Кафедра перекладу та слов'янської філології
Факультет іноземних мов

БАКАЛАВР

МАГІСТР

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

14055

Рівень вищої освіти І (бакалаврський) Ступінь вищої освіти — бакалавр. Форма навчання: денна. Освітня кваліфікація — бакалавр філології.

Основи медичних знаньта безпека життєдіяльності

Філософія

Основи теорії мовної комунікації 

Історія української літератури

Сучасна українська мова

Практичний курс англійської мови

Сучасні інформаційні технології для перекладачів

Порівняльна лексикологія англійської та української мов

Порівняльна граматика англійської та української мов

Порівняльна стилістика англійської та української мов

Теорія перекладу

 Актуальні проюлеми української історії та культури

Основи академічного письма

Вступ до мовознавства

Латинська мова

Історія зарубіжної літератури

Вступ до перекладознавства

Практика перекладу (англійська мова)

Бізнес-курс англійської мови та переклад

Термінологія англійської мови

Термінологія англійської мови

Усний послідовний переклад

Історія англійської мови

 ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

Практичний курс другої мови та переклад

Лінгвокраїнознавство країн англійської мови / Лінгвокраїнознавство країн другої мови / Дипломаьтичний протокол

Основи редагування перекладів / Основи реферування текстів / Переклад комерційних документів

Література країн англійської мови / Основи перекладу художніх творів ( англійська мова) 

Проблеми перекладу науково-технічної літератури (за спрямуванням)

Соціальна варіативність мови в аспекті перекладу / Соціокультурні аспекти перекладу 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) Ступінь вищої освіти — магістр. Форми навчання: денна. Освітня кваліфікація — магістр філології.

Планування та організація наукової діяльності

Менеджмент у галузі мовної освіти

Порівняльні студії: література і переклад

Педагогіка вищої школи та методика навчання іноземних мов і перекладу

Практикум з мвоної комунікації та перекладу (друга мова)

Практикум з мовної комунікації та перекладу (ангшійська мова)

Теоретична лінгвістика і переклад

Стратегії та практики професійно орієнтованого перекладу

Актуальні проблеми світового перекладознавства

 
19819

Перелік дисциплін по кафедрі перекладу та слов'янської філології на 2020-2021 н.р. І семестр

Курс       Назва дисципліни

1

Вступ до мовознавства

 

Історія зарубіжної літератури

 

Практикум з виразного читання

 

Усна народна творчість

 

Практикум і культура мовлення

 

Практичний курс англійської мови (АФП)

 

Практичний курс англійської мови (АНП)

 

Французька мова

 

Практичний курс другої мови 

2

Історія зарубіжної літератури

 

Практика перекладу 

 

Практичний курс англійскої мови

 

Сучасна російська літературна мова

 

Історія російської літератури

 

Практикум і культура мовлення

3

Історія зарубіжної літератури

 

Практика перекладу

 

Практичний курс англійської мови

 

Сучасна російська літературна мова(Морфологія)

 

Методика навчання російської мови

 

Методика навчання російської та зарубіжної літератур

 

Історія російської літератури

 

Переклад ділового мовлення

4

Порівняльна стилістика
 

Практичний курс англійської мови

 

Проблеми перекладу науково-технічної літератури

 

Сучасна російська літературна мова (Синтаксис)

 

Порівняльна стилістика англійської і української мов

 

Історія російської літератури

 

Стилістика російської мови

 

Історія зарубіжної літератури

 

Методика навчання зарубіжної літератури

 

Історична граматика російської мови

 

Практика перекладу

Аналіз поетики тексту

 

Новітній етап історії російської літератури та літературної критики

 

Загальне мовознавство

 

Актуальні проблеми методики навчання мови і літератури

 

Світова література

 

13572

Перелік дисциплін

по кафедрі російської філології та зарубіжної літератури

на 2017-2018 навч.р.

Назва дисципліни

Примітка

Вступ до мовознавства

 

Практикум і культура мовлення

 

Старослов’янська мова

 

Історична граматика

 

Сучасна російська мова

Вступ, Фонетика

Лексикологія

Словотвір

Морфологія (іменні частини мови)

Морфологія (дієслово, прислівник, служб. ч. м.)

Синтаксис словосполучення, простого речення

Синтаксис склад. речення

Історія російської літературної мови

 

Стилістика російської мови (функціональна)

 

Лінгвістика тексту

 

Загальне мовознавство

 

Проблемні питання сучасної російської мови

 

Основи лінгвокультурології

 

Методика викладання російської мови

 

Вступ до літературознавства

 

Практикум з виразного читання

 

Усна народна творчість

 

Історія російської літератури

Давньоруська л-ра

XVIII ст.

1 третина ХІХ ст.

2 третина ХІХ ст.

3 третина ХІХ ст.

Рубіж століть

1917-1956 рр.

1956-1986 рр.

Новітній етап

Історія зарубіжної літератури

Антична література

Середні Віки, Відродження

XVII-XVIII ст.

ХІХ ст. (романтизм)

ХІХ ст. (реалізм)

Рубіж ХІХ-ХХ ст.

І пол. ХХ ст.

ІІ пол. ХХ ст.

Постмодернізм

Новітній етап

Світова література

 

Методика викладання російської та зарубіжної літератури

 

Актуальні проблеми методики навчання мови та літератури

 

Теорія літератури

 
2717
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31