Кафедра української мови
Факультет Української філології

Програма комплексного екзамену з української мови і літератури, зарубіжної літератури та методик їх навчання для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти

Питання до підсумкової атестації з української мови та методики її викладання для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти 

Програма комплексного екзамену з редагування для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти 

Методичні рекомендації щодо підготовки магістрів до захисту кваліфікаційних робіт

9803

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вступ до мовознавства

Історична граматика української мови

Історія української літературної мови

Комп'ютерні технології в сучасному видавничому процесі

Коректура

Латинська мова

Методика навчання української мови

Основи академічного письма

Основи редакційно-видавничої діяльності

Основи рекламознавства

Основи теорії мовної комунікації

Практикум з української мови

Редагування освітніх видань та лінгвістика тексту

Соціолінгвістика

Старослов’янська мова

Сучасна українська літературна мова

Сучасна українська мова

Теорія і практика перекладу

Теорія комунікації

Українська діалектологія

Українська мова за професійним спрямуванням

Українська мова у професійній сфері

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Актуальні проблеми методики викладання української мови

Актуальні проблеми українського мовознавства

Літературне редагування наукових праць

Науковий стиль української мови

Основи масової комунікації

Проблемні питання загального мовознавства

Теорія і практика редагування газет

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ АСПІРАНТІВ (PhD)

PhD 035 Філологія

Академічне письмо та риторика (універсальна)

Актуальні напрями сучасної лінгвістики (спеціальна; нормативна)

Духовна синергетика рідної мови (спеціальна; варіативна)

Контрастивна лінгвістика: здобутки та перспективи (спеціальна; нормативна)

Мова і міжкультурна комунікація (спеціальна; варіативна)

Українська неологія (спеціальна; варіативна)

Українськомовна комунікологія (спеціальна; варіативна)

PhD 014 Середня освіта (українська мова і література)

Лінгводидактичне термінознавство

Методика викладання української мови у вищій школі

Методика поглибленого вивчення української мови

Новітні концепції й теорії навчання української мови

9802

Бакалаврський рівень

Магістерський рівень

Освітньо-науковий рівень 

3125
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31