Кафедра української мови
Факультет Української філології

Аналіз моніторингу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Аналіз моніторингу для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Аналіз моніторингу для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, ступеня PhD, спеціальності 035 Філологія (українська мова)

13880

Моніторинг для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Моніторинг для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

13131

Програма комплексного екзамену з української мови і літератури, зарубіжної літератури та методик їх навчання для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ

Програма комплексного екзамену з редагування для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти 

Програма підсукової державної атестації для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Методичні рекомендації щодо підготовки магістрів до захисту кваліфікаційних робіт

9803

Бакалаврський рівень

Магістерський рівень

Освітньо-науковий рівень 

3125
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша