Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

ДИСЦИПЛІНИ,

які читаються на кафедрі

1.      Методика навчання української мови.

2.      Сучасна українська мова з практикумом.

3.      Українська мова за професійним спрямуванням.

4.      Сучасна російська мова з практикумом.

5.      Методика навчання російської мови.

6.      ТВГ Мова і література.

7.      Дитяча література.

8.      Математика.

9.      Методика навчання математики.

10.    Інноваційний підхід у викладанні математики в початковій школі.

11.    Інформаційно-комунікаційні засоби навчання.

12.    Дитяча література.

13.    Основи культури і техніки мовлення.

14.    Основи природознавства.

15.    Методика природознавства.

16.    «Людина і світ» з методикою викладання.

17.    Інноваційні підходи у викладанні дисциплін природничого циклу.

18.    Методика трудового навчання з практикумом.

19.    Образотворче мистецтво з методикою викладання.

20.    Польова практика.

21.    Практика з сільськогосподарської праці.   

22.    Музичне виховання з основами хореографії та методика викладання.

23.    Сучасні технології навчання мови і літератури.

24.    Порівняльна педагогіка.

25.    Педагогіка початкової освіти.

26.    Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування.

27.    Актуальні проблеми педагогіки і методики початкової освіти.

28.    Культура наукового мовлення.

29.    Основи красномовства.

30.    Історія педагогіки.

31.    Методика виховної роботи.

32.    Педагогічна практика (виробнича)

721
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша