Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

Тематика курсових робіт на 2022-23 навч. рік

Викладач – Пруняк В.В.

1. Робота над засвоєнням зв’язку слів у реченні на уроках української мови у 3-4 класах відповідно до вимог змістова лінії «Досліджуємо мовні явища».

2. Вивчення речень з однорідними членами на уроках української мови у 4 класі відповідно до вимог змістова лінії «Досліджуємо мовні явища».

3. Типові порушення орфоепічних норм у мовленні учнів 3 класу та способи їх усунення.

         4. Розвиток умінь різних видів мовленнєвої діяльності на уроках української мови в 4 класі як засіб формування мовної особистості школяра.

          5. Робота над засвоєнням у власному мовленні учнів 4 класу фразеологізмів відповідно до вимог змістова лінії «Досліджуємо мовні явища».

          6. Робота над використанням різних видів речень в усному і писемному мовленні учнів 4 класу.

7. Розвиток критичного мислення на уроках української мови в 4 класі.

8. Розвиток умінь застосовувати різні види усного переказу залежно від навчальної мети (докладний, стислий, вибірковий, творчий) у 4 класі.

9. Методика роботи над знаходженням і з’ясуванням ролі епітетів, порівнянь, метафор, повторів, гіпербол у текстах художньої літератури в 4 класі.

10. Робота над створенням коротких письмових повідомлень учнів 4 класу як засіб реалізації змістової лінії «Взаємодіємо письмово».

11. Засвоєння учнями початкових класів норм усного мовлення відповідно до вимог Нової української школи.

12. Системний підхід до формування лексичної компетентності дітей молодшого шкільного віку.

13. Розвиток логічного мислення на уроках української мови в 4 класі.

14. Лексичні норми, причини їх порушення та шляхи усунення лексичних помилок у 3 класі.

15. Формування в учнів 3 класу вмінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях.

19229
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша