Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

Теми практичних занять з дисципліни

«Людина у сучасному соціумі»

 

спеціальність «Соціальна педагогіка»,

заочне відділення

1 курс

 

Тема 1. Природа, цінність та краса людини. Дружба та любов

 1. Проблема людини та її актуалізація у сучасному світі. Людина як тілесно-духовна істота, її відмінності від інших живих істот.
 2. Гуманізм та антигуманізм. «Золоте правило» моралі.
 3. Краса як джерело радості і творчого натхнення. Природна краса.
 4. Цінність дружби у сучасному світі.
 5. Любов як один із вищих проявів людської духовності.

Тема 2.  Суспільство як результат взаємодії людей, його соціальна структура

 1. Соціальна структура суспільства. Соціальні групи та їх класифікація (малі, середні, великі, формальні та неформальні).
 2. Соціальні інститути та суспільні відносини.
 3. Сім’я, її особливості, функції, типи. Особливості сучасної української сім’ї.
 4. Роль географічного середовища в житті суспільства, його вплив на спосіб життя людей, їхню культуру та психіку, особливості і темп історичного розвитку.

Тема 3  Духовне життя суспільства та його вплив на особистість

 1. Розкрити поняття «духовність» і «духовне життя».
 2. Охарактеризувати духовне життя суспільства, його особливості та структуру.
 3. Визначити значення духовних цінностей у житті людини.

 

 

 

 

 

 

 

 

Теми для самостійного опрацювання

 

Тема 1. Здоровий спосіб життя як одна з необхідних умов формування здорової нації

 1. Здоровий спосіб життя.
 2. Якість життя.
 3. Повнота і щастя життя.

 

Тема 2. Регуляція та організація діяльності

 1. Вивчити основні зовнішні та внутрішні регулятори людської діяльності.
 2. Визначити норми та принципи, які регулюють діяльність, їх різновиди.
 3. Проаналізувати головні моральні принципи і моральні заповіді, якими повинна керуватись у своїх діях кожна людина.
 4. Класифікувати основні форми організації людської діяльності.

 

Тема 3. Правила поведінки в товаристві

 1. Визначити особливості поведінки в громадському транспорті, в театрі, кінотеатрі, музеї.
 2. Сформувати та продемонструвати правила поведінки у кафе та в ресторані.
 3. Узагальнити правила міжнародної ввічливості та особливості їх застосування у спілкуванні з іноземцями.

 

Тема 4. Етикет у діловій сфері

 1. Охарактеризувати принципи службового етикету.
 2. Визначити основні правила ведення ділових зустрічей, переговорів, бесід.
 3. Сформулювати етикет спілкування керівника і підлеглого, колег.
 4. Дати характеристику вимог до оформлення та змісту ділової кореспонденції.

Тема 5. Вплив природи та науково-технічної революції на процес людської діяльності

 1. Проаналізувати історичний розвиток уявлень про природу.
 2. Охарактеризувати сутність сучасної науково-технічної революції та наслідки її впливу на природне середовище.
 3. Визначити основні глобальні проблеми сучасності та значення людства у розв'язанні цих проблем.

Тема 6. Нації та національні відносини

 1. Проаналізувати різні тлумачення поняття «нація» та його головні характеристики.
 2. Визначити особливості становлення української нації, її місце та роль у світі.
 3. Охарактеризувати сутність людини як представника нації.

 

 

Тема 7. Вплив політичної системи країни на життя особистості

 1. Дати визначення понять «політика», «влада», «політичні відносини», «політична діяльність».
 2. Проаналізувати сутність політичної системи суспільства. Її види та особливості поведінки людини в кожній з цих систем.
 3. Охарактеризувати особливості політичної культури сучасної молоді, основні її переваги та недоліки.

 

 

Тема 8. Роль освіти, науки та мистецтва в житті людини

 1. Дослідити основні етапи навчання людини та особливості її становлення на кожному з цих етапів.
 2. Проаналізувати функції та соціальну природу науки, її вплив на розвиток людини та суспільства.
 3. Визначити значення мистецтва як органічної потреби людства на сучасному етапі.

Тема 9. Екологічні проблеми суспільства та їх вплив на особистість

1.  Вплив наслідків катастрофи на Чорнобильський АЕС на життя сучасних українців.

2.  Визначити основні екологічні проблеми світу та України.

3.  Охарактеризувати вплив екологічних проблем суспільства на особистість.

Тема 10. Економічні проблеми суспільства та їх вплив на особистість

1.  Охарактеризувати основні економічні проблеми світу.

2.  Визначити поняття «якість життя».

3.  Описати вплив економічних проблем суспільства на особистість.

2617
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31