Кафедра географії та методики її навчання
Факультет географії, туризму та історії

 Виробнича педагогічна практика магістрантів у закладах вищої освіти – важлива частина підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр», спрямована на закріплення та реалізацію в умовах освітнього процесу у ЗВО набутих студентами предметних та психолого-педагогічних знань, умінь і навичок.

 Здобувачі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Географія) упродовж з 08 – 28 листопада 2021 рр. проходять виробничу педагогічну практику у ЗВО.

 Під час практики магістранти мають змогу долучитися до освітнього процесу у вищій школі. Завданнями практики передбачено проведення лекційних та практичних занять, кураторські години тощо.

 Враженнями від проходження практики діляться магістрантки-географи:

 Каращук Єлизавета «Практика у виші стала чудовим досвідом роботи зі студентами. , Цей різновид практичної підготовки відрізняється від шкільної практики. Я переконалась наскільки широкою науковою базою повинен оперувати викладач для комплексної роботи зі здобувачами освіти, а також на собі відчула як це - побувати лектором».

 Тресцова Аліна «Практика у закладі вищої освіти надала змогу спробувати себе в ролі викладача та у дистанційному форматі побути по той бік екрану. Адже проводити лекцію набагато складніше ніж її слухати, підготовка потребує більше часу та якісного добору матеріалів, пошуку цікавих фактів для студентів та створення інформативних презентацій. Крім того, ми спробували себе у ролі кураторів групи студентів, які були дуже активні та готові до співпраці й діалогу».

17581

19.11 відбулась звітна конференція з виробничої педагогічної практики

студентів магістрів групи ГОЕ-м-16 факультету географії, туризму та історії.

Захід відбувся з використанням відеоконференції ZOOM. На конференції були присутні групові керівники практики – викладачі кафедри географії та методики її навчання (Варфоломєєва І.М, Лакомова О.Й., Мантуленко С.В., Пантєлєєва Н.Б.), методисти з кафедри педагогіки (Білоус О.С.) та загальної та вікової психології (Ткаченко О.А., Халік О.О., Даценко О.А.).
Студенти розповіли про результати своєї практичної діяльності в школах.

7 магістранток (з 13 студентів групи) уже працюють за фахом в школах та позашкільних закладах.

Тому на конференції вони розповіли і про свої здобутки і проблеми з якими зустрічаються в школі. Цікаво було почути про складності організації дистанційного навчання в сільській школі, проблеми адаптації десятикласників, що прийшли з різних шкіл до однієї опорної школи, особливості навчання в приватній школі. Наші магістранти проводили уроки, олімпіади, брали участь у обласних та районних туристичних змаганнях, організовували день козацтва та день учителя в школах де вони працювали.

Студенти – практиканти, звернули увагу, що проведені уроки з географії та економіки, виховні, позакласні та профорієнтаційні заходи - все це впевнені кроки до зростання педагогічної майстерності.
Натхнення вам, наші випускники, у професійній діяльності

17574

Топографічна практика першокурсників
Систему підготовки висококваліфікованих вчителів географії неможливо уявити без потужної практичної складової. Її наріжний камінь – польові практики. Подякувавши силам природи за перебування Дніпропетровщини в зеленій карантинній зоні, першокурсники спеціальності «Географія та основи економіки» разом із своїм керівником – завідувачем кафедри географії та методики її навчання КДПУ Ігорем Віталійовичем Холошиним вийшли на двотижневу практику з топографії.
Хоча в форматі дистанційного навчання усі лабораторні роботи, пов’язані із зйомками місцевості, були виконані в повному обсязі, реальне застосування знань на практиці стало для студентів випробуванням. Не всі виміри відразу видалися вдалими, не всі нівеліри підкорилися з першого разу, не всі рейки відразу зайняли правильну позицію) Однак на те й досвідчений наставник, аби наполегливі студенти досягли успіху в будь-якій справі. Тож якщо на підступах до університету зустрінете позначені крейдою хрестики, - знайте: це вправляються у зніманні місцевості майбутні вчителі географії.

т1 т2

16235

З 1.06.21 до 14.06.21, групою ГОЕ-18 була проведена польова комплексна практика із фізичної географії під керівництвом викладачів кафедри географії та методики її навчання Лакомової О.Й. та Карпенко Т. А.
Мета цієї практики — закріплення теоретичних знань студентів про закономірності будови і розвитку географічної оболонки, природні умови і природні ресурси, роль оболонки в життєдіяльності людей; набуття студентами навичок проведення польових географічних спостережень Це сприяло закріпленню знань, отриманих під час практичних і лабораторних занять із геології, геоморфології, ландшафтознавства, ґрунтознавства, гідрології, метеорології, біогеографії, тощо.

16169

Який же географ без практики
Публічною презентацією групового звіту завершилася двотижнева комплексна практика з економічної і соціальної географії для студентів IV курсу спеціальності «Історія» з додатковою спеціальністю «Географія». У зв’язку із послабленням карантинних обмежень практика відбувалася в очно-дистанційному форматі.
Разом із керівниками практики Людмилою Бурман та Наталією Пантелєєвою студенти взяли участь в екскурсіях на підприємства, установи, організації різних форм власності, що належать до виробничої та невиробничої сфер промислового Кривого Рогу та аграрно-хімічно-туристичної Умані. Обрані для перегляду віртуальні екскурсії розширили сферу емпіричних досліджень до глобального рівня.
Очне та\або віртуальне відвідання об’єктів практики студенти доповнили періодом т.зв. польових досліджень, що передбачав збір статистичної і фактичної інформації. Камеральна обробка зібраних матеріалів мала на меті їх систематизацію та візуалізацію у визначених формах, зокрема із застосуванням можливостей Canva класу. Організаційні зручності для звітування й оцінювання результатів практики забезпечив Moodle.
Під час захисту результатів цікаві дискусії точилися навколо основних положень суспільно-географічної характеристики господарського комплексу Умані, визначення її містоформуючих галузей та передумов їх формування. Традиційно пізнавальними були відвідана студентами екскурсія на заготівельно-переробне підприємство «Чисте місто», виробничі потужності якого переробляють вже третину твердих промислових відходів Кривого Рогу, та обговорення її результатів на підсумковому заході. В міні-дослідницькі проєкти переросли звіти щодо географічного вивчення інноваційного підприємства «Гігафабрика 1» компанії Tesla та металургійного гіганта АрселорМіттал Кривий Ріг.
Інші враження – на фото.

16040

15.03. о 14.00 з використанням відео-конференції відбулась звітна конференція з виробничої педагогічної практики студентів групи ГОЕ-17.

Студенти прозвітували про виконання завдань практики – проведені уроки з географії та економіки, позакласні заходи з географії, краєзнавства, економіки, виховні заходи в закріплених класах, заходи з профорієнтації.

Студенти, не зважаючи на певні карантині обмеження, змогли залучити учнів до активного пізнання навколишнього світу – віртуальні і реальні екскурсії, інтелектуальні конкурси та години спілкування, змагання та багато іншого. Методична скарбничка практикантів поповнилось цікавими розробками уроків досліджень, квестів, уроків з використанням ІКТ, інтерактивних прийомів навчання.

Методисти, що були присутні на конференції, звернули увагу на необхідність продовження отримання теоретичних знань, самоосвіти кожного студента, що допоможуть їм в майбутньому досягнути вершин фахової майстерності.

14816

Вже другий місяць поспіль проходить педагогічна практика студентів-географів спеціальності 014 Середня освіта «Географія» Криворізького державного педагогічного університету в школах м. Кривого Рогу.
Хочемо висловити слова вдячності адміністрації КГ №91, КЗШ І-ІІІ ступенів №8, №9, 74 та вчителям географії за порозуміння, допомогу студентам-практикантам, цінні поради та гарні відзиви про організованість, відповідальність та належну базову і методичну підготовку наших студентів.
Враження студентів від першої активної практики в школі.

14679

З 26 січня триває педагогічна практика студенті в 4 курсу.

В школи №8 проходять практику студенти групи ГОЕ-17 Вінійчук Анастасія, Буян Марія, Гаркуша Руслана та Семьонов Олексій. Виробнича практика в школі відкриває для студентів можливість пізнати всі сторони педагогічної діяльності та значно розширити уявлення про організацію навчального процесу, основи навчання шкільній географії, познайомитися з різними педагогічними технологіями, методами і прийомами навчання. Перед студентами стоїть завдання створення цілісного уявлення про педагогічну діяльність; розвиток педагогічних здібностей як основи становлення педагогічної майстерності, а також поглиблення і закріплення знань з фахових дисциплін, оволодіння сучасними технологіями навчання та виховання.

На початку роботи студенти відчували хвилювання, невпевненість в собі. Підготовка до уроків, незважаючи на її ретельність, здавалась студентам недостатньою, виникалипобоювання несподіваного запитання від учнів. Але за час проходження практики студентам вдалося подолати ці труднощі і набути певних професійних компентностей.

Ось враження студентів:

14612

27.11.2020  відбулась, он-лайн,  звітна конференція з виробничої педагогічної практики студентів магістрів групи ГОЕ-м-15.

Магістранти розповіли про результати своєї практичної діяльності в школах. Проведені уроки з географії та економіки, виховні, позакласні та профорієнтаційні заходи - все це впевнені кроки до зростання педагогічної майстерності.

Натхнення Вам, наші випускники, у професійній діяльності!

13416

30.09.2020 р. в рамках комплексної практики з економічної і соціальної географії студенти групи ГОЕ-17 вирушили до м. Умань та до найпрекраснішого парку "Софіївки". Під час екскурсійного маршруту було проведено оглядову екскурсію по місту, де студенти ознайомилися з історією міста та паломництва хасидів до могили їхнього духовного лідера цадика Нахмана.

12803
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша