Кафедра фізичної культури та методики її викладання
Природничий факультет
Педагогічна практика є першим кроком на шляху практичного оволодіння професією, що базується на фахових знаннях, орієнтується на певний теоретичний фундамент, забезпечуючи практичне пізнання закономірностей і принципів педагогічної діяльності, засвоєння засобів її організації. Мета педагогічної практики – виробити у здобувачів освіти уміння й навички, необхідні в майбутній педагогічній діяльності, закріпити теоретичні знання та вчитися застосувати їх у педагогічній практиці.

Задля успішного проходження студентами педагогічної практики було проведено настановні конференції. Так, 27 травня 2024 року було проведено настановну конференцію з навчальної практики «Підготовка до роботи в закладах оздоровлення та відпочинку», в якій брали участь студенти ІІІ курсу майже всіх факультетів та всіх спеціальностей Криворізького державного педагогічного університету, загальною чисельністю 97 осіб.

Практика навчальна

 

 Практина навчальна1

А 01 червня 2024 року було проведено настановну конференцію з виробничої виховної практики, в якій брали участь студенти ІІ курсу також всіх факультетів та всіх спеціальностей Криворізького державного педагогічного університету, загальною чисельністю 134 особи.

З особливостями проходження навчальної практики «Підготовка до роботи в закладах оздоровлення та відпочинку» та виробничої виховної практики здобувачів освіти ознайомила керівник педагогічної практики КДПУ Любов Цоуфал. Методист кафедри педагогіки Світлана Щербина розкрила мету, завдання кожного виду практик та особливості їх реалізації під час практичної підготовки.
Сподіваємося, що навчальна практика «Підготовка до роботи в закладах оздоровлення та відпочинку» та виробнича виховна практика дозволять здобувачам освіти ІІІ та ІІ року навчання ознайомитися зі специфікою обраної професії, а також виявити свою професійну компетентність як реалізаційну здатність до здійснення професійної діяльності в її реальних умовах, набути цікавих вражень та цінного досвіду.
26717
Практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов’язковим компонентом освітньої програми для здобуття певного освітнього рівня.
 Практика 2 курс 2024

 

8 квітня 2024 року відбулася настановна конференція з навчальної психолого-педагогічної практики студентів другого курсу всіх спеціальностей. Навчальна психолого-педагогічної практика є важливою в системі навчання і сприяє розвитку у студентів інтересу до вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу, до оволодіння основами організації освітньо-виховного процесу в закладах загальної середньої освіти, вихованню потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в майбутній практичній педагогічній діяльності. 

 

 

 

 

З особливостями проходження здобувачами освіти навчальної психолого-педагогічної практики в умовах дистанційного навчання всіх присутніх ознайомила керівник виробничої практики КДПУ Л. С. Цоуфал. Методист кафедри педагогіки канд. пед. наук, доцент С. М. Щербина та методист кафедри психології канд. психол. наук, доцент О. О. Халік пояснили здобувачам вищої освіти завдання, які запропоновані до виконання, а також відповіли на їх запитання.

 Практика1 2 курс 2024
Після завершення настановної конференції з навчальної психолого-педагогічної практики викладачі кафедри педагогіки (канд. пед. наук, доцент О. С. Білоус, канд. пед. наук, доцент В. В. Іванова, канд. пед. наук, ст. викладач І. А. Коваленко, канд. пед. наук, доцент А. М. Король, д-р пед. наук, доцент С. Л. Кучер, канд. пед. наук, доцент І. Є. Макаренко, канд. пед. наук, доцент О. Б. Потапенко, канд. пед. наук, доцент С. М. Щербина) провели консультації для здобувачів освіти, з якими безпосередньо співпрацюють на першому тижні навчальної практики.
26097

Освітні втрати 2024 

Під час концеренції керівник педагогічної практики університету, Л. Цоуфал, акцентувала увагу присутніх на важливості практики з подолання освітніх втрат. Водночас, канд. пед. наук, доцент А. Король, чітко та грунтовно повідомила студентам основні організаційні та методичні вимоги, які висуваються до них у процесі проходження практики.

02 квітня 2024 року на кафедрі педагогіки відбулася настановна конференція з виробничої педагогічної практики для здобувачів освіти ІІ та ІІІ курсів, які візьмуть участь у проєкті з подолання освітніх втрат учнів закладів загальної середньої освіти з предметів початкової школи, математики, української та англійської мов, як помічники вчителів.

Освітні втрати1 2024

Варто наголосити, що насьогодні, 27 закладів загальної середньої освіти міста Кривий Ріг вже приєдналися до масштабного проєкту «Наздоженемо: курс про подолання освітніх втрат», що має на меті навчити вчителів вимірювати та долати освітні втрати. Проєкт реалізує громадська спілка «Освіторія» у партнерстві з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Міністерством освіти і науки України за підтримки Глобального партнерства в галузі освіти (GPE) та Уряду Японії.
Тож, участь студентів у практиці з подолання освітніх втрат зможе надати їм можливості спостерігати, аналізувати та фіксувати найкращі практики й методики подолання освітніх втрат. Усі вчителі, за якими будуть закріплені здобувачі освіти, пройшли відповідні тренінги, тож їхнє наставництво  стане неоціненним досвідом для кожного студента як майбутнього фахівця у його майбутній професійній діяльності. 
Освітні втрати2 2024 

Упродовж настановної конференції усі бажаючі практиканти могли поставити уточнюючі питання методистам кафедри педагогіки (д-р. пед. наук, доценту, С. Кучер; канд. пед. наук, доценту, А. Король; канд. пед. наук, доценту, І. Макаренко; канд. пед. наук, ст. викладачу, І. Коваленко) тощо.

На конференції також були присутні, в. о. завідувача кафедри педагогіки, канд. пед. наук, доцент, С. Щербина й декан факультету української філології, канд. філолог. наук, доцент, Л. Семененко, які привітали студентів й побажали нових творчих здобутків та набуття цінного практичного досвіду.
26018
22 січня 2024 року відбулося робоче засідання кафедри педагогіки, на якому було обговорено розпорядження навчально-методичного відділу № 3 від 19 січня 2024 року «Про внесення змін до програм виробничих практик студентів 4 курсу» задля реалізації міської програми «Подолання освітніх втрат, викликаних особливостями організації освітнього процесу в 2020-2023 роках в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти» на 2023/2024 навчальний рік».
 image

 

Викладачі кафедри педагогіки передбачили проведення студентами університету індивідуальних та групових бесід зі здобувачами освіти закладу загальної середньої освіти, організацію групових активностей, колективних проєктів та спільних заходів, що сприяють спілкуванню, співпраці та взаємодії між здобувачами освіти; використання проактивних форм і методів виховної роботи, направлених на згуртування та взаємодію учнів класу, спрямованих на допомогу в подоланні виховних втрат, відповідно до потреб бази практики.

24402
За підсумками виробничої практики в ЗОіВ відбулися підсумкові іконференції з педагогічної практики студентів ІІІ курсу природничого факульльтету та факультету мистецтв. 
 image_1.pngimage.png

 

 image 8  image 7
 image 6  image 5
кСЕНИЯ 23  Практика ДОТ 
 аРИСРАХ 23  ЗОів 23
 ПРактика 23 ДОТ  ПРактикаЗОіВ ДОТ
Присутні на конференції – керівниця виробничої практики, ст. викладачка кафедри української мови Л. С. Цоуфал, методисти кафедри педагогіки: канд. пед. наук, доцентка В. В. Іванова, канд. пед. наук, доцентка С. М. Щербина проаналізували діяльність студентів ІІІ курсу у закладах оздоровлення і відпочинку, оцінили подану на платформу Moodle документацію, вказали на позитиви та недоліки в її оформленні. Учасники підсумкової конференції дійшли висновку про те, що виробнича педагогічна практика у закладах оздоровлення і відпочинку є важливим кроком у підготовці майбутнього висококваліфікованого фахівця.

 

23414

22 вересня 2023 року доцент кафедри педагогіки, канд. пед. наук Король А. провела підсумкову конференцію за результатами проходження літньої педагогічної практики у дитячих оздоровчих таборах студентами ІІІ курсу українського факультету. У підсумковій конференції взяли участь здобувачі освіти факультету української філології гр. УАФ-20/УФР-20/УПФ-20/УІФ-20, керівник виробничої практики університету Цоуфал Л. та декан факультету української філології Семененко Л.

Король практика головнаКороль практика головна 2

Під час проведення конференції виступили студенти, які обговорили усі цікаві та складні моменти педагогічної практики, поділилися досвідом її проходження та отримали рекомендації щодо майбутніх кроків.

Король практика4Король табір 23

Король практика3

Не всі студенти мали можливості перебувати у дитячих оздоровчих таборах, більшість з них проходили практику на шкільних майданчиках, але їм вдалося опрацювати матеріали та документи, що визначають характер діяльності дитячих таборів у літній період, ознайомитися з особливостями виховної роботи зі школярами під час літніх канікул в дитячих оздоровчих таборах, з організацією самоврядування в дитячому оздоровчому таборі.
Студенти попри все, змогли вчасно виконати всі педагогічні завдання практики та підготувати всю необхідну звітну документацію для перевірки на платформі Moodle. 

 

23373

28 вересня 2023 року відбулася підсумкова звітна конференція за підсумками проходження студентами факультету іноземних мов виробничої педагогічної практики у закладах оздоровлення та відпочинку. Макаренко 1 23

Мкаренко1 23

Характеризуючи загальні результати оцінювання звітної документації студентів, Ірина Євгенівна відмітила переважну більшість відповідально та своєчасно наданих звітів.

112

Перед студентами під час практики було поставлено ряд завдань, які вони на достатньо високому рівні зреалізували. 

Макаренко2 23

Так, під час виступу кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, Макаренко Ірина Євгенівна, наголосила на важливості отриманого здобувачами освіти досвіду під час практики, а також на тому, що увесь багаж знань з організації виховної роботи, з проведення різних форм виховних заходів тощо, обов’язково стануть в нагоді у їх подальшій професійній педагогічній діяльності.

Макаренко Дот 23

 

Конференція змістово наповнилася цікавими та емоційно забарвленими доповідями студентів, які ділилися власним досвідом, переживаннями, успіхами та труднощами, що зустрічалися у них у процесі проходження практики.

 

Макаренк2 23

 

 

В обговоренні підсумків виробничої педагогічної практики у закладах оздоровлення та відпочинку взяла участь і керівник виробничої практики, старший викладач кафедри української мови, Цоуфал Любов Сергіївна. Було наголошено на цьогорічному переважно очному проходженні практики студентами на літніх майданчиках при закладах освіти, а також подякувала студентам за їх мобільність, творчість та гнучкість. 

Наприкінці конференції, рефлексуючи й підводячи підсумки, студенти висловили побажання ще раз обов’язково пройти такий вид педагогічної практики, який надихає йти далі педагогічним шляхом, таким непростим, але, водночас, таким цікавим і захоплюючим!

23316
20 вересня 2023 року відбулася підсумкова конференція за результатами проходження літньої педагогічної практики студентів в закладах оздоровлення та відпочинку.

 Головна ДОТ 23

 

Голвна2 23

 

У підсумковій конференції взяли участь студенти фізико-математичного факультету гр. МІ-20, гр. І-20, гр. ФІ-20, гр. ФМ-20. На конференції виступила старший викладач кафедри педагогіки Коваленко І. А., яка подякувала студентам за вчасно подану звітну документацію, що розміщена на платформі Moodle і повідомила результати перевірки.

Голвна1 ДОТ 23

Викладачем було акцентовано увагу на важливості опрацювання студентами інструктивних матеріалів та документів, що визначають основні поняття оздоровлення і відпочинку дітей у літній період, та формують основні напрями державної політики у сфері оздоровлення і відпочинку дітей.

Студенти, в свою чергу, емоційно ділились враженнями від проходження практики, досвідом роботи в дитячих колективах. Кудінова Тетяна і Коротиш Віктор розповіли про роботу у ДТОВ «Сонячний», про дружню і творчу атмосферу в колективі вожатих. Куца Аліна мала можливість влітку попрацювати в європейському закладі відпочинку в м. Фрайберг (Німеччина), про що багато розповідала демонструючи фото і відео матеріал. На завершення конференції студенти зауважили, що отриманий досвід був корисним, цікавим і надихаючим.

 

дот 4 23

Головна3 23

гОЛВНА5 23

На завершення конференції студенти зауважили, що отриманий досвід був корисним, цікавим і надихаючим.

 

23213
8 вересня 2023 року о 15-00 в дистанційному форматі була проведена настановна конференція з педагогічної практики для академічних груп ІСм-22/ ІГм-22 факультету географії, туризму та історії.
Потапенко 23 настановна 

 

На конференції виступив викладач кафедри педагогіки канд. пед. наук, доцент Потапенко О. Б., який розповів про виховні завдання педагогічної практики, особливості та вимоги її проведення в умовах дистанційного навчання в закладах середньої освіти.

 

Бажаємо магістрантам отримати цікавий та корисний досвід під час проходження педагогічної практики.

23128
 Практика основне магістри 2023

 

 

Виробнича педагогічна практика – важливий етап у підготовці майбутніх висококваліфікованих фахівців.

Виробнича педагогічна практика спрямована на оволодіння магістрантами сучасними методами, формами організації педагогічної діяльності та усвідомлення труднощів та специфіки педагогічної діяльності у закладах освіти.

Напередодні виробничої педагогічної практики, 7 та 8 вересня 2023 року на платформі Zoom відбулися настановні конференції для магістрантів фізико-математичного факультету, природничого факультету, факультету мистецтв з виробничої педагогічної практики  у закладах освіти.

 

 

 

Методисти кафедри педагогіки: канд. пед. наук, доцент В. В. Іванова, канд. пед. наук, ст. викладач І. А. Коваленко, канд. пед. наук, доцент С. М. Щербина ознайомили здобувачів освіти з метою, завданнями та змістом виробничої педагогічної практики, торкнулися питань організації та здійснення виховної роботи з учнівським колективом у закріпленому класі, дали слушні поради здобувачам освіти щодо вибору тематики та особливостей проведення змістовних виховних заходів, звернули увагу магістрантів на доцільності проведення з учнями старших класів виховних заходів профорієнтаційного спрямування з орієнтиром на професію педагога.

 Загальний колаж магістри 2023
Викладачі побажали магістрантам цікавих уроків та виховних заходів, успіхів у творчому пошуку, набутті нових знань та практичного досвіду.
23104
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30