. Ю. Методика виховної роботи. Київ : [б.в.], 1992. 215 с.
5. Кузь В. Г. Основи національного виховання. Київ : [б.в.], 1996. 90 с.

Ресурсне забезпечення:

9. Бібліотека КДПУ. URL: http://kdpu-library.ucoz.ru/.
10. Бібліотека українських підручників. URL: http://pidruchniki.ws/.
11. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. URL: http://www.dnpb.gov.ua.
12. Державна науково-технічна бібліотека України. URL: http://mon.gov.ua/laws/ZU_1060.doc.
13. Міністерство освіти і науки України – URL: http://www.mon.gov.ua/
14. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського – URL: http://www.nbuv.gov.ua//.
15. Образовательный портал Днепропетровщины – URL: http://dnepredu.com/ru/.
16. Портал современных педагогических ресурсов – URL: http://intellect-invest.org.ua/rus/library_shool_books//.

10846
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30