Кафедра початкової освіти
Психолого-педагогічний факультет

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

на 2022-2023 н. р.

Керівник: к. пед. н., доц. Павлик Олена Анатоліївна

 1. Розвиток в учнів 2 (3,4) класу вмінь сприймати й аналізувати усну інформацію на уроках української мови (клас на вибір).
 2. Розвиток в учнів умінь спілкуватися з іншими людьми на уроках навчання грамоти.
 3. Формування у молодших школярів позитивних мотивів до читання засобом освітніх веб-квестів (клас на вибір).
 4. Розвиток діалогічного мовлення учнів 3 (4) класу на уроках української мови засобом групової взаємодії.
 5. Формування вміння в молодших школярів будувати монологічні усні зв’язні висловлення на уроках української мови засобами інтеграції.
 6. Формування в учнів 2 (3,4) класу вміння будувати самостійні усні зв’язні висловлювання на уроках української мови в умовах інклюзивної освіти (клас на вибір).
 7. Формування вміння в учнів 2 (3,4) класу взаємодіяти усно (письмово) в умовах дистанційного навчання (клас на вибір).
 8. Текст культури як засіб формування креативності в молодших школярів на уроках української мови.
 9. Формування усного мовлення молодших школярів на уроках української мови в умовах змішаного навчання.
 10. Формування ключової комунікативної компетентності в молодших школярів засобом Case-study.
 11. Формування аудіативних умінь учнів 1 (2, 3, 4) класів засобом інформаційних технологій (клас на вибір).
 12. Розвиток писемного мовлення молодших школярів в умовах змішаного навчання.
 13. Розвиток в учнів 3 (4) класу інтересу до читання засобом освітніх веб-квестів (клас на вибір).
 14. Здійснення формувального оцінювання молодших школярів на уроках української мови в 2 (3,4) класі засобом онлайн-інструментів (клас на вибір).
 15. Формування вмінь сприймати й аналізувати усну інформацію засобом візуалізації.
 16. Використання додатків Google на уроках української мови як засобу налагодження взаємодії між учасниками освітнього процесу.
 17. Формування вмінь взаємодіяти письмово на уроках української мови за допомогою інтернет-сервісів.
 18. Формування вмінь взаємодіяти усно на уроках української мови засобом кейс-технології.
 19. Розвиток креативного мислення молодших школярів на уроках української мови в 2 (3,4) класі (клас на вибір).
 20. Розвиток інформаційної компетентності молодших школярів на уроках мовно-літературної освітньої галузі (клас на вибір).
 21. Розвиток мовлення молодших школярів в умовах реального і віртуального мовного середовища.
 22. Формування проектної компетентності молодших школярів на уроках української мови (клас на вибір).
 23. Комікси як засіб розвитку мовлення молодших школярів.
 24. Розвитку мовлення молодших школярів на уроках української мови засобом скрайбінгу (скетчноутінгу, інтелект-карт) (клас і засіб на вибір).
 25. Лоперелло як засіб розвитку писемного мовлення молодших школярів (клас на вибір),
19232
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша