Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
Психолого-педагогічний факультет

СПСР методвидання 2021Викладачами кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи КДПУ підготовлено у 2021 році наступні методичні публікації для студентів:

- Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових і кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр» кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи : метод. рекоменд. для студентів / автор. кол. : І. Шимко, Т. Василюк, І. Лисоконь. Кривий Ріг : КДПУ, 2021. 76 с. (Завантажити

- Збірник тестових завдань з педагогічних фахових дисциплін для самостійної роботи здобувачів вищої освіти / автор. кол. Шимко І., Талаш І., Зичков А., Размолодчикова І., Лисоконь І.; упоряд. Василюк Т., Размолодчикова І. Кривий Ріг : КДПУ, 2021. 76 с.(Завантажити

21704
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша