Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет
Робоча програма Електронний навчальний курс

2009iiktn

Посібник1

2008iiktn

Посібник2

 

 Зміст  електронного навчального курсу "ІКЗН математики"

Загальні матеріали

 • Анонімне опитування після вивчення курсу "ІКЗН"
 • Візуальні закладки Тетяни Крамаренко для курсів підвищення кваліфікації учителів математики
 • Оцініть рівень новизни та застосовності
 • Мої відеоуроки на YouTube
1. Хмарні технології у практиці роботи вчителя
 • 1.1.Приклади використання хмарних сервісів Google
 • 1.2 Приклади розроблених сайтів та блогів учителів математики.
 • 1.3. Урок створення блогу вчителя
 • Лаб. робота №1,2. Створення блогу вчителя
 • 1.4. Вимоги до розробки на «відмінно» персонального сайту вчителя математики.
 • 1.5. Шаблон сайту вчителя математики
 • 1.6. Урок. Створення сайту вчителя.
 • Лаб. робота №3. Створення сайту.
2. Хмарні сервіси для розробки дидактичних засобів LearningApps.org, Фабрика кросвордів, Форми Google
 • 2.1. Відомості про хмарний сервіс LearningApps (інтерактивні вправи)
 • 2.2. Відомості про хмарний сервіс "Фабрика кросвордів"
 • 2.3. Опитувальник (форми Google)
 • 2.4. Урок "Хмарний сервіс LearningApps"
 • Лабораторна робота №4. Дві вправи в LearningApps
 • Приклади вправ, вбудованих в курс Moodle
 • 1L. Вправа на класифікацію (learningapps.org)SCORM пакет
 • 2L. Вправа "Геометричні перетворення" (learningapps.org)SCORM пакет
3. Геометрія 7-9 клас. Електронні засоби навчального призначення.
 • 3.1. Відомості з посібника про засіб "Бібліотека наочностей "Геометрія, 7-9 клас"
 • 3.2. Матеріали і відомості про розробників засобу
 • 3.3. Короткі відомості про засіб "Геометрія, 8 клас"
 • 3.4. Приклад розробленого за допомогою засобу уроку
 • 3.5. Відеоуроки (Скрінкасти). БН "Геометрія, 8 клас"
 • 3.6. Урок. Геометрія 7, 8, 9 клас.
 • Лаб. робота №5. Геометрія, 7-9 клас.
4. Математика 5-6 клас. Електронний засіб навчального призначення
 • 4.1. Матеріали і відомості про розробників засобу.
 • 4.2. Відеоуроки по використанню засобу.
 • 4.3. Приклад розроблених уроків математики у 5-му класі.
 • 4.4. Основні відомості про засіб "Математика 5-ий клас"Урок
 • Лаб. робота №6. Урок математики в 5-6 класі
5. БН "Алгебра 7-9". Електронний засіб.
 • 5.2. Матеріали розробників БН "Алгебра, 7-9 клас"
 • 5.3. ВІдеоуроки по використанню бібліотеки електронних наочностей "Алгебра, 7-9 клас"
 • 5.4. Програмно-методичний комплекс "ТерМ"
6. Мультимедійна дошка
 • 6.1. Відомості про мультимедійні дошки
 • Інтерактивні уроки для мультимедійної дошки Panaboard
 • 6.2. Матеріали для мультимедійної дошки InterWrite
 • 6.3. Як записати відеоуроки / скрінкасти?
 • Лаб. робота №6. Мультимедійна дошка (розробка уроку алгебри 8-9 клас)
 • Записати на сайті про мультимедійну дошку
 • Записати скрінкаст розробленого до уроку алгебри
 • Посилання на образ CD-диска з ПЗ для мультимедійної дошки InterWrite
 • Файл для демонстрації InterWrite GeoGebra
7. Система динамічної математики GeoGebra
 • GeoGebra візуальні закладки
 • 7.1. Основні відомості про GeoGebra
 • 7.2. Відеоуроки по використанню у навчанні динамічної математики
 • 7.3. GeoGebra. Геометричні перетворення фігур
 • Д/З 1. Створити "писанку"
 • 7.4. Задачі на побудову (GeoGebra, Gran-2D)Файл
 • Д/З 2 Задача на побудову.
 • Д/З. 3. Записати скрінкаст до задачі на побудову
 • Д/З 4  на дослідження за темою уроку геометрії.
 • 7.5.  на побудову графіків функцій та дослідження.Файл
 • Малюнки графікамиФайл
 • Розвиток креативності школярів за допомогою ейдографіки
 • Д/З 5 Малюнок графіками функціональних залежностей
 •  Презентація окремих робіт по ІКЗН
8. Moodle. Технології дистанційного навчання
 • 10.1 Основні відомості про Moodle
 • Приклад дистанційного урок для курсу на платформі Moodle
 • Д/З. Розробити в курсі "Геометрія 7 клас " дистанційний урок за темою обраного уроку геометрії
9. Опрацювання статистичних даних за допомогою програмних засобів Gran1,    GeoGebra,   Excel
 • 8.1. Короткі відомості про опрацювання статистичних данихФайл
 • 8.2. Матеріали для аудиторного заняття
 • Д/3. Надіслати файли з виконаним домашнім м (Excel, Gran1)
10. Hot Potatoes (вільне ПЗ, розробка кросвордів, тестів)
 • 5.1. Посилання на офіційний сайт Hot Potatoes (6.3 вільне ПЗ )
 • 5.2. Відеоуроки по розробці вправ в Hot Potatoes
 • 5.3. Додатково. Розробка кросвордів і ребусів за допомогою Excel
 • Лаб. робота №5. Кросворд, розроблений за допомогою Hot Potatoes (Фoрум)
 • Приклади вправ, вбудованих в курс Moodle
 • 1Н. Кросворд "Декартові координати" (Hot Potatoes)SCORM пакет
 • 2Н. Тест на відповідність ( Hot Potatoes, Create SCORM)SCORM пакет
 • 3Н. Тест на відповідність (Hot Potatoes, Create Drag/Drop SCORM)SCORM пакет

  

Підручники та посібники.

 

2009iiktn

Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики : навчальний посібник / Корольський В. В., Крамаренко Т. Г., Семеріков С. О., Шокалюк С. В. ; за ред. М.І. Жалдака.                http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/571

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008iiktn

Крамаренко Т. Г. Уроки математики з комп’ютером. Посібник для вчителів і студентів / За ред. М. І. Жалдака.  http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/570

Рецензенти: д. пед. н., проф. В. К. Буряк, д. ф.-м. н., проф. В. М. Соловйов, к. пед. н., доц. С. О. Семеріков

Друкується відповідно до рішення вченої ради Криворізького  державного педагогічного університету від 14.02.2008, протокол № 7.

Зміст посібника

Посібник складається з трьох розділів.

У першому розділі "Психолого-педагогічні основи формування якостей учнів з використанням ІКТН" здійснено огляд науково-методичної, психолого-педагогічної і навчальної літератури, в якій розкриваються основні погляди на досліджувану проблему, розглянуто загальні засади використання ІКТ у навчальному процесі, з'ясовано можливості поєднання ІКТ у навчанні математики з проектними технологіями, навчанням у співпраці. Підсумовується розділ методичними вимогами до реалізації особистісно-орієнтованого підходу, аналізуються складники моніторингу особистісно орієнтованого навчання.

У другому розділі проаналізовано ППЗ, доступні для використання у середніх загальноосвітніх закладах. Здійснено короткий огляд послуг оновлених версій ППЗ GRAN1 і GRAN-2D, підготовлено добірки завдань для виконання як за допомогою зазначених засобів, так і для ППЗ DG, GRAN-3D та інших педагогічних програмних засобів. Пропоновані програмні продукти є переважно вітчизняними розробками, що позитивно позначається на їх застосуванні як з боку інтерфейсу, так і стосовно відкритості розробників до взаємодії.

У третьому розділі „Система задач, спрямованих на формування якостей учнів, та методика їх опрацювання"розглянуто питання створення та впровадження системи навчання, в основу якої закладено умови формування в учнів особистісних якостей у процесі комп'ютерно-орієнтованого навчання математики, висвітлено досвід  роботи автора вчителем математики в класах з поглибленим вивчення математики. До сукупності педагогічних умов, які сприяють розвитку позитивних особистісних якостей учнів у процесі комп'ютерно-орієнтованого навчання математики віднесено можливість довизначення учнями з використанням ППЗ поставлених вчителем задач, а у зв'язку з цим підвищення мотивації учіння; відповідний добір змісту комп'ютерно-орієнтованого шкільного курсу математики, доцільних методів, засобів, форм організації навчання; створення середовища, сприятливого для розвитку особистості; можливості здійснення творчого спілкування між учасниками навчального процесу. Виняткове значення має самостійна постановка і розв'язування навчально-творчих задач. Розроблено добірки комп'ютерно-орієнтованих завдань з параметрами, задач практичного змісту, завдань для вивчення змістової лінії функції; добірки наочностей для уроків стереометрії, зокрема, динамічні креслення перерізів многогранників площиною. Складено добірку задач з планіметрії на побудову, на дослідження і доведення, запропоновано добірку комп'ютерно-орієнтованих навчальних проектів з математики, розробку завдань для вивчення геометричних перетворень за допомогою комп'ютера, програму курсу „Інформаційно-комунікаційні засоби навчання математики" для підготовки бакалаврів за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика".

Компакт-диск, що додається до навчально-методичного посібника, містить не лише окремі програмні продукти, але й значну кількість комп'ютерних моделей до задач з курсів алгебри і геометрії 8-11 класів, що ілюструють пропоновані педагогічні методи та прийоми комп'ютерно-орієнтованого навчання математики. 

Посібник призначений для вчителів математики, студентів, які навчаються за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика". Може бути корисним учням 8-11 класів, які самостійно навчаються використовувати ППЗ.

Додаткові відомості щодо розглянутих у посібнику програмних засобів можна отримати за адресою: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9, м. Київ-30, 01601.

Відгуки та пропозиції просимо надсилати на адресу: tgkramarenko@mail.ru.

 

ПЕРЕДМОВА 
Перелік умовних скорочень  
Розділ 1. Психолого-педагогічні основи формування якостей учнів з  використанням ІКТН 
1.1. Деякі аспекти проблеми формування творчої особистості   
1.2. Роль, місце та зміст інформаційно-комунікаційних технологій в системі шкільної математичної освіти  . 
1.3. Аналіз можливостей поєднання ІКТН математики з іншими  педагогічними технологіями в навчанні і розвитку учнів  

Розділ 2. Педагогічні програмні засоби навчання математики 

2.1. Поради щодо використання компакт - диску до посібника  
2.2. GRAN1 
2.3. Advanced Grapher  
2.4. Динамічна геометрія GRAN-2D і DG  
2.5. GRAN-3D 
2.6. ТерМ,  Бібліотека електронних наочностей „Алгебра, 7-9 клас" 
2.7. Бібліотека електронних наочностей  "Геометрія, 7-9 клас" 
2.8. Педагогічний програмний засіб "Алгебра, 11 клас" 
2.9. ППЗ "Геометрія, 11 клас "  
2.10. Математика, 5 клас  
Розділ 3. СИСТЕМА РОЗВИВАЛЬНИХ ЗАДАЧ ТА МЕТОДИКА ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ . 
3.1. Педагогічні умови ефективного формування якостей учнів у процесі комп'ютерно-орієнтованого навчання математики  
3.2. Проектні технології: коли навчатися цікаво?  
3.3. Розвиток просторової уяви і просторового мислення учнів  
3.4. Математичні "відкриття" за допомогою динамічної геометрії  GRAN‑2D і DG 
3.5.Формування мотиваційно-творчої спрямованості учнів у процесі вивчення теми „Геометричні перетворення фігур" 
3.6. Прикладна спрямованість навчального матеріалу як засіб активізації творчої діяльності учнів  
3.7. Пошуково-дослідницька діяльність учнів у процесі вивчення змістової лінії „Функції" з використанням ІКТ  
3.8. Формування пізнавальних якостей учнів у навчанні розв'язуванню задач з параметрами графічними прийомами  
3.9. До питання підвищення інформаційної культури вчителя. Програма курсу „Інформаційно-комунікаційні засоби навчання математики"  
Рекомендована література  

.

Поради щодо використання компакт-диску до посібника

 Електронну оболонку підручника розробив Василь Крамаренко.  

 • Бажане розширення екрану 1280 х 1024, браузер Internet Explorer.

 1. Перевірити наявність на вінчестері комп'ютера програмного забезпечення:

 • а)Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Publisher;
 • б)педагогічних програмних засобів DG, GRAN1, GRAN-2D, GRAN-3D;
 • в)програми для аналізу функціональних залежностей Advanced Grapher;
 • г) ПЗНП Геометрія, 7-9 клас; ТерМ, Алгебра, 7-9; Алгебра, 10-11; Геометрія, 10-11, Математика 5-6.
 • 2. Щоб у ході роботи з електронним посібником відкривалися файли засобів GRAN та DG, їх потрібно інсталювати. Можна для цього використати відповідні пункти меню Autorun.exe (рис.1).

2008ikzn1

Рис. 1.  Меню Autorun.exe

 • 3. Інсталювати необхідні для роботи засоби пункту г) бажано у пропоновані розробниками папки. У посібнику у відповідних параграфах подаються електронні адреси розробників засобів. Зазначені засоби апробувалися в 2006-2007 роках у загальноосвітніх школах та вищих навчальних закладах на замовлення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.
 • 4. Після інсталяції засобів GRAN та DG, перегляду інструкції користувача (у посібнику § 2.1), відкриття посібника, файл Autorun.exe, інші не використовувані програми і документи бажано закрити, щоб прискорити роботу, коректно відкривати кнопки-підказки засобу GRAN-2D.
 • В подальшому перегляд посібника можна починати із запуску файла Home.htlm (рис. 2). Рисунки в презентаціях містять гіперпосилання на файли, створені за допомогою ППЗ. До слайдів на побудову перерізів многогранників створено звукові файли.

2008ikzn2

Рис.2. Перелік папок і файлів на компакт-диску

 • 5. Щоб створені файли зручно було змінювати і зберігати, доцільно скопіювати на вінчестер комп'ютера папкуmetod_w, файли Home.htlmsetup. htlm. Після копіювання слід перевірити, чи у властивостях знята з цих файлів помітка „тільки для читання". В той же час, можна працювати з компакт - диском без переписування, зберігаючи на вінчестер лише окремі файли, створені за допомогою ППЗ.
 • 6. Додаючи нові веб-сторінки чи слайди до презентації, бажано здійснювати гіперпосилання з них на відповідні файли ППЗ, а в переліку завдань (зміст) до кожної презентації здійснювати посилання на заголовок новоствореного слайду (викликати контекстне меню, обрати послугу Гіперпосилання, вказати на файл, який необхідно завантажувати і пов'язати його з даним рисунком, виділеним текстом тощо).
 • 7. На рис.3 подане вікно електронного посібника "Уроки математики з комп'ютером". Щоб завантажити документ для перегляду у робоче вікно (2), слід у дереві навігації (1) вибрати потрібний розділ чи параграф посібника(4). Щоб уточнити, на яке саме джерело йде посилання у тексті, використовують вікно "Література" (3). При потребі в електронному посібнику можна одночасно відкрити для перегляду два параграфи. Для цього при відкритому документі у робочому вікні (2), слід натиснути на піктограму (5) потрібного іншого параграфа і завантажити його у вікно (1). Останнє відкрите вікно закривається натискуванням на кнопку "Назад".

2008ikzn3

2008ikzn4

Рис.3. Вікно електронного посібника "Уроки математики з комп'ютером"

 

 • 8. Працювати з файлами GRAN та DG можна без інсталяції. Для цього необхідно відкрити за допомогою перерахованих засобів по одному файлу відповідного типу: а) тип „DGf" за допомогою DG; б) тип „GR1" за допомогою GRAN1; в) тип „G2D" за допомогою GRAN-2D; г) тип „G3D" за допомогою GRAN-3D. При цьому вручну вказують місце, де на вінчестері знаходиться відповідна програма. Співставивши тип файла і відповідну програму, в ході перегляду презентацій зможемо завантажувати відповідні файли за гіперпосиланнями.

Перелік основних документів на компакт-диску

 • § вивчаємо ППЗ (програма курсу ІКЗН, фрагменти лекції до курсу ІКЗН, розробки уроків з використанням GRAN, розробка практичного заняття для вчителів з динамічної геометрії)
 • § досліджуємо функції (лінійна, квадратична, степенева, дробово-раціональна, тригонометричні, обернені тригонометричні, показникова, логарифмічна, функції, що містять цілу і дробову частину числа);
 • § задачі з параметрами;
 • § добірки матеріалів для навчання за методом проектів ("Геометрія паркетів", "Геометрія українського орнаменту", "Перерізи многогранників", "Малюємо графіками", добірки завдань на дослідження з підказками та ін.);
 • § завдання для дидактичної гри з комп'ютерною підтримкою, задачі на побудову, дослідження ГМТ, виконання геометричних перетворень фігур;
 • § добірки наочностей для уроків стереометрії;
 • § добірки практичних задач на екстремум, задач математичної статистики;
 • § застосування диференціального та інтегрального числення, векторів та ін.;
 • § малюнки, виконані за допомогою GRAN1, GRAN-2D і Advanced Grapher.

 

 

 

 

 

 

 

 

217
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29