Лаврентьєва Олена Олександрівна

Основні відомості:
Науковий ступіньдоктор педагогічний наук
Вчене званняпрофесор
Посадапрофесор кафедри технологічної та професійної освіти; професор кафедри інформатики та прикладної математики
Навчальні дисципліниметодика викладання загальнотехнічних дисциплін, теорія і методика професійного і профільного навчання, теоретична механіка, технічна механіка, технологія конструкційних матеріалів, електротехніка, основи інженерно-педагогічної творчості
Наукові інтересидидактика вищої та середньої школи, методика професійної освіти
Контактна інформація:
Службовий e-mail[email protected]
Службовий телефон (кафедра, відділ)(056) 405-15-51
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1985-1990Криворізький державний педагогічний інститут
учитель математики з додатковою спеціальністю фізика
2000-2003Криворізький державний педагогічний університет, аспірантура
13.00.09 - теорія навчання
2012-2015Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, докторантура
13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2005м. Луцьк, Волинський державний університет ім. Лесі Українки
"Дидактичні умови формування інтелектуальних умінь старшокласників при вивченні науково-природничих дисциплін" (13.00.09)
2015м. Київ, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України
"Теоретичні і методичні засади розвитку методологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки" (13.00.04)
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
10.2016-05.2017Методика професійної підготовки студентів технолого-педагогічних і інженерно-педагогічних спеціальностей
Інженерно-педагогічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
стажування
4.03. 2019 - 4.06.2019Методика викладання технічних і спеціальних дисциплін, організація освітнього процесу
Головна Політехнічна Школа, Новий Сонч, Польща
стажування, підвищення кваліфікації
18 -20 лютого 2022 р. Підвищення кваліфікації експерта національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
НАЗЯВО
Підвищення кваліфікації
6-8 липня 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 рр.«Адаптивні процеси в освіті»
Харків
І - ІУ Міжнародна літня наукова онлайн-школа
1-20 лютого 2022 р.Research Design: Inquiry and Discovery Course
Гамбург
Онлайн курс
січень 2022 р. «Наука про освіту: що повинен знати лідер освітнього стартапу»
Prometheus
MOOC
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
1990-1995 рр.учитель фізики та інформатики
КЗШ № 94, м. Кривий Ріг
1995-2001 рр.учитель фізики
Центрально-Міський ліцей, м. Кривий Ріг
2001-2012 рр.аспірант, асистент, старший викладач, доцент кафедри педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет
2015 - 2020 рр.завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання
Криворізький державний педагогічний університет
з 2020 р.професор кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання
Криворізький державний педагогічний університет
з 2020 р.професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи
ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 Scopus
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
Київ‐Харків‐Запоріжжя, 7-8 лютого, 2023 р.ІІ Міжнародний науковий форум
Адаптивні процеси в освіті
Особливості використання адаптивних електронних освітніх ресурсів у фаховій підготовці студентів коледжу
May 7, 2021, Kryvyi Rih, UkraineSustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021)
Second International Conference
The region as an object of projecting of neo-spheric existence in the depth of anthroposphere
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/56/e3sconf_icsf2021_09019/e3sconf_icsf2021_09019.html
26.01.2023, International University of Applied Sciences in LomzaInternational scientific and practical conference
Digital transformation and technologies for all areas sustainable development of modern education, science and practice
Формування методологічної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання в контексті сучасних освітніх парадигм
https://doi.org/10.58246/DDJV5629
5-6 квітня, 2023 р., Дніпро, Україна І Міжнародна конференція
Теорія і практика професійного становлення фахівця в інноваційному соціокультурному просторі
Information and cognitive technologies as a modern educational trend and social innovation
https://duan.edu.ua/images/Announcements/UA/Departments/Pedagogy_psychology/2023/Tezy_Teor_i_prakt_prof_stanovl_fakhivtsia.pdf
21-22 грудня, 2023 р., ЧернігівМіжнародна науково-практична конференція
Проблеми та інновації професійної і технологічної освіти: реалії, досвід, перспективи
Професійна майстерність педагога у стрес-менеджменті
Гранти та наукові проекти:
Терміни виконанняНазва проекту/ Грантодавець/ Участь (виконавець, технічний працівник тощо)
2011-2014 рр.Дидактичні засоби самостійної роботи студентів (№ 012U00360)
МОН України
виконавець
20-26 травня 2023 р., Ескішехірський технічний університет, Турція К-2, Еразмус+
ЄС
виконавець
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
м. Кропівницький, 24 квітня 2019 р. Всеукраїнська олімпіада
ІІ етап
Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
Заморій Дмитро
ІІІ місце
30.10.2017захист кандидатської дисертації
13.00.09 - теорія навчання
Педагогічні технології навчання іноземних мов студентів у вищих технічних навчальних закладах
Куц М.О.
присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук
27.04.2018захист кандидатської дисертації
13.00.09 - теорія навчання
Дидактичні умови формування художньо-графічних компетентностей студентів мистецьких спеціальностей
Кудренко Д.О.
присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук
25.10.2018захист кандидатської дисертації
13.00.09 - теорія навчання
Дидактичні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій в організації самостійної навчальної діяльності студентів технолого-педагогічних спеціальностей
Цись О.О.
присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук
12 квітня 2020 р., Українська інженерно-педагогічна академія, ХарківКонкурс студентських наукових робіт
Всеукраїнський
Формування пізнавальної самостійності майбутніх педагогів професійного навчання автотранспортного профілю засобами доповненої реальності
Майфельд Дмитро
ІІ місце
12 квітня 2021 р., Українська інженерно-педагогічна академія, ХарківКонкурс студентських наукових робіт
Всеукраїнський
Соціально-педагогічна діяльність закладів вищої професійної освіти з формування здорового способу життя студентів
Марковська Яна
І місце
5 березня 2020 р.захист кандидатської дисертації
13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
Педагогічні умови організації науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів географії у процесі фахової підготовки
Завальнюк О.С.
присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук
28 грудня 2020 р. захист дисертації доктора філософії
011 Освітні, педагогічні науки
Формування культури розумової праці студентів у процесі навчання математичних дисциплін
Іванова Г.І.
присудження наукового ступеня доктора філософії
6 травня 2021 р. захист кандидатської дисертації
13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх вчителів біології в процесі фахової підготовки
Перерва В.В.
присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук
14 травня 2021 р. захист кандидатської дисертації
13.00.09 - теорія навчання
Дидактичні умови формування цифрової компетентності студентів педагогічних університетів у процесі вивчення інформатичних дисциплін
Моісеєнко М.В.
присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук
5 липня 2023 р. захист дисертації доктора філософії
015 професійна освіта (цифрові технології)
Педагогічні умови організація інформаційно-консультативного середовища закладу професійної освіти
Скрипник Л.М.
присудження наукового ступеня доктора філософії
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2018Грамота від НЦ "Мала академія наук України" НАН України
2016Грамота від ДВНЗ КДПУ
2017Грамота від Виконкому Криворізької міської ради
2018Грамота від Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністраціі
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31