Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

https://docs.google.com/document/d/1HsjaYiQInp3UfGi4cGZRLKIkflSYspblxvOdNOkcqYw/edit?usp=sharing

Відкрити  документ 

 

 

 

Начало формы

Конец формы

Навчальна практика "Intel Навчання для майбутнього"

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика).  Семестр: 7.

Призначення курсу: матеріали для супроводу практичної підготовки студентів.

Розміщуються матеріали, які студенти можуть використати у ході навчальної  практики - тренігу "Intel Навчання для майбутнього", а також звітні матеріали за практику.

Розробник курсу за матеріалами програми "Intel Навчання для майбутнього":  Крамаренко Тетяна  Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання КДПУ.

_____________________________________________

Магістерська виробнича практика

Освітній рівень:  магістр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика).  Семестр: 3.

Призначення курсу: матеріали для супроводу практичної підготовки студентів.

Розміщуються матеріали, які студенти можуть використати у ході педагогічної практики, а також звітні матеріали за практиками.

Розробник курсу:  Крамаренко Тетяна  Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання КДПУ.

_____________________________________________

Виробнича практика (Бакалаври)

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика).  Семестр: 8.

Призначення курсу: матеріали для супроводу практичної підготовки студентів.

Розміщуються матеріали, які студенти можуть використати у ході виробничої практики, а також звітні матеріали за практикою.

Розробник курсу:  Крамаренко Тетяна  Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання КДПУ.

Ви не пройшли ідентифікацію (Вхід)

Кращі блоги студентів 

МІ-13 

МІ-14 

МІ-15 

Блоги, які будуть створені у 2019 році

МІ-16

_________________________________________________________________

https://kdpu.edu.ua/navchannia/praktyka-studentiv/5293-shchodennyk-pedahohichnoi-praktyky-u-vyhliadi-blohu.html

Щоденник педагогічної практики у вигляді блогу

На сьогодні у розпалі практика студентів у дитячих оздоровчих таборах, а через два місяці розпочнеться виробнича практика магістрів у закладах середньої освіти.  Особливо важливим є підготовчий етап до практики.

У цьому повідомленні маємо намір привернути увагу до електронної звітності, яку дедалі ширше запроваджують в університеті. Тому радимо студентам під час підготовки до практики створити власний блог, потренуватися у написанні повідомлень з додаванням до них світлин, відео тощо. Надзвичайно просто і зручно це робити з використанням додатка для мобільних телефонів Blogger.

Вже другий рік  поспіль доцент кафедри математики та методики її навчання Т.Г.Крамаренко бере участь у пілотному проекті щодо удосконалення електронної звітності. Тетяна Григорівна розробила шаблони блогів для звіту проходження практики в дитячих оздоровчих таборах, записала поради у формі скрінкастів для використання цих шаблонів. Запропонованими шаблонами можуть скористатися студенти різних факультетів для створення окремого блогу практичної підготовки (Шаблон 1) чи заповнення нових чи вже створених блогів майбутнього вчителя (Шаблон 2).  Для студентів спеціальності "Математика" найкраще використовувати  Шаблон 3 (блог майбутнього вчителя математики + додаток для щоденника літньої педагогічної практики).

Т.Г.Крамаренко вдруге провела тренінг зі створення та ведення блогів для бажаючих студентів таких факультетів КДПУ: мистецтв, психолого-педагогічного, дошкільної і технологічної освіти, географії, туризму та історії.  Сподіваємося, що всі присутні студенти із задоволенням вестимуть повідомлення у створених ними на тренінгу блогах.

Студенти спеціальності «Математика» отримують досвід ведення блогу під час виконання лабораторних робіт з методики навчання математики, і тому практично всі готові до сучасної електронної форми звітності у такому вигляді.

Керівники практики в дитячих оздоровчих таборах Любов Сергіївна Цоуфал, Наталя Валентинівна Волкова, Світлана Миколаївна Щербина дали студентам у ході тренінгу настанови та методичні рекомендації щодо ефективного виконання завдань практики, наголосили на важливості підготовчого етапу, підкреслили неоціненність педагогічного й життєвого досвіду, набутого під час практики в дитячих оздоровчих таборах.

Катерина В’ячеславівна Польгун під час тренінгу привернула увагу до необхідності реєстрації студентів в системі MOODLE для надсилання відомостей про проходження практики. Шаблони і відео також розміщені за адресою (передбачено гостьовий вхід)

 

Під час тренінгу

 

Наводимо приклади кращих блогів практики.

Практика в дитячих оздоровчих таборах:

Блог Руслана Шпоньки     http://ruslanshponka.blogspot.com/2017/

Дмитрієв Денис   http://dmitrievden.blogspot.com/      http://dmitrievden.blogspot.com/search?updated-max=2018-01-10T11:30:00%2B02:00&max-results=8    

Сазонов Михайло   https://sazonovip14.blogspot.com/2017/07/

Виробнича практика у закладах середньої освіти:  

Блог Катерини Козакової   http://kate431k.blogspot.com/

Блог Катерини Калашник   http://kalashnykk.blogspot.com/

https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=93  

Асистентської практики:

Марія Михайловська  https://mikhailovska.blogspot.com/

Звернення до учасників пілотного проекту

Переглянути шаблон 1 для практики студентів у  дитячих оздоровчих таборах (більш функціональний; повідомлення + сторінки),

інструкція щодо його використання

завантажити шаблон 1 на комп'ютер і у подальшому імпортувати у створений блог

Переглянути  Шаблон 2 для практики студентів у  дитячих оздоровчих таборах (спрощений; повідомлення),

інструкція щодо його використання

завантажити шаблон 2

Переглянути  Шаблон 3 (блог майбутнього вчителя математики + додаток для щоденника літньої педагогічної практики).

інструкція щодо його використання

Завантажити шаблон 3 на комп'ютер і у подальшому імпортувати у створений блог

 Цим шаблоном для створення блогу можуть також скористатися і учителі математики. Однак, після імпорту шаблону доведеться видалити 4 повідомлення щодо практики 

  • Створюють блог з використанням Blogger.
  • Створюють повідомлення, додаючи фото чи відео.  Відео попередньо можна завантажити на Google-диск чи YouTube і зробити їх доступними.
  • Якщо писати блог з мобільного телефона, то потрібно  на телефон завантажити ці додатки.
  • Щоб мати  функціональніший блог практики, радимо скористатися шаблоном.
  • Для цього 
  • за наведеним вище посиланням спочатку прослухати відео, як працювати з шаблонами, 
  • потім завантажити один з двох шаблонів на власний комп'ютер;
  • в Blogger  в Налаштуваннях - Інше - Імпортувати зміст    імпортувати зміст;
  • Відредагувати гаджет Сторінки (Дизайн/Макет  - Сторінки), проставивши відмітки біля тих сторінок, які потрібно показувати у блозі в горизонтальній чи у вертикальній панелі.  
  • Не забудьте зберегти компонування.

 

                               Автор матеріалів - доцент кафедри математики та методики її навчаня Т.Г.Крамаренко

Автор: Керівник практики

Опубліковано: 05 липня 2018, 13:54

Перегляди: 2047

·         Загальне

У цьому курсі наявна добірка матеріалів для проходження виробничої практики у школі, інструменти для зворотного зв'язку та отримання звітної документації.

Обговорення на форумах надісланих розробок заходів / уроків відбувається у групах, тому перед початком роботи зареєстрованих на курс студентів потрібно записати у групи (наприклад, маркування 4курс_МІ_13).

За цим посиланням розміщені методичні матеріали кафедри педагогіки та психології для проходження всіх видів практики, а також форуми для подання звітів про проходження практики, зокрема форум для звіту про літню практику. 

5.2. Письмовий  звіт  разом  із  іншими  документами,  установленими  цим Положенням  та  програмами  практик,  подається  керівнику  практики  від кафедри.  Частина  звітної  документації,  зокрема  щоденники  практики,  може подаватися за вибором студента в паперовій формі або в електронному форматі –  з  використанням  системи  MOODLE  або  в  інших  формах,  визначених  у методичних рекомендаціях з електронного звітування з практики, затверджених науково-методичною радою Університету. Звіт  має  містити  відомості  про  виконання  студентом  усіх  розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки. 

4 курс, бакалаври. Виробнича практика в ЗСО.

Зразки матеріалів для звітності

Допоміжні матеріали. Яким бути сучасному уроку?

Використання хмарних сервісів Google

Створення і удосконалення блогів та сайтів.

·         Шаблони для щоденника психолого-педагогічних спостережень
6867

Робоча програма.

Підручники і посібники:

Збірник задач з конструктивної геометрії.

Конспект лекцій з конструктивної геометрії.

Інше:

Питання до екзамену з вибраних питань геометрії.

 

6055

Робоча програма

Підручники і посібники:

Курс лекцій з диференціальної геометрії.

Практикум з диференціальної геометрії.

Диференціальна геометрія. Навчальний посібник.

Інше:

Питання до екзамену з диференціальної геометрії.

ІДЗ з диференціальної геометрії.

6051

 

Робоча програма.

Підручники і посібники:

Аналітична геометрія в прикладах і задачах.

Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Навчальний посібник.

Лекції з аналітичної геометрії.

Інше:

Питання на екзамен з аналітичної геометрії.

Приклад варіанту залікової роботи з аналітичної геометрії.

 

6048
Робоча програма. Підручники та посібники. Методичні рекомендації. Інше.  
6017
Робоча програма. Підручники та посібники. Методичні рекомендації. Інше
6016
Робоча програма Підручники та посібники. Методичні рекомендації. Інше
6005

Хто збирав відомості та здійснював перевірку наявності ресурсів

1 листопада 2018 на засіданні науково-методичної ради університету розглядалося питання «Про змішане та електронне навчання в КДПУ». Для цього було доручено Крамаренко Тетяні Григорівні, к. пед.н., доценту кафедри математики та методики її навчання та Мантуленко Світлані Вікторівні, к. пед.н., старшому викладачу кафедри економічної і соціальної географії та методики викладання підготувати довідку про наявність відповідних матеріалів, електронних навчальних курсів  та доступність їх для використання студентами. При перевірці курсів на MOODLE допомогу надавала  методист навчально-методичного відділу, к. пед. н. Катерина В'ячеславівна Польгун.

Про те, що будуть зібрані такі відомості електронною поштою завчасно були повідомлені завідувачі кафедр та декани факультетів КДПУ.

Мантуленко Світлана Вікторівна ознайомилася з тим, як представлене наступне питання на таких факультетах:  природничий факультет, психолого-педагогічний факультет, факультет географії, туризму та історії, факультет іноземних мов, факультет української філології.

Крамаренко Тетяна Григорівна складала довідку за матеріалами факультетів: мистецтв, дошкільної і технологічної освіти, фізико-математичного, загальноуніверситетських кафедр та відділів.

 

 https://drive.google.com/a/kramarenko.com.ua/file/d/1kZ2ca7wQTUY86xnPuiW9MmAoOlKdiFW8/view?usp=drivesdk

 

 

6002

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену

Питання з навчальних дисциплін до комплексного кваліфікаційного екзамену

Програма державного іспиту з математики та методики її навчання

 

 

 

5920

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ.

1. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учебн. Пособ. [для студ. вузов] / В.Е. Гмурман. - М.: Высш. шк., 2004.  - 404 с. 

2. Руденко В.М. Математичні методи в психології : підручник / В.М.Руденко, Н.М.Руденко. - К. : Академвидав, 2009. - 384 с.  Скановане      Зміст  підручника

3. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В. Сидоренко. - СПб., Речь, 2000.

4. Тичинська Л.М. Теорія ймовірностей / Л.М. Тичинська, А.А. Черепащук. - Електронний ресурс . - Режим доступуhttp://posibnyky.vntu.edu.ua/t_i/z.htm 

5. Грабарь М.И., Краснянская К.А. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. - М. - 1977.

6. Митина. Математичні методи у психології (використання Excel)

7. Суходольський Математичні методи у психології.

Викладач - доцент кафедри математики та методики її навчання Т.Г. Крамаренко

432
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29