Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ»

на 2022-2023 н. р.

Керівник: к. пед. н., ст. викладач Баруліна Юлія Олександрівна

 1. Формування вміння розв’язувати комбінаторні задачі в початковому курсі математики як засіб розвитку логічного мислення учнів.
 2. Формування та розвиток вмінь ділення з остачею в учнів 3 класу.
 3. Методика формування уявлень про масу тіл в початковому курсі математики.
 4. Формування вмінь вимірювати та обчислювати площі фігур в учнів початкової школи.
 5. Методика вивчення периметру многокутників у початковому курсі математики.
 6. Формування та розвиток вмінь учнів початкової школи розв’язувати основні види задач на рух.
 7. Формування та розвиток вмінь учнів початкової школи розв’язувати сюжетні задачі за допомогою складання виразів.
 8. Формування креслярських умінь і навичок молодших школярів як складова частина геометричної компетентності.
 9. Формування вміння розв’язувати задачі геометричного змісту на уроках математики у 4 класі.
 10. Методика вивчення алгоритмів письмового ділення в 3-4 класах.
 11. Методика вивчення ознак подільності чисел в 3-4 класах.
 12. Раціональні обчислення і їх роль у формуванні обчислювальної компетентності учнів (1, 2, 3,4) (клас за вибором студента).
 13. Методичні прийоми формування поняття швидкості та середньої швидкості руху на уроках математики в 4 класі.
 14. Елементи буквеної символіки як засіб узагальнення математичних знань молодших школярів та формування уявлень про змінну в початковому курсі математики.
 15. Методика роботи над задачами на спільну роботу, в яких продуктивність спільної праці знаходять дією віднімання.
 16. Формування вмінь моделювання описаної в задачі ситуації за допомогою відрізків і графів учнями початкової школи.
 17. Формування вмінь моделювання описаної в задачі ситуації за допомогою таблиць та діаграм учнями початкової школи.
 18. Методика роботи над засвоєнням поняття многокутника та його елементів у 3–4 класах.
 19. Методика навчання молодших школярів побудові та читанню графів як елемент розвитку логічного мислення учня.
 20. «Дерево можливих варіантів» – метод для розв’язування комбінаторних задач в початковій школі.
19223
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша