Білоус Олена Сергіївна

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат педагогічних наук
Вчене званнядоцент
Посададоцент кафедри педагогіки
Навчальні дисципліниЗагальна педагогікаМетодика виховної роботиСучасні освітні парадигми та технологіїПрофесійно-педагогічні комунікаціїПедагогічна майстерність вчителя й викладача в умовах дистанційного навчанняПедагогічна майстерність майбутнього вчителя
Наукові інтересиПрофесійно-педагогічна діяльність, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту
Контактна інформація:
Службова адресаКафедра педагогіки, Криворізький державний педагогічний університет, пр. Гагаріна, 54, 50086
Службовий e-mail[email protected]
Службовий телефон (кафедра, відділ)(0564)4701345 (097)0553757
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
2001-2004Криворізький державний педагогічний університет, аспірантура
Спеціальність: 13.00.09 – теорія навчання
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2005Волинський державний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк),
«Дидактичні основи формування творчої активності студентів у процесі особистісно орієнтованого навчання (на матеріалі музичних дисциплін)»
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
20.04.2015-20.05.2015 Системний підхід у формуванні творчої активності майбутнього педагога,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Стажування
березень-травень 2018Формування громадянських компетентностей у майбутніх учителів
Швейцарсько-український проект "Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU"
Стажування 5 кредитів ECTS Реєстраційний №22052018-44
13 травня 2022Курси підготовки інспекторів "Навчання з попередження ризиків, повязаних із вибухонебезпечними предметами" (EORE)

Курси (IMAS) (30 годин) сертифікат №21357
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
01.09.2006 р. - донині Доцент кафедри педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет
09.09.2005р.- 31.08.2006 р. Старший викладач кафедри педагогіки,
Криворізький державний педагогічний університет
01.09.2003 р. – 08.09.2005 р.Асистент кафедри педагогіки,
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
27 – 28 вересня 2001 р. м. Кривий Ріг Міжнародна науково-практична конференція
Проблема імітаційно-ігрового підходу до організації навчального процесу у вищій школі
Використання дидактичних ігор як засіб формування морально-естетичних якостей учнів молодших класів на основі музичного фольклору
15–16 лютого 2006р. м. Полтава Всеукаїнська науково-практична конференція
Психолого-педагогічні проблеми формування професіоналізму викладача вищої школи в умовах Європейського вимір
Формування креативності вчителя музики
2006р. м. Кіровоград Всеукраїнська науково-практична конференція
Сучасні педагогічні технології і освітні системи ХХІ ст.
Формування творчої активності студентів як одне із завдань особистісно орієнтованого навчання вищої школи
20-22 вересня 2007 р., м. ЯлтаМіжнародна науково-практична конференція
Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України
Формування творчої активності майбутніх педагогів як показника їх професіоналізму
18–20 вересня 2008 р., м. ЯлтаМіжнародна науково-практична конференція
Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України
Формування творчої особистості майбутнього вчителя засобами технології ролевої перспективи
22–23 вересня 2009 р., м. ЯлтаМіжнародна науково-практична конференція
Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України
Професійна компетентність майбутнього вчителя як основа його професійної діяльності
06. 2010г. г. Санкт-Петербург Международная научно-практическая конференция
Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития
Имидж преподавателя вуза как интегративный компонент его профессиональной компетентности
23–25 вересня 2010 р., м. ЯлтаМіжнародна науково-практична конференція
Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України
Імідж педагога як основа його професійної діяльності
22–24 вересня 2011 р., м. ЯлтаМіжнародна науково-практична конференція
Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України
Формування професіоналізму майбутніх педагогів у сучасному освітньому середовищі
06.10.2011 г. г. Санкт-Петербург Международная научно-практическая конференция
Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития
Образовательная среда как основа гармонизации интеллектуального и эмоционального развития личности будущего педагога
22–25 травня 2012 р., м. Кривий РігМіжнародна науково-технічна конференція
Сталий розвиток промисловості та суспільства
Специфіка підготовки педагогічних кадрів в університеті
27–29 вересня 2012 р., м. ЯлтаМіжнародна науково-практична конференція
Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України
Організація самостійної роботи студентів педагогічних вузів
26–28 вересня 2013 р., м. ЯлтаМіжнародна науково-практична конференція
Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: якість освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця
Моделювання педагогічних ситуацій як засіб формування професійної компетентності майбутніх педагогів
07-08.09.2015 р. м. Кривий Ріг Роботи робочої групи МОН з питань гендерної політики рівності


22-23 жовтня 2015 р., м. Кривий РігВсеукраїнська науково-практична конференція
Фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки: проблеми і перспективи
Формування професійно-дидактичної культури майбутнього викладача вищої школи
27 березня 2017 р. м. Кривий РігРегіональний науково-практичний семінар
Використання новітніх педагогічних технологій в умовах модернізації сучасної освіти
Формування соціальної компетентності засобом «кейс-методу» на уроках англійської мови
15.12.2017 р. м. Кривий РігМіждисциплінарний науково-методологічний семінар
Гендерні дослідження: від теорії до практики
Історична ретроспектива реалізації гендерного підходу в фаховій підготовці студентів вищої школи
24-26.10.2018 м.ОдесаМіжнародна конференція
Адаптивні технології управління навчанням - ATL-2018"
Впровадження адаптивного навчання у сучасний освітній простір
20 березня 2019 р., м.Кривий РігРегіональний науково-практичний семінар
Навчання впродовж життя як концептуальна ідея розвитку сучасної моделі освіти

01-03 квітня 2019 р. , Польща м.Катовице Міжнародна наукова конференція
Сучасні інноваційні та інформаційні технології у розвитку суспільства
Використання інноваційних технологій навчання у вищій школі
17-19 травня 2019 р., Польща, м. ОполеМіжнародна наукова конференція
Сучасні проблеми сталого розвитку
Модернізація вищої освіти
23-25 вересня 2019 р., Польща, м. КатовіцеМіжнародна наукова конференція
Інформаційні та інноваційні технологіі ХХІ сторіччя
Інтерактивні методи навчання як основа модернізації університетської освіти
6–7 червня 2019 р. м. ДніпроМіжнародна науково-практична Інтернет-конференція
Сучасний рух науки
Використання ІКТ на уроках географії задля активізаціі пізнавальної діяльності учнів
3-4 жовтня 2019 р. м.ДніпроМіжнародна науково-практична Інтернет-конференція
Сучасний рух науки
Характеристика змісту, структури і рівнів комунікативної компетентності майбутніх учителів
05.08.2021 р. Видавництво "Ранок" та ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"НАПН УКраїниВсеукраїнська онлайн-конференція
Пілотування НУШ у 5 класі: запитання та відповіді

Сертифікат участника реєстраційний номер ПК4774
25.03.2021Регіональний методичний семінар для вчителів
Професіоналізм педагога - стратегія оптимізації сучасної освіти
Сутність поняття "дистанційне навчання" у психолого-педагогічній літературі
03.09.2021Науково-практичний семінар
Академічна доброчесність у фокусі неухильного дотримання : стан, проблеми, перспективи

30.08.2022 Видавництво "Ранок" Міжнароджна педагогічна онлайн-конференція
Навчання під час війни. Як не допустити освітньої катастрофи

Сертифікат учасника
14.09.2022Перша Всеукраїнська наково-практична конференція
Освіта і наука в умовах інноваційного розвитку суспільства
Педагогічна майстерність викладача вищої школи в умовах дистанційного навчання
20.10.2022Інформаційний вебінар для викладачів КДПУ
Педагогічний складник акредитаційної експертизи

Сертифікат №06/20.10.2022
08.11.2022Всеукраїнський флеш-семінар
Виклики сьогодення: навички сучасного вчителя НУШ

21.11.2022Онлайн-зустріч
Освітні онлайн проекти Педагогічного музею УКраїни (д.пед.н., директор Пед.музею України О.Міхно

Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
16-18.05.2018Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни "Педагогіка"
Всеукраїнська

Федорук Ю., Глюза К., Байдалюк К.
Грамота за найквітковішу "Активну перерву"
2012 - дониніКерівництво проблемною групою студентів

"Формування педагогічної культури майбутнього вчителя"


21-22.04.2021конкурс наукових студенських робіт зі спеціальності "Освітні,педагогічні науки"
Всеукраїнський
2 тур

Член журі Галузевоі конкурсної комісіі
21-22.04.2022конкурс наукових студенських робіт зі спеціальності "Освітні,педагогічні науки"
Всеукраїнський
2 тур

Член журі Галузевоі конкурсної комісіі
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2004Подяка управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради за плідну науково-педагогічну діяльність та активну участь в 1 міському педагогічному фестивалі "Молоді - молодим"
2004Грамота за підготовку і проведення Міжнародної конференції "Розвиток особистості у полікультурному словянському освітньому просторі" Ректор КДПУ Буряк В.К.
2007Грамота за багаторічну сумлінну пряцю, високий професіоналізм, успіхи в справі навчання і виховання студентської молоді, плідну нвукову діяльність та з нагоди жіночого свята 8 березня
2009Диплом за вагомий внесок у формування інтелектуальної еліим сучасного суспільства та розвиток творчої особистості Ретор Запорозького національного університету С.М.Тимченко
2021Подяка за активну участь у проведенні 2 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Освітні педагогічні науки"
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30